Technisch werken begint aan 2015

De website TechnischWerken.nl is nu ruim een jaar actief op internet. Het gaat goed met de website en het bezoekersaantal groeit. Momenteel is het bezoekersaantal van deze website tussen 600 en 700 per gemiddelde werkdag. Dat geeft aan dat de informatie van de website goed gevonden wordt door het internetpubliek. Momenteel ligt de aandacht van TechnischWerken.nl sterk op het publiceren van informatie over de techniek en de arbeidsmarkt die daarmee verbonden is.  Voor 2015 zijn hieronder een aantal belangrijke ontwikkelingen in verschillende alinea’s genoemd.

De vergrijzing tegengaan
Het jaar 2015 is een uitdaging. Niet alleen bedrijven maar ook personeel in de techniek gaan een interessant jaar tegemoet. De tekenen van de zogenoemde ‘vergrijzing’ worden steeds meer zichtbaar in de techniek. Bedrijven moeten keuzes maken en oplossingen bedenken waarmee ze de vergrijzing kunnen opvangen. Sommige bedrijven kiezen al voor jong technisch personeel terwijl andere bedrijven vasthouden aan ervaren krachten. De beste oplossing is natuurlijk beide. Ervaren krachten kunnen jong technisch personeel de fijne kneepjes van het vak leren zodat de jonge krachten ook vakvolwassen krachten mogen worden.

Lean management en automatisering
Dit klinkt ideaal maar bij veel bedrijven gaat dit niet zo eenvoudig omdat er te weinig tijd en capaciteit beschikbaar is om jonge technici in te werken en op te leiden. Bedrijven worden geleid door de waan van de dag en moeten daardoor voortdurend hun processen bijstellen op de wensen van de klant. Lean management is bij veel bedrijven ingevoerd maar de effectiviteit van een complete lean organisatie is nog moeilijk aan te tonen. Het blijkt namelijk lastig om alle processen in een organisatie lean te maken. Industriële automatisering is bij de meeste industriële bedrijven in de procesindustrie onontbeerlijk.

Automatisering draagt bij aan lean management omdat de input en output van verschillende onderdelen van het productieproces beter in kaart kunnen worden gebracht. Echter vereist industriële automatisering ook belangrijke investeringen. Deze investeringen zijn niet alleen nodig in de software en hardware ook personeel moet leren omgaan met de ‘nieuwe techniek’.

Allround personeel
Onderhoudsmonteurs moeten allround worden en zowel elektrisch als mechanisch onderhoud kunnen uitvoeren. Daarnaast moeten ze ook verstand hebben van industriële automatisering en moeten ze dus met PLC-programma’s kunnen werken. Dit is echter niet voor elke onderhoudsmonteur mogelijk omdat de ervaring of interesse soms ontbreekt.

Doordat personeel allrounder wordt zullen veel personeelsleden meerdere taken kunnen en moeten uitvoeren. Dit klinkt als een gunstige ontwikkeling omdat functies veelzijdiger gaan worden. Er is echter een keerzijde. Personeel dat niet in staat is om verschillende werkzaamheden uit te voeren krijgt het moeilijker op de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt de industriële automatisering er voor dat veel productiewerk wordt overgenomen door machines. Personeel kan zich echter goed ‘wapenen’ tegen deze ontwikkeling door voortdurend bezig te gaan met de eigen ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld door scholing te gaan volgen maar ook door regelmatig andere taken op de werkvloer te gaan uitvoeren. De meeste werkgevers vinden deze bredere kijk op de eigen ontwikkeling alleen maar mooi en kunnen daarbij zelfs faciliteren door bijvoorbeeld opleidingen aan te bieden en tegemoet te komen in de kosten daarvan.

Kennis wordt nog belangrijker
In de techniek wordt kennis nog belangrijker dan in afgelopen jaren. Nederland maakt er geen geheim van dat ze de concurrentiestrijd wil aangaan met andere landen in de wereld op het gebied van technologie. Nederland wil nieuwe innovatieve producten ontwikkelen en daarvoor zijn hoog opgeleide technici nodig. Bètavakken worden op dit moment al gepromoot op veel scholen. Het is echter wel belangrijk dat men de juiste technische richting kiest. In de bouwsector is het namelijk nog vrij rustig en in die sector zal aan het begin van 2015 en vermoedelijk ook daarna nog geen grote vraag naar hoog opgeleid personeel ontstaan.

De bouw klimt op uit het dal
Ondanks de terughoudende berichten over de bouwsector zal 2015 vermoedelijk een herstel opleveren voor deze branche. Verschillende bedrijven doen investeringen en breiden uit. In 2014 bleek in de agrarische sector vooral behoefte te ontstaan aan het plaatsen van nieuwe loodsen en andere gebouwen. In 2015 zal de utiliteit naar verwachting ook een kleine groei laten zien. Ook in de woningbouw zal een groei komen omdat de woningverkoop toch gestaag toeneemt en de doorstroom wordt bevordert. Het wordt echter nog wel lastig voor veel starters om een hypotheek te krijgen. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat de banken en de overheid niet meer willen dat hypotheeknemers een te grote schuld aangaan.

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt zal in 2015 nog flexibeler worden dan in 2014. De overheid probeert met de invoering van equal pay de rechten voor de flexwerkers te verbeteren. Ook tijdelijk contractpersoneel krijgt met de aanzegtermijn meer duidelijkheid over het dienstverband na afloop van het contract. Het concurrentiebeding verdwijnt bij bijna alle tijdelijke contracten waardoor personeel flexibeler wordt in de keuze van werkgever na afloop van het contract. Personeel zal zelf echter meer op zoek moeten gaan naar werk en daarvoor gebruik moeten maken van persoonlijke netwerken en social media. Daarnaast wordt de rol van uitzendbureaus ook belangrijker.

Rol van uitzendbureaus in 2015
Uitzendbureaus zullen in 2015 een belangrijke rol op de arbeidsmarkt hebben. Door de veranderende wet en regelgeving zoals equal pay, de aanzegtermijn en de beperking van het aantal tijdelijke contracten zullen veel bedrijven uitzendbureaus als adviseur inschakelen. Naast adviezen kunnen uitzendbureaus echter ook concrete oplossingen bieden aan bedrijven door het leveren van personeel in uiteenlopende functies.

Uitzendbureaus zullen zich echter wel moeten specialiseren. Dit is een logisch gevolg van het feit dat hun klanten oftewel de inleners zich ook moeten gaan specialiseren. Daardoor hebben de inleners behoefte aan kwalitatief hoogwaardig personeel dat, als het een beetje kan, het kennisniveau van de inlener op een hoger niveau kan brengen.

TechnischWerken houdt u op de hoogte
Er gaat een hoop gebeuren in 2015. De dynamiek in de techniek en de arbeidsmarkt zet gewoon door. TechnischWerken zal haar bezoekers proberen op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Kennis blijft van groot belang in de markt. Nog belangrijker wordt misschien wel het delen van kennis en het samenwerken zodat bedrijven elkaar kunnen ondersteunen. TechnischWerken zet zich in voor het delen van kennis. Een voorspoedig 2015 toegewenst.