Nederlanders zijn positief over economie in 2015

Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is gebleken dat Nederlanders over het algemeen een positief beeld hebben over de economie in 2015. Volgens het onderzoek maken mensen in Nederland zich minder zorgen over de ontwikkelingen in de economie dan de afgelopen jaren.

Meer dan 70 procent van de mensen die zijn benadert voor het onderzoek verwacht dat de economie in Nederland in 2015 op ongeveer hetzelfde niveau blijft als in 2014. Hoewel een aantal respondenten zelfs verwacht dat de economie zal aantrekken is het vertrouwen van Nederlanders nog niet op het niveau van voor de economische crisis. Het dieptepunt van de economische crisis was in 2008. In dat jaar was 47 procent van de mensen tevreden over de economie.

Reactie van Technisch Werken De economie is nauw verbonden met het vertrouwen dat mensen in de economie hebben. Als mensen veel vertrouwen in de economie hebben zal de economie over het algemeen aantrekken. Bij een laag vertrouwen in de economie zal een economisch herstel langer op zich laten wachten.

Het is daarom goed dat veel Nederlanders redelijk positief gestemd zijn over de economie in 2015. Nu is het afwachten of de binnenlandse bestedingen ook daadwerkelijk gaan toenemen in Nederland. Een lage olieprijs zorgt er in ieder geval voor dat de brandstofkosten verhoudingsgewijs laag zijn en dat is goed voor de transportsector.

De exportbranche is voor Nederland altijd een belangrijke sector geweest. Deze sector heeft onder andere baad bij lage brandstofkosten. Het jaar 2015 wordt interessant om verschillende politieke en economische redenen. Trekt de economie verder aan of zorgen de politieke spanningen er in de wereld voor dat de economische groei geremd gaat worden?