Wat is vorstverlet?

Vorstverlet is een vorm van betaald verlof voor werknemers in de bouw. In het woord vorstverlet is het woord ‘vorst’ verwerkt. Dit verklaard dat deze vorm van betaald verlof verband houdt met de (gevoels-)temperatuur. Werknemers die buiten op de bouw werken hebben recht op vorstverlet wanneer er sprake is van sneeuw en/of  ijs en er een gevoelstemperatuur is van -6° Celsius waardoor het gevaarlijk wordt om werkzaamheden op de bouw uit te voeren. De periode waarin een werknemer in de bouw geen werk kan verrichten vanwege de kou noemt men de vorstverletperiode.

Bij welke temperatuur is er sprake van vorstverlet
De temperatuur is hierbij een belangrijke meetbare factor. Deze temperatuur wordt in de ochtend gemeten rond 7:00 uur en even later om 10:00 uur. Als de gevoelstemperatuur bijvoorbeeld rond 7:00 uur nog onder de -6° Celsius ligt en rond 10:00 boven die grens dan zal een bouwvakker alsnog zijn of haar werkzaamheden moeten hervatten. Als de temperatuur ook rond 10:00 beneden de -6° Celsius ligt mag het uitvoerend bouwpersoneel naar huis.

Vervangend werk bij vorstverlet
Het is mogelijk dat een bouwbedrijf vervangende werkzaamheden heeft voor bouwpersoneel. Dit kunnen bijvoorbeeld prefab timmerwerkzaamheden zijn in een verwarmde timmerloods. Als een bouwbedrijf deze werkzaamheden aanbiedt aan haar personeel tijdens vorstverlet dan is het personeel verplicht deze werkzaamheden uit te voeren. Ook wanneer een werkgever op de bouwplaats voorzieningen aantreft waarmee de gevoelstemperatuur boven de -6° Celsius kan worden gebracht zullen bouwvakkers verder moeten met hun werkzaamheden. In dat geval is er geen sprake meer van vorstverlet.

Salaris tijdens vorstverlet
Bouwvakkers die in verband met vorstverlet geen werkzaamheden kunnen of mogen uitvoeren hebben recht op volledige doorbetaling van hun salaris. De werkgever is verplicht om het salaris voor werknemers in vorstverlet door te betalen. Als een werkgever hierbij in gebreke blijft heeft de bouwvakker de mogelijkheid om een beroep te doen op een vakbond. Deze vakbond zal een maximale looncompensatie bieden van €80,= per dag dat een bouwvakker in de vorstverlet zit.

Garantiefonds voor vorstverlet
Als een werkgever haar werknemers moet doorbetalen tijdens vorstverlet kunnen de loonkosten hoog oplopen terwijl daarvoor geen werkzaamheden worden verricht. Bedrijven beschouwen vorstverlet dan ook als een kostenpost. Het is echter moeilijk in te schatten of er ieder jaar sprake is van vorstverlet en hoeveel dagen de vorstverletperiode zal duren.

Daarom is het voor bedrijven lastig om voor deze kostenpost reserveringen op te bouwen. Bedrijven kunnen daarom voor vorstverlet gebruikmaken van het garantiefonds. Dit is een fonds waarin geld is verzameld door de bouwbranche om de vorstverletkosten te dekken. Ieder bouwbedrijf moet bijdragen aan deze “vorstverletpot”. Het bedrag dat bouwbedrijven moeten betalen aan het garantiefonds is afhankelijk van de omvang van het bouwbedrijf.

Verzekeren tegen vorstverlet
Naast het garantiefonds kunnen bouwbedrijven zich ook verzekeren tegen vorstverlet. De verzekeringspremie voor vorstverlet wordt als hoog beschouwd. De hoogte is echter afhankelijk van de dekking. Ook het aantal verzekerde werknemers speelt een rol bij het bepalen van de hoogte van de premie. De premie kan lager worden als bedrijven ook een aantal dagen vorstverlet voor eigen risico nemen.

Wat zijn UTA functies in de bouw?

UTA  is een afkorting die regelmatig wordt gebruikt  in de bouw. De afkorting UTA is voluit Uitvoerend Technisch Administratief. UTA is in feite een brede functiegroep waaronder diverse functies vallen van de bouw. De kenmerken van UTA functies worden in de afkorting al benoemd, de functies zijn zowel uitvoerend, administratief maar ook technisch. Hieronder worden een aantal voorbeelden van UTA functies benoemd en wordt aangegeven wat het belang van UTA functies is voor bouwbedrijven.

Welke UTA functies zijn er?
Op de bouw zijn verschillende functies die onder het UTA personeel vallen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn werkvoorbereiders en planners. Werkvoorbereiders en planners zijn voornamelijk administratieve functies die in hoofdzaak uitvoerend zijn. Daarnaast moeten medewerkers in deze functies ook verstand hebben van de techniek. Ook een calculator valt onder UTA personeel. Een uitvoerder en een projectleider worden daarnaast ook vaak tot UTA functies gerekend.

UTA functies voor bouwbedrijven
UTA functies zijn erg belangrijk voor een bouwbedrijf. Vaak moet UTA personeel de vertaalslag maken tussen de projectplannen en de daadwerkelijke uitvoering op de bouw. Hierbij vervullende UTA functies een sleutelrol. UTA personeel staat tussen de leidinggevenden en de werkvloer in. Naast technische kennis en administratieve vaardigheden moet UTA personeel ook goede communicatieve vaardigheden hebben. Wanneer er onduidelijkheden zijn op bijvoorbeeld tekeningen of in de planning moet UTA personeel in staat zijn om dit adequaat op te lossen.

Toekomst van UTA functies
Hoewel de bouw sterk verbonden is aan de ontwikkelingen in de economie zullen bouwbedrijven altijd een belangrijke rol vervullen. De onderlinge concurrentie tussen bouwbedrijven zorgt er voor dat bouwbedrijven zich van elkaar moeten onderscheiden op het gebied van kwaliteit en prijs. De kwaliteit wordt naast hoogwaardige materialen ook in belangrijke mate bepaald door de vaardigheid van het personeel. Naast vaklieden op de werkvloer kan ook UTA personeel een belangrijke rol vervullen met het leveren van kwaliteit. Een groot deel van de planning en aansturing valt onder de verantwoordelijkheid van UTA personeel. Een ervaren personeelslid met een UTA functie kan voor een bouwbedrijf veel geld besparen en kan een belangrijke rol vervullen in de realisering van projecten.

Bouwend Nederland verliest leden

Bouwend Nederland is een organisatie waarbij bouwbedrijven en infrabedrijven van Nederland zijn aangesloten. Maxime Verhagen is de voorzitter van deze organisatie. Bouwend Nederland heeft verschillende speerpunten die ze hanteert voor haar lobby in de bouwbranche. Deze speerpunten gaan over onderwerpen die nauw verbonden zijn met de infra en de bouw. Bouwend Nederland wil met deze speerpunten een gezond klimaat bewerkstelligen voor de bouw en een vermindering van regels die voor de bouw en infrawereld beklemmend kunnen werken.

De belangenorganisatie Bouwend Nederland heeft het niet makkelijk om in een economisch slechte tijd haar belangen door te voeren in de markt. Een aantal deelnemers van Bouwend Nederland zijn ontevreden over de crisisaanpak die Bouwend Nederland tot nog toe heeft laten zien. Het betreft hierbij twee deelnemers VolkerWessels en Heijmans. Om hun onvrede te onderstrepen hebben ze hun ze per 1 januari 2015 hun lidmaatschap opgezegd.

VolkerWessels en Heijmans willen op hun beslissing terugkomen wanneer voorzitter Maxime Verhagen een aantal veranderingen doorvoert. Het nieuws over het opzeggen van het lidmaatschap van deze twee grote bedrijven kwam naar buiten op donderdag 24 oktober 2013. De woordvoerder van VolkerWessels gaf hierbij aan dat ze een branchevereniging willen die beter aansluit bij de verwachtingen en wensen van het bedrijf. Heijmans liet namens een woordvoerder weten dat Bouwend Nederland meer oog moet hebben voor ondernemerschap en sneller moet reageren in de markt.