Arbeidsjuristen verwachten ontslaggolf vanaf januari 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal in januari 2020 in werking treden en dat heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Zo zullen ontslagprocedures veranderen wat vooral gevolgen heeft voor oudere werknemers met een dienstverband langer dan tien jaar bij hetzelfde bedrijf. Tot 1 januari 2020 wordt namelijk een gedeeltelijke vergoeding verstrekt voor de dienstjaren die bovenop de dienstperiode van tien jaar worden gewerkt. Vanaf 1 januari van het komende jaar verdwijnt deze vergoeding over het extra aantal gewerkte jaren boven het tienjarige dienstverband.

Het ontslaan van werknemers met een langdurig dienstverband zal daarom voor werkgevers aanzienlijk minder gaan kosten. Mitchell Bathoorn van Advocatenkantoor Bos heeft in een gesprek met de NOS aangegeven aangeven wat de gevolgen zullen zijn van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Volgens hem zullen veel werkgevers in 2019 wachten met het ontslaan van werknemers. “Wij verwachten wel dat er begin 2020 een flink aantal ontslagprocedures gestart wordt” aldus Bathoorn. Hij vervolgt: “je bespreekt met werkgevers wat de kansen en mogelijkheden zijn. Daar kan uitkomen dat het beter is te wachten.” De kans bestaat dat er in de eerste twee kwartalen van 2020 meer ontslagprocedures worden gestart in Nederland.