Aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen in kwartaal drie op 11.200

In Nederland zijn er in het derde kwartaal 11.200 vergunningen afgegeven voor de bouw van nieuwbouwhuizen. Dit aantal vergunningen ligt ongeveer 27 procent lager ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat maakt dat in het derde kwartaal van 2023 het laagste aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen is verstrekt in jaren tijd. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, Volgens het CBS was er in het tweede kwartaal van dit jaar ook al sprake van een krimp op dit gebied. Een daling in het aantal vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen is een belangrijke indicator voor de bouwsector de komende tijd. Als er weinig nieuwe bouwvergunningen worden verstrekt voor woningen betekent dit dat er de komende jaren ook minder gebouwd zal worden. Er zit gemiddeld ongeveer twee jaar tijd tussen het ontvangen van een bouwvergunning en het daadwerkelijk afbouwen van een woning. Als er weinig bouwvergunningen worden verstrekt zal de bouwsector dat de komende jaren nog gaan merken. Er worden door Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, een aantal mogelijke oorzaken genoemd voor de daling in het aantal bouwvergunningen.

Knelpunten in de bouwsector

Er is volgens hem sprake van tekorten aan mensen maar ook aan materiaal. Om die redenen kunnen bouwprojecten vaak niet opstarten. Daarnaast spelen ook financiële oorzaken een rol. Nieuwbouwwoningen zijn behoorlijk duur ten opzichte van bijvoorbeeld bestaande woningen. Mensen kunnen lastig een financiering rond krijgen voor de bouw van een nieuwe woning. Daardoor worden ook minder opdrachten gegeven voor de bouw van nieuwe woningen. De komende tijd zijn er nog verschillende factoren die door de overheid goed bekeken moeten worden. Zo zorgt de stikstofproblematiek er ook voor dat de bouw van woningen niet makkelijk van de grond komt. Door deze factoren worden bovendien de doelstellingen van de overheid niet behaald met betrekking tot het vergroten van het woningaanbod in Nederland. Elk jaar zouden volgens het kabinet in Nederland 100.000 woningen moeten worden bijgebouwd. In 2023 zijn in de eerste drie kwartalen afgerond ongeveer 40.000 vergunningen voor de bouw van woningen verstrekt. Dat maakt duidelijk dat de komende tijd niet veel meer woningen bijgebouwd zullen worden.