Visie van Technisch Werken op flexwerk in 2016

Het jaar 2015 is bijna voorbij. Na de kerst leeft men toe naar de viering van oud en nieuw. Vanaf 1 januari breekt 2016 aan. Dit wordt, net als alle andere jaren, een interessant jaar. De economie zal in in 2015 nog verder groeien. Daarnaast gaat het besteedbaar inkomen van veel Nederlanders omhoog door de belastingverlaging die het kabinet heeft voorgenomen.  Vooral werkende Nederlanders en dan met name tweeverdieners gaan er in 2016 op vooruit.  Mensen die werkloos zijn of om andere redenen afhankelijk zijn van een uitkering merken nauwelijks een groei in hun besteedbaar inkomen. De wil om te werken zal nog meer toenemen. Door de aantrekkende economie wil de overheid dat zoveel mogelijk mensen participeren op de arbeidsmarkt.

Zekerheid op de arbeidsmarkt? 

De arbeidsmarkt zal ook aantrekken volgens de schrijver van Technisch Werken al ligt hiervoor een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. De Wet Werk en Zekerheid en de bijbehorende transitievergoeding hebben de arbeidsmarkt van Nederland zeer veel schade toegebracht. In plaats van meer zekerheid voelen flexwerkers meer onzekerheid. De kans op een vast contract is vooral voor laagopgeleide arbeidskrachten klein. Deze werknemers kunnen vaak makkelijk vervangen worden door andere laagopgeleiden.

Hoogopgeleide arbeidskrachten hebben aanmerkelijk meer kans op een vast contract vooral als ze in een complexe functie werken met een lang inwerktraject. Het inwerken van specialisten kost een bedrijf veel tijd en geld. Daarom willen ze hoogopgeleide specialisten liever niet zien vertrekken na twee jaar dienstverband.

Het is volgens veel laagopgeleiden oneerlijk als alleen de hoogopgeleide arbeidskrachten profiteren van de Wet Werk en Zekerheid. Eerlijk gezegd had de groep hoogopgeleide werknemers helemaal geen behoefte aan deze wet. Veel hoogopgeleide werknemers hadden al een goede kans op vast werk voordat de Wet Werk en Zekerheid werd ingevoerd. Voor laagopgeleide werknemers is dat niet het geval en juist deze groep mensen heeft totaal geen baad gehad bij de Wet Werk en Zekerheid in 2015.

De overheid is aan zet

In 2016 zal minister Lodewijk moeten inzien dat de Wet Werk en Zekerheid een totale mislukking is. De wet moet grondig worden aangepast. Er moet daarbij meer geluisterd worden naar het bedrijfsleven. Dit bedrijfsleven wil risico’s beperken, ook als het gaat om personeelskosten.

De periode waarin men op flexibele basis kan werken voor een werkgever moet worden verlengd in plaats van verkort. Flexwerk wordt steeds belangrijker voor de economie.  Bedrijven moeten zich voortdurend aanpassen aan een grillige markt en een continue veranderende vraag van potentiële klanten. Dit vereist flexibiliteit in de bedrijfsvoering.

Flexwerk belangrijker dan ooit

Flexwerk wordt in 2016 belangrijker dan ooit. De economie gaat herstellen maar het herstel gaat heel voorzichtig.  Bedrijven passen hun flexibele schil in het personeelsbestand hier op aan. Dit houdt in dat ze waarschijnlijk met meer uitzendkrachten en gedetacheerd personeel gaan werken. Voor deze groepen zal de kans op werk toenemen. Met name in de bouwsector en de techniek nermt de vraag naar tijdelijk technisch personeel toe.

Dit is goed nieuws voor technische uitzendbureaus en technische detacheringsbureaus. Zij zullen nog meer personeel gaan werven op de arbeidsmarkt. Ze zoeken personeel met een flexibele instelling en een brede ervaring in de techniek. Hoe meer kennis een technische uitzendkracht heeft hoe groter de kans op werk. Uiteraard zal de technische uitzendkracht wel bereid moeten zijn om ook tijdelijk werk via een technisch uitzendbureau uit te voeren.  Meteen vragen om een vast contract is ook in 2016 in veel gevallen niet realistisch.