Gemiddelde prijs vakantiewoning in 2022 gestegen met 25 procent naar 223.000 euro

Het afgelopen jaar was de huizenmarkt nog echt een markt waarin verkopers hoge bedragen konden krijgen voor de woningen die ze verkochten. Ook bij vakantiewoningen blijkt dat het geval te zijn geweest. De gemiddelde prijs van een recreatiewoning is in 2022 met 25 procent gestegen tot bijna 223.000 euro. Vooral woningen in de buurt van … Read more

Wat is bouwvak?

Bouwvak is een onofficiële vastgestelde periode van drie weken in de zomer waarin bouwbedrijven hun bouwproductie verminderen of stilleggen zodat het bouwpersoneel (bouw)vakantie kan nemen. Het woord ‘bouwvak’ is een verkorting van bouwvakantie. In Nederland hanteert men echter in het dagelijkse taalgebruik het woord ‘bouwvak’ in België noemt men een vergelijkbare periode in het hoogseizoen: … Read more

Wat is vakantiegeld en waarom wordt dit betaald aan werknemers?

Vakantiegeld wordt aan Nederlandse werknemers uitbetaald door werkgevers. Het vakantiegeld is in Nederland minimaal acht procent van het bruto loon. In sommige cao’s is echter vastgelegd dat werknemers recht hebben op meer vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt eenmaal per jaar uitgekeerd aan de werknemers en dient apart vermeld te worden op de loonstrook. Het vakantiegeld is … Read more