Campagne voor equal pay en andere rechten voor flexwerkers

Het kabinet probeert de rechten voor flexwerkers in Nederland te verbeteren. Doelstelling is dat flexwerkers gelijkwaardig worden behandeld met werknemers die in rechtstreekse dienst zijn bij bedrijven. Dit wordt ook wel equal pay of inlenersbeloning genoemd. Uitzendbureaus en andere bureaus die flexwerkers bemiddelen dienen hun uitzendkrachten hetzelfde loon te bieden als werknemers van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren.

Equal pay is zo’n belangrijk speerpunt voor het kabinet dat het ministerie van Sociale Zaken een campagne gaat oprichten. Deze campagne zal vooral op jongeren gericht zijn, daarom wordt gebruik gemaakt van radioreclame op 3FM en Sky Radio. Verder worden er onlineadvertenties gepubliceerd met informatie over Equal pay en inlenersbeloning.  Door deze campagnes probeert de overheid er voor te zorgen dat flexwerkers weten welke rechtspositie ze de komende tijd hebben.

Jongeren en Equal pay
Tegenwoordig werken meer jongeren op flexibele basis dan in het verleden. In 2013 werkte van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar ongeveer 58 procent op basis van een flexibel contract. In 2002 was dat nog 35 procent. Omdat meer jongeren op flexibele basis werken vindt het kabinet de jongeren een belangrijke doelgroep voor de campagne. Jongeren moeten goed op de hoogte worden gebracht van de veranderingen en Equal pay. Dit zorgt er voor dat jongeren ook kunnen opkomen voor hun rechten als hun rechtspositie wordt aangetast door uitzendbureaus.

Wat verandert er door Equal pay?
Vanaf 30 maart 2015 moeten uitzendbureaus de inlenersbeloning hanteren bij het bepalen en het betalen van het loon van flexwerkers. Verder krijgen flexwerkers vanaf 1 juli 2015 recht op een ontslagvergoeding. Dit is de zogenoemde transitievergoeding. Om voor een transitievergoeding aan aanmerking te komen dient een flexwerker een dienstverband te hebben van ten minste 24 maanden oftewel 2 aaneengesloten jaren. Daarnaast moet het dienstverband zijn beëindigd (of niet verlengd) op het verzoek van de werkgever. Uiteraard dient de werknemer zich wel goed te hebben ingezet. Als het dienstverband wordt beëindigd door de werkgever omdat de werknemer zich heeft misdragen zal geen transitievergoeding worden toegekend.

Na twee jaar krijgt de werknemer overigens een vast contract. Door de transitievergoeding te verplichten hoopt de overheid dat werkgevers eerder een vast dienstverband aanbieden aan werknemers die 24 maanden voor het bedrijf als flexwerker hebben gewerkt. Als een bedrijf er voor kiest om de transitievergoeding te betalen en afscheid te nemen van de flexwerker dient het bedrijf minimaal 6 maanden te wachten alvorens de werknemer opnieuw als flexwerknemer wordt aangenomen. Als het bedrijf de flexwerker binnen de 6 maanden aanneemt zal deze automatisch een vast contract krijgen. Deze regelgeving is nieuw op de arbeidsmarkt daarom is het belangrijk dat mensen met flexcontract of een ander flexibel dienstverband weten wat er gaat veranderen. De overheid probeert opheldering te verschaffen doormiddel van de reclame op de radio. Daarnaast is nog veel informatie te vinden over Equal pay op internet.