Technische vacatures in oktober 2019

De maand september is bijna voorbij en ook komende maand staan veel vacatures open in de techniek. Er zijn verschillende technische bedrijven die een groot tekort aan technisch personeel hebben. Dat zal ook eind 2019 en begin 2020 zo blijven. Er zijn te weinig vakkrachten op de arbeidsmarkt beschikbaar om alle technische vacatures in te vullen de komende maanden en misschien wel de komende jaren. Dat betekent dat er naar oplossingen gezocht moet worden.

Een oplossing is de Beroepsbegeleidende leerweg oftewel BBL. Dit zijn leer-werktrajecten waarmee werklozen zonder ervaring in de techniek zichzelf in de praktijk kunnen ontwikkelen tot vakmensen. Natuurlijk kunnen ze dat niet alleen. Een BBL-er wordt ondersteund door een praktijkbegeleider en een opleidingsinstituut tijdens zijn of haar BBL-opleiding. Bedrijven zien het nut van BBL-ers in want een BBL-er vandaag is een vakkracht morgen. Zo wordt het tekort aan vakkrachten voor de toekomst opgelost.

Wil je meer weten over BBL of over vacatures in de techniek? Klik dan op de knoppen BBL Technicum of Vacatures Technicum in de menubalk.