RvS schrapt bouwvrijstelling voor stikstofregels in 2022

De bouw van nieuwe woningen zal de komende tijd verder onder druk komen te staan. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State (RvS). De zogenaamde bouwvrijstelling is volgens de RvS juridisch gezien niet houdbaar. Dat betekent dat bouwprojecten in Nederland niet automatisch meer toestemming moeten krijgen om tijdelijk de emissie van stikstof te vergroten. Wanneer er een bouwproject van start gaat in een kwetsbaar natuurgebied kan dat zorgen voor meer stikstofneerslag. Daar is nu weer een natuurvergunning nodig. Deze vergunningsplicht zorgt er voor dat er per bouwproject een berekening moet worden gemaakt met betrekking tot de emissie van stikstof.

Deze stikstofberekening is bepalend of het bouwproject kan doorgaan of niet. Bouwprojecten zullen dus niet worden uitgezonderd van de stikstofregels die de overheid heeft vastgesteld. De stikstofregels zijn ook van toepassing op bouwprojecten waarbij alleen tijdelijk stikstof wordt uitgestoten. Ook bij een verwachte tijdelijke emissie van stikstof zal het effect op de natuur in kaart moeten worden gebracht. Door de uitspraak van de Raad van State woensdag is er een nieuw hoofdstuk in de stikstofcrisis ontstaan. Voor een groot deel van de bouwprojecten betekent het oordeel een uitstel en wellicht zelfs een afstel van de projecten.

Het wordt namelijk (nog) moeilijker om een bouwvergunning te krijgen. De uitspraak zou volgens de Raad van State geen algehele bouwstop betekenen. Het is echter wel zo dat de stikstofregels van voor 1 juli 2021 weer van toepassing zijn. In feite betekent dit dat voor ieder bouwproject moet worden onderzocht wat de gevolgen zijn van de stikstofemissie voor de beschermde natuurgebieden. Dat is echter lastig volgens de bouwsector in Nederland. De berekeningen voor de stikstofemissie zijn namelijk niet makkelijk om te maken en kosten bovendien tijd. Voor het kabinet is de uitspraak van de RvS een flinke nederlaag. De Nederlandse overheid wil meer woningen laten bouwen maar de kans dat de bouw door deze uitspraak juist vertraging oploopt is alleen maar groter.