Wat is het middenkader?

Het middenkader is een term die wordt gebruikt om het middelste leidinggevende deel binnen de hiërarchie van een organisatie aan te duiden. Het middenkader bevind zich tussen het uitvoerende personeel op de werkvloer en de directie en leidinggevenden in de top van de organisatie. Niet alle organisaties hebben een middenkader. Over het algemeen hebben alleen grote organisaties een middenkader omdat bij die organisaties meer personeelsleden werken en een omvangrijkere organisatiestructuur aanwezig is.

Middenkader in het midden
Het middenkader bevind zich in het midden van de organisatie en vormt daardoor een belangrijke kernpostitie binnen een organisatie. Een goed functionerend middenkader is van groot belang omdat dit er voor zorgt dat de capaciteit van de werkvloer en de organisatiedoelstellingen van de directie goed op elkaar zijn afgestemd. Problemen in deze afstemming worden over het algemeen in het middenkader opgelost. Het middenkader bevind zich in de praktijk ook vaak dichter bij de werkvloer dan de directie. Hierdoor kunnen personeelsleden van de werkvloer ook sneller in contact treden met de werknemers die werken in het middenkader.

Communicatie
Leidinggevenden in het middenkader moeten goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden hebben. Men noemt personeel in het middenkader ook wel middenkaderfunctionarissen. Een middenkaderfunctionaris moet kunnen communiceren met uitvoerend personeel en leidinggevend personeel. Deze schakelpositie zorgt er voor dat er verschillende goede communicatieve vaardigheden moeten worden gebruikt en dat men met verschillende deelculturen van de bedrijfscultuur overweg moet kunnen. Een goede middenkaderfunctionaris moet kunnen schakelen in taken en rollen. Hij of zij moet mensen kunnen motiveren en moet een actieve rol spelen in het voorkomen en oplossen van problemen.

Taken van middenkader
Bovenstaande omschrijving van het middenkader is vrij algemeen. Een specifieke omschrijving van de taken die men in het middenkader uitvoert is moeilijk te geven omdat het takenpakket in het middenkader per organisatie en per sector kan verschillen. Er zijn middenkaderfunctionarissen die een functie hebben met veel leidinggevende aspecten maar er zijn ook middenkaderfunctionarissen met meer algemene coördinerende en werkvoorbereidende de taken.

Wat zijn UTA functies in de bouw?

UTA  is een afkorting die regelmatig wordt gebruikt  in de bouw. De afkorting UTA is voluit Uitvoerend Technisch Administratief. UTA is in feite een brede functiegroep waaronder diverse functies vallen van de bouw. De kenmerken van UTA functies worden in de afkorting al benoemd, de functies zijn zowel uitvoerend, administratief maar ook technisch. Hieronder worden een aantal voorbeelden van UTA functies benoemd en wordt aangegeven wat het belang van UTA functies is voor bouwbedrijven.

Welke UTA functies zijn er?
Op de bouw zijn verschillende functies die onder het UTA personeel vallen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn werkvoorbereiders en planners. Werkvoorbereiders en planners zijn voornamelijk administratieve functies die in hoofdzaak uitvoerend zijn. Daarnaast moeten medewerkers in deze functies ook verstand hebben van de techniek. Ook een calculator valt onder UTA personeel. Een uitvoerder en een projectleider worden daarnaast ook vaak tot UTA functies gerekend.

UTA functies voor bouwbedrijven
UTA functies zijn erg belangrijk voor een bouwbedrijf. Vaak moet UTA personeel de vertaalslag maken tussen de projectplannen en de daadwerkelijke uitvoering op de bouw. Hierbij vervullende UTA functies een sleutelrol. UTA personeel staat tussen de leidinggevenden en de werkvloer in. Naast technische kennis en administratieve vaardigheden moet UTA personeel ook goede communicatieve vaardigheden hebben. Wanneer er onduidelijkheden zijn op bijvoorbeeld tekeningen of in de planning moet UTA personeel in staat zijn om dit adequaat op te lossen.

Toekomst van UTA functies
Hoewel de bouw sterk verbonden is aan de ontwikkelingen in de economie zullen bouwbedrijven altijd een belangrijke rol vervullen. De onderlinge concurrentie tussen bouwbedrijven zorgt er voor dat bouwbedrijven zich van elkaar moeten onderscheiden op het gebied van kwaliteit en prijs. De kwaliteit wordt naast hoogwaardige materialen ook in belangrijke mate bepaald door de vaardigheid van het personeel. Naast vaklieden op de werkvloer kan ook UTA personeel een belangrijke rol vervullen met het leveren van kwaliteit. Een groot deel van de planning en aansturing valt onder de verantwoordelijkheid van UTA personeel. Een ervaren personeelslid met een UTA functie kan voor een bouwbedrijf veel geld besparen en kan een belangrijke rol vervullen in de realisering van projecten.