Achttienduizend projecten liggen stil vanwege stikstofuitspraak in 2019

Hoewel het in 2019 goed lijkt te gaan met de bouwsector in Nederland ontstaan er langzaam maar zeker ook zorgen in deze belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Er is voldoende vraag naar nieuwe woningen en utiliteit maar de wet- en regelgeving in Nederland zorgt voor een remmende factor. Door deze uitspraak liggen namelijk ongeveer 18.000 bouwprojecten stil. Het is nog onduidelijk of de bouw van deze projecten door zal gaan.

Dat is een onzekere factor voor de bouw in Nederland. De belemmering is in feite de hoeveelheid stikstof die tijdens de bouw en de periode daarna vrij komt vanuit het bouwwerk. Dit moet volgens de stikstofwetgeving nauwkeurig worden uitgezocht. De hoeveelheid stikstof in de natuur heeft namelijk een negatief effect op de diversiteit in de flora en fauna binnen een bepaalde straal van een bouwwerk of bouwproject. Het is echter lastig om precies in kaart te brengen hoeveel stikstof tijdens het bouwen en daarna vrij komt in de atmosfeer. Ook is het moeilijk te bepalen wat de schadelijke effecten van deze uitstoot zijn.

Om die reden moeten veel bouwprojecten de komende tijd opnieuw worden beoordeeld. Daar gaat veel tijd en geld in zitten. De overheid is ondertussen druk bezig om naar oplossingen te zoeken. Dat is echter een stevige klus voor coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Deze partijen werken goed met elkaar samen maar op dit vlak zijn de meningen sterk verdeeld. De VVD wil bijvoorbeeld de maximum snelheid op wegen niet lager maken dan 130 en de ChristenUnie wil dat juist wel. D66 wil de veestapel verkleinen en CDA wil dit juist niet. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van meningsverschillen over het oplossen van de stikstofproblematiek. Ondertussen liggen de bouwprojecten nog steeds stil. Dat heeft een effect op de bouwsector de komende tijd.