Derde Technicum BBL carrousel elektrotechniek gestart in september 2019

Technicum uitzendbureau is in september 2019 in Groningen gestart met inmiddels de derde lichting van het BBL carrousel. Na 2 succesvolle lichtingen in Friesland is dit BBL-leersysteem in Groningen doorgevoerd. Dit BBL carrousel is een uniek programma dat Technicum heeft ontwikkeld voor haar leerlingen en aankomende talenten in de techniek. Er is in de techniek veel keuze tussen verschillende soorten projecten en technieken daarom is ondersteuning op dit gebied gewenst. Technicum ondersteund werkzoekenden tijdens deze zoektocht en helpt met de ontwikkeling en opleiding van aankomende vakkrachten. Tijdens de meeste algemene BBL-opleidingen krijgen leerlingen een eenzijdig beeld van hun vakgebied maar tijdens het BBL carrousel ontstaat een compleet beeld van een technische beroepsgroep: elektrotechniek en installatietechniek.

Afwisseling
Door de afwisseling in projecten en opdrachtgevers tijdens het BBL carrousel krijgen leerlingen een compleet beeld van de sector en kunnen ze later een goede keuze maken voor het werk dat bij hun past. Ook de bedrijfsculturen verschillen in de installatietechniek en elektrotechniek. Er zijn kleine familiebedrijven maar ook grote beursgenoteerde bedrijven. Dit aspect is ook meegenomen in het BBL carrousel omdat de BBL-ers tijdens hun opleiding regelmatig van opdrachtgevers wisselen. Zo krijgen ze een goed beeld van de verschillende typen bedrijven, mentaliteit en culturen.

BBL carrousel
Het BBL carrousel dat is gestart in september 2019 is specifiek gericht op de elektrotechniek. In totaal duurt het gehele BBL traject 2,5 jaar. De BBL-ers die deelnemen aan dit traject zijn na het afronden van dit traject volledig zelfstandige elektromonteurs en kunnen dan ook de juiste keuze maken voor een specialisatie die bij hun past.

Leerbehoefte
Het BBL carrousel voorziet in de leerbehoefte van BBL-ers in de elektrotechniek omdat er een ideale mix is in projecten en opdrachtgevers. Tijdens het carrousel wisselen de BBL-ers om de tien weken van opdrachtgever. Daardoor krijgen de BBL-ers verschillende opdrachten en projecten in zowel de utiliteit, woningbouw en de energietransitie. Het zijn projecten in de nieuwbouw maar ook in de renovatie.

Aanmelden
Heb je interesse in het BBL carrousel of wil je meer weten over BBL opleidingen in de techniek? Klik dan op de knop “BBL Technicum” in de menubalk. Dan kom je op een informatieve pagina waarop je vragen kunt stellen over dit onderwerp. Ook kun je jezelf aanmelden voor een BBL opleiding via het aanmeldformulier.

Groot-Brittannië wil investeren in civiele projecten vanwege lage rente in 2019

De Britse minister van Financiën, Sajid Javid, heeft aangegeven dat hij de lage rentes op staatsleningen wil gaan gebruiken om investeringen te doen in civiele projecten. Zo zou de infrastructuur van Groot-Brittannië worden gemoderniseerd en uitgebreid. En moeten meer wegen worden aangelegd. Ook moeten er meer breedbandverbindingen tot stand komen en moeten busdiensten verbetert worden. Voor het verbeteren van breedbandverbindingen in afgelegen locaties van het land wil Javid 5 miljard pond (5,6 miljard euro) beschikbaar stellen.

Door de lage rente op de financiële markten ziet de minister meer mogelijkheden om goedkoop aan geld te komen. De rentes op staatslening zijn de afgelopen tijd aanzienlijk gedaald. Dat heeft niet alleen het Verenigd Koninkrijk gemerkt maar ook andere landen. Het gevolg is dat meer landen bereid zijn om geld te lenen en investeringen te doen. Als er sprake is van negatieve rentetarieven krijgen landen die investeringen doen zelfs geld toe als ze geld lenen. Javid is van mening dat nu het moment is om geld te lenen en te investeren in een economische infrastructuur.

Arbeidsjuristen verwachten ontslaggolf vanaf januari 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal in januari 2020 in werking treden en dat heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Zo zullen ontslagprocedures veranderen wat vooral gevolgen heeft voor oudere werknemers met een dienstverband langer dan tien jaar bij hetzelfde bedrijf. Tot 1 januari 2020 wordt namelijk een gedeeltelijke vergoeding verstrekt voor de dienstjaren die bovenop de dienstperiode van tien jaar worden gewerkt. Vanaf 1 januari van het komende jaar verdwijnt deze vergoeding over het extra aantal gewerkte jaren boven het tienjarige dienstverband.

Het ontslaan van werknemers met een langdurig dienstverband zal daarom voor werkgevers aanzienlijk minder gaan kosten. Mitchell Bathoorn van Advocatenkantoor Bos heeft in een gesprek met de NOS aangegeven aangeven wat de gevolgen zullen zijn van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Volgens hem zullen veel werkgevers in 2019 wachten met het ontslaan van werknemers. “Wij verwachten wel dat er begin 2020 een flink aantal ontslagprocedures gestart wordt” aldus Bathoorn. Hij vervolgt: “je bespreekt met werkgevers wat de kansen en mogelijkheden zijn. Daar kan uitkomen dat het beter is te wachten.” De kans bestaat dat er in de eerste twee kwartalen van 2020 meer ontslagprocedures worden gestart in Nederland.

Wachten werkgevers met ontslag tot 1 januari 2020 vanwege lagere transitievergoeding?

Vanaf 1 januari 2020 treed de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Deze wet die afgekort wordt met WAB mag gerust een revolutie worden genoemd op de arbeidsmarkt. De doelstelling van de WAB is een betere balans tussen vast en flexibel werk. Daarvoor zijn verschillende bepalingen in de WAB opgenomen die er voor moeten zorgen dat werkgevers eerder geneigd zijn om een vast contract te verstrekken aan werknemers. Een vast contract biedt veel zekerheid aan werknemers maar het ontslagrecht is in de WAB ook versoepeld.

Langdurig dienstverband
Dat betekent dat werkgevers in de praktijk minder geld hoeven te betalen aan werknemers die ontslagen worden. Vooral voor werknemers die een langdurig dienstverband hebben is het effect groot. Een werknemer die 50 jaar of ouder is en een dienstverband heeft van tientallen jaren zal vanaf 1 januari 2020 aanzienlijk minder transitievergoeding ontvangen. Veel leidinggevenden, directeuren en eigenaren van bedrijven weten dit. Daarom zouden ze wachten met het ontslaan van werknemers tot 1 januari 2020. Dit hebben arbeidsrechtjuristen aan de NOS bekend gemaakt.

Verschil in transitievergoeding
Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS heeft tegen de NOS aangegeven dat het verschil groot is. in een voorbeeld geeft hij het volgende aan: “een werknemer uit 1960 met twintig dienstjaren en een salaris van 3000 euro per maand, krijgt vanaf 1 januari 20.000 euro transitievergoeding mee,” als deze werknemer in 2019 nog ontslagen wordt zou deze volgens de huidige wetgeving nog een bedrag van 40.000 euro meekrijgen. Volgens Besselink is dit verschil zo groot dat veel werkgevers bereid zouden zijn om de werknemer nog een paar maanden langer aan het werk te houden. Bij werknemers die langer dan twintig jaar in dienst zijn bij een bedrijf is het verschil nog groter.

Transitievergoeding
De transitievergoeding zal vanaf 1 januari 2020 anders worden berekend. De hogere opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest zal worden afgeschaft. Dat betekent dat de dienstjaren die iemand langer heeft gewerkt dan de aangegeven tien jaar niet worden meegenomen in de berekening van de transitievergoeding. Vooral werknemers met een langdurig dienstverband zullen daarom het nadelige effect van de lagere transitievergoeding vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans gaan merken.

Technische vacatures staan te lang open in 2019

Het aantal vacatures voor technische functies neemt toe op de arbeidsmarkt. De afgelopen maanden zijn er vooral meer vacatures bijgekomen voor installatiemonteurs en elektromonteurs. Ook worden er veel onderhoudsmonteurs en lassers gevraagd op de arbeidsmarkt. In Nederland is er duidelijk sprake van een opleving van de technische arbeidsmarkt. Er zijn echter tijdens de economische crisis een paar jaar geleden te weinig mensen gestart met een technische opleiding. Daardoor is het aantal beschikbare vakkrachten in de techniek afgenomen.

Nu de techniek weer een interessante sector is geworden op de arbeidsmarkt zijn veel mensen van plan om een technische opleiding te volgen. Dat is echter te laat om alle vacatures op dit moment op te vullen. Er vind als het ware een soort vertragende werking plaats op de arbeidsmarkt. Deze situatie wordt voor een deel opgelost doormiddel van BBL trajecten oftewel het werken en leren. Daardoor kunnen werkzoekenden die graag aan de slag willen in de techniek doormiddel van een praktijkgerichte opleiding toch starten in een instapfunctie in de techniek. In een BBL traject ben je weliswaar nog een assistent maar je kunt bedrijven goed ondersteunen in de praktijk en bovendien leer je ook nog een vak.

Wil je ook aan de slag in een technische BBL opleiding? Klik dan op de knop ‘BBL Technicum’ in de menubalk.

Wat is een spouwmuur?

Een spouwmuur is een muur die bestaat uit twee delen, een binnenmuur en een buitenmuur, waartussen een open ruimte aanwezig is die ook wel de spouw wordt genoemd. Spouwmuren worden in Nederland sinds 1918 toegepast in woningen en ook in bedrijfspanden. Vanaf 1920 gebeurde dat op grote schaal. Daarom hebben de meeste woningen die voor 1920 zijn gebouwd geen spouwmuur. Doordat er sprake is van een binnenmuur en een buitenmuur ontstaan er ook minder vochtproblemen in het gebouw. De vochtdoorslag wordt door de spouw voorkomen.

Tegen vocht en voor isolatie
Als er vocht in de gevel trekt zal dit vocht gaan verdampen in de spouw. Daardoor wordt vochtdoorslag voorkomen en wordt het binnenklimaat van de woning of het gebouw behaaglijker. Daarvoor moeten er wel kleine roostertjes worden aangebracht in de spouw. Die zorgen er voor dat de damp kan verdwijnen en er geen vocht achterblijft in de spouwruimte. In plaats van roostertjes gebruikt men voor de spouw ook wel open stootvoegen. Dit zijn verticale voegen die in het buitenblad zijn aangebracht.

Spouwmuurisolatie
De binnenmuur van een spouwmuur wordt ook wel het binnenblad genoemd en de buitenmuur het buitenblad. Naast een vochtwerende functie heeft een spouwmuur ook een isolerende functie. De binnenmuur staat namelijk niet direct in contact met de buitentemperatuur. In plaats daarvan is in de spouw lucht aanwezig wat een isolerende werking heeft. Tegenwoordig brengt men in spouwmuren regelmatig extra isolatiemateriaal aan. Dat heeft grote voordelen met betrekking tot de isolerende werking van de spouw. Toch moet men ook rekening houden met vochtdoorslag. Het is daarom vaak verstandig om het isoleren van spouwmuren aan specialisten over te laten.

Soorten spouwmuurisolatie

Er zijn verschillende soorten spouwmuurisolatie. Zo wordt steenwol en glaswol gebruikt maar ook piepschuim korreltjes die ook wel EPS parels worden genoemd. Deze korrels worden in de spouwmuur gespoten en hebben verschillende namen. Zo zijn er varianten die HR++ PS schuimparels worden genoemd. De isolatiewaarde en eigenschappen van deze parels kunnen verschillen. Verder kunnen ook tempex platen worden gebruikt en andere isolatiematerialen zoals PUR schuim. Alle materialen die hiervoor genoemd zijn hebben voordelen en nadelen in het gebruik. Daarom is het belangrijk dat men van te voren goed nagaat of er al isolatiemateriaal aanwezig is in de spouw en of er nog meer materiaal of ander materiaal aan toegevoegd moet worden.

Extra vacatures door energietransitie in installatietechniek in 2019

In 2019 is het aantal vacatures in de installatietechniek verder toegenomen. Dat komt omdat de installatiebranche in Nederland het steeds drukker heeft gekregen. De bouwsector maakte een behoorlijke bloei door totdat de stikstofuitspraak deze groei afremde. Toch gaan de projecten in de energietransitie grotendeels door. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van zonnepanelen, vloerverwarming, warmtepompen en geothermie. Ook WTW installaties en het plaatsen van waterstofketels behoren tot de werkzaamheden van de installatiemonteur.

Er is werk genoeg maar er zijn veel te weinig vakkrachten om al het werk goed en veilig uit te voeren. Daarom neemt de werkdruk toe in de installatietechniek en worden veel vacatures open gezet in deze sector. Het gevolg is dat bedrijven steeds creatiever moeten worden om personeel te werven. Echter ervaren krachten in de installatietechniek zijn niet of nauwelijks beschikbaar. Daarom worden opleidingen aangeboden en omscholingstrajecten voor mensen die graag in de installatietechniek aan de slag willen maar hier geen ervaring in hebben.

Wil je ook aan de slag in de installatietechniek? Klik dan op de knop ‘Vacatures Technicum’ voor een actueel vacatureaanbod. Als je geen ervaring in de installatietechniek hebt maar dit wel een interessante sector vind dan kun je overwegen om een BBL opleiding te volgen. Klik dan op de knop ‘BBL Technicum’.

Wat is vloerisolatie?

Vloerisolatie is isolatiemateriaal dat aan de onderkant van de vloer van een woning of ander gebouw in de kruipruimte is aangebracht om de isolatie te bevorderen en het warmteverlies via de vloer te beperken. Er zijn verschillende soorten vloerisolatie die allemaal unieke eigenschappen hebben die er voor zorgen dat ze juist wel of niet toegepast kunnen worden in een specifieke situatie. Hieronder kun je een aantal aspecten lezen waarop je moet letten bij de keuze voor een bepaalde vloerisolatie.

Soorten vloerisolatie
Vloerisolatie wordt in verschillende vormen op de markt gebracht. Zo worden piepschuimplaten aangebracht onder de vloer. Maar er kan ook gebruik worden gemaakt van aluminium folies zoals de Tonzon isolatieoplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van folies waartussen luchtzakken aanwezig zijn. Lucht heeft namelijk een goede isolerende werking. Verder wordt ook gebruik gemaakt van PUR dat onder de vloer wordt gespoten. Zelfs schapenwol wordt gebruikt als isolatiemateriaal evenals steenwol en glaswol. De eigenschappen van deze isolatiematerialen is wisselend. Andere factoren die een rol spelen zijn milieu en de kosten van vloerisolatie. Doormiddel van subsidies kunnen de kosten van vloerisolatie worden gedrukt. Op het gebied van milieuaspecten kan veel informatie op internet gevonden worden bij milieuorganisaties die onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten van bepaalde isolatiematerialen.

Deskundig advies
Er is voor het isoleren van vloeren vaak deskundig advies nodig omdat elke vloer en situatie weer verschillend is. De afmeting van de kruipruimte speelt bijvoorbeeld een rol maar ook de mogelijkheden om materiaal te bevestigen. Is er sprake van een betonnen vloer of een houten vloer? Verder is ook de vochtigheid in de kruipruimte een factor die meegenomen moet worden in het besluit om een bepaald isolatiemateriaal juist wel of juist niet te gebruiken om een vloer te isoleren.

Vloerisolatie of bodemisolatie?
Naast vloerisolatie wordt ook wel bodemisolatie aangebracht. Bodemisolatie verschilt van vloerisolatie omdat bodemisolatie rechtstreeks op de bodem van de kruipruimte wordt aangebracht. Vloerisolatie wordt rechtstreeks onder de vloer aangebracht. In feite zo men kunnen zeggen dat vloerisolatie op het plafond van de kruipruimte wordt geplaatst en bodemisolatie op de vloer van de kruipruimte. Dat heeft voordelen en nadelen. Bodemisolatie is bijvoorbeeld heel effectief tegen vocht maar vloerisolatie is bijvoorbeeld een veel effectievere vorm van isolatie waarbij minder warmte via de vloer verdwijnt.

Wat is bodemisolatie?

Bodemisolatie is het isoleren van de bodem van de kruipruimte met isolatiemateriaal zodat er minder warmte verloren gaat en eventuele vochtproblemen kunnen worden beperkt of opgelost. Ten opzichte van vloerisolatie biedt bodemisolatie minder rendement. Toch heeft bodemisolatie een aantal voordelen ten opzicht van vloerisolatie. Bodemisolatie is namelijk bij uitstek geschikt om vochtproblemen op te lossen op vloeren en muren. Daarnaast kan bodemisolatie er ook voor zorgen dat vloerbalken gaan rotten en kan deze vorm van isolatie de luchtvochtigheid in een woning verlagen.

Hoe ziet bodemisolatie er uit?
Bodemisolatie wordt in verschillende vormen op de markt gebracht. Een materiaal dat veel wordt toegepast is EPS. Dit materiaal wordt in de vorm van korrels op de bodem gebracht. Deze kunststofkorrels worden ook wel EPS parels genoemd en in de volksmond piepschuimkorrels of tempex. Naast EPS parels worden ook zogenaamde isolatiechips gebruikt. Dit materiaal wordt ook wel isochips genoemd en deze chips zijn ook gemaakt van polystyreen oftewel piepschuim. it materiaal treft men ook wel aan als piepschuim verpakking korrels in dozen. aast deze kunststof isolatiematerialen worden ook schelpen of isolatieschelpen gebruikt als isolatiemateriaal en oplossing tegen vochtproblemen. Dit zijn gewoon schelpen uit de zee en hebben een aanzienlijk hoger gewicht dan de kunststof korrels en kunststof chips die hiervoor zijn genoemd.

Wat is effectiever bodemisolatie of vloerisolatie?
De berichten over de effectiviteit van bodemisolatie als isolatiemateriaal zijn op internet wisselend. Sommige bedrijven geven aan dat bodemisolatie een perfecte oplossing is voor het isoleren van een woning andere organisaties zijn sceptisch op dit gebied. Vergeet niet dat door bodemisolatie aan te brengen nog steeds de gehele kruipruimte van bovenaf warmte ontvangt. De omvang van de kruipruimte speelt een belangrijke rol bij de keuze voor bodemisolatie of vloerisolatie. Als een kruipruimte hoger is dan 50 centimeter dan kan via de kruipruimte veel warmte verdwijnen vanaf de vloer. In dat geval is het verstandiger om vloerisolatie aan te brengen. Vloerisolatie is het aanbrengen van isolatiemateriaal aan de onderkant van de vloer. Er zijn echter ook situaties waarin bodemisolatie de voorkeur heeft. Dit is het geval wanneer er sprake is van vocht in de kruipruimte.

Bodemisolatie is effectiever tegen vocht
Bodemisolatie is niet alleen een isolatiemiddel maar ook een middel om optrekkend vocht te remmen en schimmelproblemen op te lossen. Vocht komt namelijk vanuit de bodem omhoog. Door deze bodem te isoleren worden vochtproblemen aangepakt voordat deze problemen zich uitbreiden in de woning. Het is belangrijk dat het juiste isolatiemateriaal wordt aangebracht. Mochten hier twijfels of vragen over zijn dan kan men zich wenden tot één van de vele specialistische bedrijven op dit gebied.

Korte technische opleidingen nodig voor energietransitie vanaf 2019

Er is te weinig gekwalificeerd technisch personeel beschikbaar om de energietransitie de komende jaren succesvol te laten verlopen. Daarom moeten ‘nieuwe’ krachten worden opgeleid. De meeste technische opleidingen duren echter een aantal jaar. Ook in de BBL varianten zoals BBL installatietechniek en BBL AMSI (assistent monteur sterkstroominstallaties) zijn de meeste BBL-ers wel een aantal jaar bezig voordat ze voldoende vakbekwaam zijn om in de elektrotechniek of installatietechniek zelfstandig aan de slag te kunnen.

Ook zonder technische ervaring
Korte technische opleidingen gecombineerd met VCA en NEN certificaten kunnen echter een oplossing vormen. Veel technische medewerkers zouden doormiddel van een korte opleiding tot monteur zonnepanelen voldoende vakbekwaam moeten worden gemaakt om zonnepanelen te kunnen plaatsen. Dat is dan het werk waarin ze gespecialiseerd zijn. In de energietechniek, elektrotechniek en installatietechniek zijn verschillende speciale installaties die worden gebruikt voor de energietransitie. Door korte opleidingen aan te bieden zouden ook leken (mensen die geen technische kennis en geen papieren hebben voor specifiek technisch werk) ontwikkeld kunnen worden tot specialisten op een bepaald deelgebied.

Specifieke opleidingen
Technicum is hier al mee bezig door specifieke opleidingen aan te bieden waarin werkzoekenden (met VCA) leren hoe ze zonnepanelen veilig en vakkundig kunnen plaatsen. Er is veel interesse in deze opleidingen. Het plaatsen van zonnepanelen komt veelvuldig voor in de elektrotechniek. Toch gaat het vaak veel te ver om iemand jaren lang een BBL of BOL opleiding in de elektrotechniek te laten volgen als de werknemer in de praktijk alleen maar verantwoordelijk is voor het plaatsen van zonnepanelen op daken. Dan is een korte specialistische opleiding veel effectiever.

Aanmelden voor korte technische opleiding
Wil je ook graag een korte specialistische opleiding zodat je leert hoe je zonnepanelen kunt plaatsen op daken? Klik dan op de knop “BBL Technicum” om jezelf aan te melden voor een korte opleiding tot monteur zonnepanelen. Wil je een complete BBL opleiding volgen dan kun je dat ook aangeven op het aanmeldformulier.

Energietransitie alleen haalbaar door samen te werken vanaf 2019

De energietransitie in Nederland is in werking gezet maar ondanks alle inspanningen blijken de klimaatdoelstellingen nog verder weg dan ooit. De meeste Nederlanders willen wel meer investeren in duurzame energie maar hebben daar het geld of de middelen niet voor. De overheid springt op financieel gebied bij maar dat is vaak niet voldoende. Daarom zijn verschillende organisaties ontstaan waarin burgers en bedrijven met elkaar kunnen samenwerken om duurzame energie mogelijk te maken. Vereniging Eigen Huis is een voorbeeld van een organisatie die hier mee bezig is. Dit soort organisaties zorgt er voor dat woningbezitters met elkaar samenwerken om de kosten en regelingen met elkaar te delen. Dat werkt goed en zorgt er voor dat meerdere mensen gecompenseerd kunnen worden in hun kosten. Ook de baten oftewel de energieopbrengst wordt gedeeld.

Een belangrijk aspect van het welslagen van de energietransitie is dus samenwerken. Het samenwerken en delen van de kosten is echter één deel van de oplossing. Het andere deel is de mensen en de middelen. Juist op dit gebied ontstaat er in Nederland een probleem. Waar haalt men in Nederland voldoende monteurs en installateurs vandaan om alle voorzieningen voor duurzame energie te installeren? Ook op dit gebied moet worden samengewerkt. Technische bedrijven werken met technische uitzendbureaus samen. Dit zijn meestal VCU uitzendorganisaties die veel ervaring hebben in het bemiddelen van technisch personeel. Omdat er weinig technisch personeel beschikbaar is werken veel bedrijven ook met opleidingsinstituten samen. Ze laten zich certificeren als erkend leerbedrijf en nemen BBL-leerlingen aan zodat vakkrachten voor de toekomst ontwikkelt kunnen worden. De aankomende vakkrachten zullen vrijwel zeker een enorm belangrijke factor worden in de energietransitie de komende jaren.

Wil je ook als BBL-er een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie? Klik dan op de knop ‘BBL Technicum’ voor gratis advies voor een technische BBL opleiding bij jou in de buurt.

Meer aandacht voor opleidingen in de techniek in 2019

Dit jaar wordt er veel meer aandacht besteed aan opleidingen in de techniek. Tijdens de economische crisis werd er nauwelijks geïnvesteerd in opleidingen voor technische beroepen. In de periode 2009 tot en met 2014 werden veel mensen met een technisch beroep ontslagen. Daarom was er minder interesse in een loopbaan in de techniek en hebben minder mensen in die periode een technische opleiding gevolgd.

Vraag naar technisch personeel
Na 2014 veranderde de arbeidsmarkt en werd er ook meer verkocht, gebouwd en gerepareerd. Technisch personeel was gewild op de arbeidsmarkt en het vacatureaanbod voor technisch personeel nam toe. Het vacatureaanbod werd steeds groter en in 2018 ontstond voor het eerst sinds de economische crisis een groot tekort aan technisch personeel. Er is sindsdien een tekort aan installatiemonteurs, elektromonteurs, lassers, samenstellers en constructiebankwerkers. Ook aan onderhoudsmonteurs en servicemonteurs is een groot gebrek op de arbeidsmarkt van Nederland.

Nieuwe instroom
Het gevolg is dat er nieuw technisch personeel beschikbaar moet komen. Omdat technisch werk voor een groot deel draait om kennis worden steeds meer opleidingen aangeboden en gevolgd in de techniek. Bedrijven hebben meer aandacht voor technische profielen en komen er achter dat technisch personeel kritischer wordt nu er meer mogelijkheden zijn voor mensen met een technische achtergrond. Bedrijven doen meer om technisch personeel aan hun te ‘binden’. Het aanbieden van opleidingen is daar één aspect van. Door opleidingen aan te bieden kan het interne personeel worden ontwikkeld en kan het personeel ook gemotiveerd worden en blijven.

Opleidingen
Ook instromers krijgen tegenwoordig steeds vaker een opleiding. Hierbij kun je denken aan inwerktrajecten en complete BBL opleidingen. Al deze opleidingen zorgen er voor dat technische scholen het drukker krijgen. Daarnaast wordt het kennisniveau van technisch personeel vergroot. De meerwaarde van technische krachten wordt ook groter en dat is ook gunstig voor de bedrijven die de opleidingen aanbieden. Ook uitzendbureaus bieden steeds meer technische opleidingen aan en bemiddelen zelfs op dit gebied.

Meer weten? Klik op de knop ‘BBL Technicum’ in de menubalk voor meer informatie over technische BBL opleidingen.

Elektrische auto’s vliegen sneller in brand na botsing

Elektrische auto’s zijn volgens veel nieuwsbronnen de toekomst voor het wegverkeer. Elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen met elektrische stroom uit duurzame energiebronnen. Daardoor kan elektrisch rijden één van de meest duurzame methodes worden om mensen en goederen te verplaatsen over wegen. Toch is er ook bezorgdheid over elektrische auto’s. Deze voertuigen hebben namelijk grote lithium-ion-accu’s.

Deze lithium-ion-accu’s kunnen bij een botsing kleine scheurtjes vertonen. Door deze scheurtjes kan een kortsluiting ontstaan. Door deze kortsluiting loopt te temperatuur hoog op en kan kort na een botsing brand ontstaan in de auto. Dit brandgevaar is al concreet bij een botsing van 50 kilometer per uur. Hulpdiensten vinden het lastig om met deze risico’s om te gaan. Aan de buitenkant van een auto kan soms nauwelijks schade worden geconstateerd terwijl de accu scheurtjes vertoond. De accu is echter vaak diep verstopt in het voertuig en zit bij elektrische auto’s niet altijd op ongeveer dezelfde plaats. Als de auto in brand in brand vliegt kan de brand vaak moeilijk onder controle worden gebracht.

Peter Notten is hoogleraar Energieopslag aan de Technische Universiteit Eindhoven geeft aan dat de risico’s waaraan hulpverleners worden blootgesteld groot zijn. Naast het vlam vatten van de accu kunnen er ook schadelijke gassen vrijkomen. Bij een botsing is de kans op brand heel groot. Dit kan echter alleen worden voorkomen als de accu langdurig wordt gekoeld. De gewone methodes die worden gebruikt om auto’s te blussen werkt vaak niet in de praktijk. Op dit moment wordt door verschillende instanties nagedacht over oplossingen voor dit probleem.

Technische vacatures in oktober 2019

De maand september is bijna voorbij en ook komende maand staan veel vacatures open in de techniek. Er zijn verschillende technische bedrijven die een groot tekort aan technisch personeel hebben. Dat zal ook eind 2019 en begin 2020 zo blijven. Er zijn te weinig vakkrachten op de arbeidsmarkt beschikbaar om alle technische vacatures in te vullen de komende maanden en misschien wel de komende jaren. Dat betekent dat er naar oplossingen gezocht moet worden.

Een oplossing is de Beroepsbegeleidende leerweg oftewel BBL. Dit zijn leer-werktrajecten waarmee werklozen zonder ervaring in de techniek zichzelf in de praktijk kunnen ontwikkelen tot vakmensen. Natuurlijk kunnen ze dat niet alleen. Een BBL-er wordt ondersteund door een praktijkbegeleider en een opleidingsinstituut tijdens zijn of haar BBL-opleiding. Bedrijven zien het nut van BBL-ers in want een BBL-er vandaag is een vakkracht morgen. Zo wordt het tekort aan vakkrachten voor de toekomst opgelost.

Wil je meer weten over BBL of over vacatures in de techniek? Klik dan op de knoppen BBL Technicum of Vacatures Technicum in de menubalk.

Twijfel je over een technische BBL opleiding in 2019?

De technische branche is een branche die de afgelopen jaren steeds meer aandacht krijgt in de media. Geen wonder dat meer mensen nadenken over een opleiding of beroep in de techniek. Er is veel werk en er staat een recordaantal vacatures open in deze sector. Dit aantal vacatures neemt alleen maar toe want er is een tekort aan ervaren vakkrachten. Door de vergrijzing vertrekken veel vakkrachten met pensioen en komen er nieuwe posities vrij. Bovendien neemt het aantal projecten toe vanwege bijvoorbeeld de energietransitie of de vraag naar nieuwbouwwoningen. Om deze redenen zijn bedrijven creatiever op zoek naar personeel.

In plaats van ervaren krachten zoeken bedrijven ook instromers met weinig kennis en ervaring in de bouw of techniek. Doormiddel van BBL trajecten worden onervaren krachten doormiddel van werken en leren ontwikkelt tot specialisten in de bouw en techniek. Een toenemend aantal technische bedrijven heeft zich laten certificeren tot erkend leerbedrijf. Het gevolg is dat er voor mensen die een BBL opleiding willen volgen steeds meer keuze is. Er is niet alleen keuze tussen erkende leerbedrijven ook is er keuze tussen verschillende soorten opleidingen die als BBL gevolgd kunnen worden.

De keuze kan er voor zorgen dat mensen niet alleen twijfelen om een BBL opleiding te volgen maar ook twijfelen welke BBL opleiding ze willen volgen. Gelukkig zijn er instanties die toekomstige BBL-ers graag ondersteunen op dit gebied. TechnischWerken.nl heeft hiervoor een samenwerkingsverband gesloten met Technicum. Wil je meer weten over een BBL opleiding in de techniek klik dan op de knop ‘BBL Technicum’ voor meer informatie.

TechnischWerken.nl groeit door in 2019

De website TechnischWerken.nl groeit in 2019 door op het gebied van inhoud, omvang en bezoekersaantallen. De afgelopen maanden is het aantal informatieve artikelen en nieuwsartikelen op de website gestegen naar ruim 6500. Deze artikelen zijn geplaatst in verschillende categorieën. Hierbij kun je denken aan artikelen over duurzaamheid, arbeidsrecht, opleidingen en techniek in het algemeen. Omdat de technische sector in Nederland de laatste tijd veel aandacht besteed aan opleiding en ontwikkeling van nieuwe vakkrachten wordt op TechnischWerken.nl vooral geschreven over BBL opleidingen en ontwikkelingen op dit gebied.

TechnischWerken.nl heeft een samenwerkingsverband met technisch uitzendbureau Technicum. Deze samenwerking zorgt voor een versterking van beide organisaties. TechnischWerken.nl kan bijvoorbeeld haar bezoekers nog beter van dienst zijn door het aanbieden van vacatures via de vacatureknop in het menu waardoor bezoekers in contact worden gebracht met het vacatureaanbod van Technicum. Ook is er een knop BBL Technicum toegevoegd aan de menubalk zodat websitebezoekers op TechnischWerken.nl niet alleen informatie kunnen aantreffen over BBL maar ook zich kunnen aanmelden voor een BBL-opleiding via Technicum.

De techniek in Nederland draait voor een groot deel om samenwerking. De overheid, opleidingsinstituten, uitzendbureaus en reguliere werkgevers werken voor een deel met elkaar samen ook al is er sprake van concurrentie. De concurrentie in de techniek draait de laatste tijd al lang niet meer om het binnenhalen van opdrachten. Het binnenhalen van personeel krijgt bij de meeste bedrijven namelijk grote aandacht. Er is een tekort aan technisch personeel in verschillende sectoren zoals de installatietechniek, elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

Ook in de bouw is een tekort aan ervaren technisch personeel. Op TechnischWerken.nl kunnen bezoekers veel informatie vinden over de techniek en technische opleidingen. Zo wil deze website haar bezoekers op een informatieve wijze op de hoogte brengen van alle boeiende aspecten die de techniek kan bieden voor zowel leerlingen, werkzoekenden als werknemers.

Negatieve spaarrente? Geld thuis bewaren is geen oplossing!

De kans bestaat dat de komende tijd een negatieve spaarrente wordt ingevoerd door banken in Nederland. Door de zeer lage rente vanuit de Europese Centrale Bank (ECB) wordt de spaarrente bij Nederlandse banken ook omlaag gedrukt. De depositorente bij de ECB staat momenteel op -0,5. Dat is de laagste stand ooit en zorgt er voor dat de banken een soort boeterente moeten betalen als ze geld gaan onderbrengen bij de ECB. Banken moeten dus de economie gaan stimuleren door geen geld onder te brengen bij de centrale Europese bank maar moeten dit tegen een lage rente verstrekken aan consumenten en bedrijven in de vorm van leningen.

Vanwege dit rentebeleid is de hypotheekrente in Nederland naar een historisch laag niveau geschoten. Aan de andere kant is de spaarrente ook compleet onderuit gegaan. Veel banken verstrekken een spaarrente van enkele tienden van procenten. Zo zijn er banken die een spaarrente van 0,2 procent of zelfs 0,1 procent bieden. Als de rente nog iets lager gaat zal men moeten betalen als men het spaargeld op de bank houdt. Het gevolg is dat veel mensen gaan twijfelen of ze het spaargeld niet van de bank moeten halen.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) gaf in een antwoord op Kamervragen aan dat spaargeld in huis halen al een negatief rendement op zich is. Spaargeld in huis levert namelijk geen extra rendement op en zorgt bovendien voor meer risico’s. Spaargeld wordt namelijk door de meeste mensen niet in een spreekwoordelijke ‘oude sok’ bewaard maar in een kluis of een andere soort beveiligde opbergruimte. Dergelijke ruimtes kosten geld. Ook zou een inboedelverzekering moeten worden veranderd als mensen grote sommen geld thuis bewaren.

Door brand, inbraak of andere calamiteiten kan het geld verdwijnen of vernietigd worden. Veel verzekeraars stellen daarom een maximum in met betrekking tot het spaargeld dat thuis bewaard kan worden. Als men meer geld thuis gaat opslaan zal de verzekering ook omhoog moeten en daardoor kost spaargeld thuis bewaren meer geld. Het beste is volgens de minister om het geld gewoon op een bank te laten en de negatieve rente te betalen. Het is nog onduidelijk wanneer er een negatieve rente komt en hoe laag die zal zijn.

Achttienduizend projecten liggen stil vanwege stikstofuitspraak in 2019

Hoewel het in 2019 goed lijkt te gaan met de bouwsector in Nederland ontstaan er langzaam maar zeker ook zorgen in deze belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Er is voldoende vraag naar nieuwe woningen en utiliteit maar de wet- en regelgeving in Nederland zorgt voor een remmende factor. Door deze uitspraak liggen namelijk ongeveer 18.000 bouwprojecten stil. Het is nog onduidelijk of de bouw van deze projecten door zal gaan.

Dat is een onzekere factor voor de bouw in Nederland. De belemmering is in feite de hoeveelheid stikstof die tijdens de bouw en de periode daarna vrij komt vanuit het bouwwerk. Dit moet volgens de stikstofwetgeving nauwkeurig worden uitgezocht. De hoeveelheid stikstof in de natuur heeft namelijk een negatief effect op de diversiteit in de flora en fauna binnen een bepaalde straal van een bouwwerk of bouwproject. Het is echter lastig om precies in kaart te brengen hoeveel stikstof tijdens het bouwen en daarna vrij komt in de atmosfeer. Ook is het moeilijk te bepalen wat de schadelijke effecten van deze uitstoot zijn.

Om die reden moeten veel bouwprojecten de komende tijd opnieuw worden beoordeeld. Daar gaat veel tijd en geld in zitten. De overheid is ondertussen druk bezig om naar oplossingen te zoeken. Dat is echter een stevige klus voor coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Deze partijen werken goed met elkaar samen maar op dit vlak zijn de meningen sterk verdeeld. De VVD wil bijvoorbeeld de maximum snelheid op wegen niet lager maken dan 130 en de ChristenUnie wil dat juist wel. D66 wil de veestapel verkleinen en CDA wil dit juist niet. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van meningsverschillen over het oplossen van de stikstofproblematiek. Ondertussen liggen de bouwprojecten nog steeds stil. Dat heeft een effect op de bouwsector de komende tijd.

Thalys en Eurostar willen fuseren vanaf 2019

Thalys en Eurostar zijn aanbieders van treinreizen op hogesnelheidslijnen en hebben plannen voor een fusie. De nieuwe fusie moet er voor zorgen dat er een nieuwe grote treinorganisatie ontstaat die de naam ‘Geen Speed’ gaat krijgen. Het Britse Eurostar en het Franse Thalys willen door de fusie een echte concurrent worden van budgetmaatschappijen zoals Ryanair en easyJet. Verder zorgt de fusie ook voor een effectiever openbaar vervoer. Reizigers kunnen door de fusie ook zonder overstapmomenten reizen tussen grote steden zoals Keulen en Londen. In totaal zijn de organisaties Eurostar en Thalys in vijf landen actief namelijk: Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Duitsland.

Elke dag rijden er ongeveer 112 treinen van deze organisaties. Er worden meer dan 18,5 miljoen passagiers per dag getransporteerd door beide bedrijven gezamenlijk. In de toekomst moet dit aantal door de bedrijven gezamenlijk groeien naar 30 miljoen passagiers. Dit aantal moet in 2030 zijn behaald maar is wel ambitieus volgens de organisaties. Een “nieuwe generatie van milieubewuste en verantwoordelijke reizigers” moet er voor zorgen dat Green Speed haar doelstellingen gaat behalen. Er moeten verbeterde reisschema’s worden doorgevoerd en er moet één effectief ticketsysteem komen.

Werkdruk installatiebedrijven neemt toe eind 2019

Bedrijven in de installatietechniek krijgen het steeds drukker in 2019. Dat heeft voornamelijk te maken met de aantrekkende bouwsector en de energietransitie. Tegen het einde van het jaar als de koude maanden hun intrede doen wordt er bovendien meer aardgas verstookt. Dat zorgt er voor dat de cv-installaties gecontroleerd worden en er meer storingsdiensten worden gedraaid. Installatiemonteurs krijgen het drukker en dat heeft ook een effect op de personeelsplanning. In de installatiebranche is echter al een duidelijk personeelstekort aanwezig. Daarom staan er veel vacatures open. Deze vacatures blijven echter vacant en er komen zelfs nog meer vacatures bij.

Kortom, de installatietechniek heeft een probleem. Dat heeft de sector zelf ook wel in de gaten. Omdat er geen ervaren krachten beschikbaar zijn ligt de focus van veel bedrijven op het ontwikkelen van nieuwe vakkrachten doormiddel van opleidingen, trainingen en cursussen. Dit zorgt echter voor theoretische kennis. De nieuwe krachten moeten ook worden begeleid op de werkvloer en dat zorgt juist voor nog meer werkdruk voor de ervaren monteurs. Erkende leerbedrijven werken met praktijkopleiders die dikwijls ook zelf gewoon meewerken in het bedrijf aan technische installaties. Als de praktijkopleider of praktijkbegeleider zelf moet meewerken en ondertussen meerdere onervaren krachten moet begeleiden kan de werkdruk toenemen.

De meeste bedrijven werken daarom samen met intermediairs zoals technische uitzendbureaus. Technischwerken.nl werkt samen met Technicum uitzendbureau. Via de knoppen ‘BBL Technicum’ en ‘vacatures Technicum’ kun je meer te weten komen over wat Technicum voor uw organisatie zou kunnen betekenen. Mocht je op zoek zijn naar werk in de techniek dan kun je ook via deze knoppen informatie vinden.