Ontslagbescherming voor payrollmedewerkers is onduidelijk

Vanaf 1 januari 2015 worden verschillende nieuwe regels ingevoerd in Nederland. De Wet Werk en Zekerheid zorgt voor een behoorlijke verandering van de rechtspositie van flexkrachten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook voor payrollmedewerkers worden veranderingen doorgevoerd. Voor deze groep arbeidskrachten wordt vanaf 1 januari 2015 een betere bescherming tegen ontslag aangeboden. De brancheorganisatie ABU geeft aan dat de nieuwe regelgeving omtrent het ontslag van payrollmedewerkers op dit moment nog voor verwarring zorgt in de uitzendbranche.

De reactie van de ABU op het besluit van het ministerie van Sociale Zaken werd gepubliceerd in het Financieele Dagblad. Volgens de ABU wordt de verwarring mede veroorzaakt doordat 10 procent tot 20 procent van alle uitzendkrachten volgend jaar onder het nieuwe regime gaan horen.

Werkgevers in Nederland kunnen payrollmedewerkers vanaf januari 2015 moeilijke ontslaan omdat de ontslagbescherming van deze medewerkers wordt gelijkgetrokken met de rechtspositie van medewerkers die bij het bedrijf in vaste dienst zijn. Zonder opgave van geldige redenen kan de opdrachtgever die de payrollmedewerkers in dienst heeft niet de payrollmedewerkers opzeggen. De werkgever dient bij de uitkeringsinstantie UWV het ontslag uitgebreid toe te lichten.

Reactie van Technisch Werken
De positie van flexkrachten op de arbeidsmarkt wordt vanaf januari 2015 grondig aangepast. Uitzendkrachten en medewerkers met een tijdelijk contract krijgen meer zekerheden. Deze zekerheden zijn voornamelijk in de Wet Werk en Zekerheid vastgelegd. Payrollmedewerkers vormen een bijzondere groep flexibele arbeidskrachten die vaak geruime tijd bij een werkgever/ inlener te werk worden gesteld. Het is goed dat deze werknemers meer beschermd worden tegen ontslag. Er dient vanuit de overheid echter wel duidelijkheid te worden verschaft over de manier waarop uitzendbureaus de nieuwe wet en regelgeving kunnen hanteren. Ook voor opdrachtgevers dient duidelijk te worden aangegeven hoe ze in de toekomst met payrollers dienen om te gaan.

Equal pay in de uitzendbranche
Equal pay is ook een onderwerp dat vanaf januari 2015 een belangrijke rol gaat spelen in de uitzendbranche. Uitzendkrachten en andere flexkrachten dienen vanaf die datum minimaal hetzelfde loon te ontvangen als werknemers in dezelfde functie die bij de inlener werkzaam zijn. Door de equal pay wettelijk vast te leggen tracht de overheid misstanden te voorkomen.

Uitzendbureaus dienen bij de plaatsing van uitzendkrachten met de werkgever in overleg te treden over de beloningsmethodieken van het bedrijf. Equal pay betekend dat de uitzendkrachten gelijkwaardig worden beloond. Dit klinkt mooi maar soms verdienen (of verdienden) uitzendkrachten meer dan het personeel van de inlener. Dit kan eveneens voor onenigheid zorgen. Ook daar biedt de wetgeving op dit moment nog geen oplossing voor.