Wat zijn UTA functies in de bouw?

UTA  is een afkorting die regelmatig wordt gebruikt  in de bouw. De afkorting UTA is voluit Uitvoerend Technisch Administratief. UTA is in feite een brede functiegroep waaronder diverse functies vallen van de bouw. De kenmerken van UTA functies worden in de afkorting al benoemd, de functies zijn zowel uitvoerend, administratief maar ook technisch. Hieronder worden een aantal voorbeelden van UTA functies benoemd en wordt aangegeven wat het belang van UTA functies is voor bouwbedrijven.

Welke UTA functies zijn er?
Op de bouw zijn verschillende functies die onder het UTA personeel vallen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn werkvoorbereiders en planners. Werkvoorbereiders en planners zijn voornamelijk administratieve functies die in hoofdzaak uitvoerend zijn. Daarnaast moeten medewerkers in deze functies ook verstand hebben van de techniek. Ook een calculator valt onder UTA personeel. Een uitvoerder en een projectleider worden daarnaast ook vaak tot UTA functies gerekend.

UTA functies voor bouwbedrijven
UTA functies zijn erg belangrijk voor een bouwbedrijf. Vaak moet UTA personeel de vertaalslag maken tussen de projectplannen en de daadwerkelijke uitvoering op de bouw. Hierbij vervullende UTA functies een sleutelrol. UTA personeel staat tussen de leidinggevenden en de werkvloer in. Naast technische kennis en administratieve vaardigheden moet UTA personeel ook goede communicatieve vaardigheden hebben. Wanneer er onduidelijkheden zijn op bijvoorbeeld tekeningen of in de planning moet UTA personeel in staat zijn om dit adequaat op te lossen.

Toekomst van UTA functies
Hoewel de bouw sterk verbonden is aan de ontwikkelingen in de economie zullen bouwbedrijven altijd een belangrijke rol vervullen. De onderlinge concurrentie tussen bouwbedrijven zorgt er voor dat bouwbedrijven zich van elkaar moeten onderscheiden op het gebied van kwaliteit en prijs. De kwaliteit wordt naast hoogwaardige materialen ook in belangrijke mate bepaald door de vaardigheid van het personeel. Naast vaklieden op de werkvloer kan ook UTA personeel een belangrijke rol vervullen met het leveren van kwaliteit. Een groot deel van de planning en aansturing valt onder de verantwoordelijkheid van UTA personeel. Een ervaren personeelslid met een UTA functie kan voor een bouwbedrijf veel geld besparen en kan een belangrijke rol vervullen in de realisering van projecten.