In december 2014 is de Nederlandse industriesector gegroeid

De industrie maakte in 2014 een behoorlijke groei door. December 2014 was de twintigste maand dat de Nederlandse industrie is gegroeid. De groei was in december minder sterk dan de maand daarvoor. Vrijdag 2 december 2015 werden de cijfers van de industrie bekend gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (NEVI). De NEVI hanteert een … Read more

Technisch werken begint aan 2015

De website TechnischWerken.nl is nu ruim een jaar actief op internet. Het gaat goed met de website en het bezoekersaantal groeit. Momenteel is het bezoekersaantal van deze website tussen 600 en 700 per gemiddelde werkdag. Dat geeft aan dat de informatie van de website goed gevonden wordt door het internetpubliek. Momenteel ligt de aandacht van … Read more

In 2014 hebben consumenten minder personenauto’s gekocht dan in 2013

Over het algemeen ging het in 2014 redelijk met de economie. Ondanks dat werden er in dat jaar minder personenauto’s gekocht door consumenten dan in het jaar 2013. Deze conclusie is getrokken op basis van de definitieve cijfers van brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG die donderdag 1 januari 2015 werden gepubliceerd. De organisaties die de … Read more

Vooruitblik op technisch werk in 2015

In 2014 was al een kleine groei merkbaar in de technische sector. Verschillende technische bedrijven hadden vooral voor de bouwvak van 2014 meer orders binnen gekregen waardoor de vraag naar technisch personeel ging stijgen. Er werd vooral ervaren technisch personeel door bedrijven gevraagd omdat er door het kort cyclische werk nauwelijks tijd was om onervaren … Read more

Nederlanders zijn positief over economie in 2015

Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is gebleken dat Nederlanders over het algemeen een positief beeld hebben over de economie in 2015. Volgens het onderzoek maken mensen in Nederland zich minder zorgen over de ontwikkelingen in de economie dan de afgelopen jaren. Meer dan 70 procent van de mensen die zijn benadert … Read more

Nederlandse stadsverwarming wordt in 2015 goedkoper

In Nederland zijn verschillende huishoudens aangewezen op stadsverwarming. Het gaat hierbij om ongeveer een half miljoen consumenten en een deel van de midden- en kleinbedrijven. Omdat deze woningen en bedrijven zijn aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming kunnen deze woningeigenaren niet overstappen op een andere warmteleverancier of op gas. Dit zorgt er voor dat de woningeigenaren … Read more

Ontslagbescherming voor payrollmedewerkers is onduidelijk

Vanaf 1 januari 2015 worden verschillende nieuwe regels ingevoerd in Nederland. De Wet Werk en Zekerheid zorgt voor een behoorlijke verandering van de rechtspositie van flexkrachten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook voor payrollmedewerkers worden veranderingen doorgevoerd. Voor deze groep arbeidskrachten wordt vanaf 1 januari 2015 een betere bescherming tegen ontslag aangeboden. De brancheorganisatie ABU geeft … Read more

Aanvragen kinderopvangtoeslag moet in 2015 eenvoudiger

De kinderopvangtoeslag is voor veel werkende ouders belangrijk. Ouders die hun kinderen onderbrengen bij een kinderopvang moeten daarvoor behoorlijke bedragen betalen. De eigen bijdrage voor de kinderopvang is afhankelijk van het inkomen van de ouders toch is de kinderopvang voor veel ouders een flinke kostenpost. De kinderopvang wordt in de meeste gevallen alleen benut als … Read more

Doelgericht innoveren leidt tot groei ondernemingen in 2014 en de periode daarna

Het Financiële Dagblad en de Erasmus Universiteit hebben een onderzoek gedaan bij 331 ondernemingen die zich in 2014 hebben gekwalificeerd  voor de FD Gazellen Award. Deze competitie is gericht op bedrijven die een snelle groei laten zien. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat ondernemingen die een snelle groei hebben doorgemaakt deze groei tegenwoordig … Read more

Campagne voor equal pay en andere rechten voor flexwerkers

Het kabinet probeert de rechten voor flexwerkers in Nederland te verbeteren. Doelstelling is dat flexwerkers gelijkwaardig worden behandeld met werknemers die in rechtstreekse dienst zijn bij bedrijven. Dit wordt ook wel equal pay of inlenersbeloning genoemd. Uitzendbureaus en andere bureaus die flexwerkers bemiddelen dienen hun uitzendkrachten hetzelfde loon te bieden als werknemers van de inlener … Read more

Mbo opleidingen worden in 2015 meer aangepast aan de regionale arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in Nederland verschilt per regio. In sommige gebieden is bijvoorbeeld veel industriële bedrijvigheid terwijl in andere regio’s meer agrarische bedrijven actief zijn. Het middelbaar beroepsonderwijs heeft verschillende opleidingsinstituten verspreid over Nederland. Het opleidingsaanbod van deze instituten lijkt op dit moment sterk op elkaar. Er moet meer maatwerk komen voor opleidingsinstituten op middelbaar beroepsniveau. … Read more

In 2015 komen er plannen voor veiliger cv-ketels en cv-installaties

Op maandag 3 november 2014 bracht de NOS naar buiten dat er bij de installatie van veel cv-ketels fouten worden gemaakt. Door deze fouten neemt de kans op koolmonoxidevergiftiging toe. Voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid geeft aan dat een aantal installateurs niet vakbekwaam genoeg zijn voor het aansluiten van ketels. Gemiddeld overlijden … Read more

UWV verwacht in 2015 meer banen!

Het UWV heeft haar verwachtingen uitgesproken voor 2014 en 2014. Hieruit komt naar voren dat het UWV in 2014 verwacht dat het aantal banen in Nederland zal afnemen. Voor 2015 verwacht het UWV echter een groei in het aantal banen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Als die verwachting uit komt groeit de werkgelegenheid in Nederland weer … Read more