Terugblik Technisch Werken op 2015

De website Technisch Werken is ook in 2015 weer actief geweest op internet met het verspreiden van kennis over techniek en arbeidsmarkt oftewel :technisch werk. In 2014 hadden de schrijvers van Technisch Werken in totaal meer dan 1000 teksten online gezet over verschillende aspecten van de techniek. In dat jaar stonden er ook nog vacatures online. Deze vacatures zijn van de website verdwenen. Technisch Werken is meer een kenniswebsite geworden waarop nieuws en informatie voor internetgebruikers wordt gepubliceerd.

Nieuwe koers van Technisch Werken
De nieuwe koers van Technisch Werken blijkt effectief. De grote hoeveelheid informatie wordt door internetgebruikers goed gevonden. In 2014 had de website nog ongeveer 500 tot 600 bezoekers per dag, dit is in 2015 uitgegroeid tot ongeveer 700 tot 800 bezoekers per dag. Het aantal nieuwe teksten op de website was in 2015 slechts de helft van 2014. Er werden in 2015 ongeveer 500 teksten publiceert.

Omdat het totale aantal teksten op bijna 1500 is gekomen moest er wat gebeuren op het gebied van de structuur van de website. Er werden nieuwe categorieën toegevoegd:

  • Gereedschappen
  • Veiligheid
  • Management
  • Materialen
  • Arbeidsrecht
  • Arbeidsvoorwaarden

In 2015 zijn in al deze nieuwe categorieën teksten verschenen over uiteenlopende onderwerpen. De kennisbank kan op elke van de hiervoor genoemde categorie worden aangeklikt.  Dit zorgt er voor dat de internetbezoeker sneller zijn of haar informatie vindt. Daarnaast is ook het contactformulier aangepast. Doormiddel van dit formulier kunnen websitebezoekers contact opnemen met de programmeur van de website en de schrijven. Hierdoor is de eerste stap gezet naar meer interactie op de website.

Plannen voor 2016
In 2016 gaat Technisch Werken door met het verspreiden van kennis. We hopen in dat jaar uit te groeien tot een website met 1000 bezoekers. Dat is een behoorlijk aantal en Technisch Werken zal er alles aan moeten doen om dit getal te bereiken. Dit start met het verstevigen van de kennisbank. Ook zal Technisch Werken actiever worden op social media. Zodoende wordt het netwerk waarin de kennis wordt verspreid alleen maar groter.