Elektrische auto’s vliegen sneller in brand na botsing

Elektrische auto’s zijn volgens veel nieuwsbronnen de toekomst voor het wegverkeer. Elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen met elektrische stroom uit duurzame energiebronnen. Daardoor kan elektrisch rijden één van de meest duurzame methodes worden om mensen en goederen te verplaatsen over wegen. Toch is er ook bezorgdheid over elektrische auto’s. Deze voertuigen hebben namelijk grote lithium-ion-accu’s.

Deze lithium-ion-accu’s kunnen bij een botsing kleine scheurtjes vertonen. Door deze scheurtjes kan een kortsluiting ontstaan. Door deze kortsluiting loopt te temperatuur hoog op en kan kort na een botsing brand ontstaan in de auto. Dit brandgevaar is al concreet bij een botsing van 50 kilometer per uur. Hulpdiensten vinden het lastig om met deze risico’s om te gaan. Aan de buitenkant van een auto kan soms nauwelijks schade worden geconstateerd terwijl de accu scheurtjes vertoond. De accu is echter vaak diep verstopt in het voertuig en zit bij elektrische auto’s niet altijd op ongeveer dezelfde plaats. Als de auto in brand in brand vliegt kan de brand vaak moeilijk onder controle worden gebracht.

Peter Notten is hoogleraar Energieopslag aan de Technische Universiteit Eindhoven geeft aan dat de risico’s waaraan hulpverleners worden blootgesteld groot zijn. Naast het vlam vatten van de accu kunnen er ook schadelijke gassen vrijkomen. Bij een botsing is de kans op brand heel groot. Dit kan echter alleen worden voorkomen als de accu langdurig wordt gekoeld. De gewone methodes die worden gebruikt om auto’s te blussen werkt vaak niet in de praktijk. Op dit moment wordt door verschillende instanties nagedacht over oplossingen voor dit probleem.