Terugblik op technisch werk in 2014

Het jaar 2014 is afgelopen en we kijken terug op een interessant jaar op het gebied van werkgelegenheid in de techniek.. Omdat technisch werken een website is die gericht is op de techniek wordt hier met name gekeken naar de technische arbeidsmarkt. In 2014 ging het redelijk goed met de arbeidsmarkt in de techniek. Er  was sprake van een herstel en er ontstonden bij verschillende bedrijven vacatures voor technische specialisten. Dit was zowel op uitvoerend niveau het geval als in het middenkader.

Uitvoerende technische functies
Op uitvoerend niveau werden veel technici gevraagd in het onderhoud van machines. Daarbij werd bij de meeste technische bedrijven de nadruk gelegd op een brede inzetbaarheid. Onderhoudsmonteurs die zowel mechanisch als elektrisch onderhoud konden uitvoeren waren bij veel bedrijven van harte welkom. Als een monteur daarnaast ook nog kennis had van industriële automatisering en PLC- techniek was de monteur vrijwel zeker van een breed aanbod aan vacatures op de arbeidsmarkt. Onderhoudsmonteurs die echter aan deze profielen voldeden bleven over het algemeen hun huidige werkgever trouw en maakten de overstap naar een andere werkgever niet. Dit had vaak te maken met de zekerheid die ze hadden bij hun huidige werkgever. Onderhoudsmonteurs die goed functioneren beschikken meestal over een vast contract en dat krijgt men zelden meteen bij een nieuwe werkgever.

Technische functies in het middenkader
In het middenkader ontstond er ook veel vraag naar technisch personeel zoals tekenaars, engineers, ingenieurs en constructeurs. Daarnaast waren er ook verschillende bedrijven in de techniek die om werkvoorbereiders en projectleiders vroegen in vacatures. De bouwsector bleef op dit gebied helaas achter. Verschillende machinebouwers en zelfs installatiebedrijven en elektrobedrijven die toch bouw gerelateerd zijn deden het beter en vroegen in toenemende mate om personeel in het middenkader. Voor deze vacatures waren op de arbeidsmarkt weinig beschikbare kandidaten te vinden. De kandidaten die wel in aanmerking wilden komen voor een functie in het middenkader waren niet altijd geschikt omdat ze niet over de nodige ervaring beschikten. Voor veel functies was minimaal vijf of tien jaar ervaring vereist en dat bleek vaak een struikelblok voor veel kandidaten.

Technische bedrijven en uitzendbureaus
In 2014 maakten de meeste technische bedrijven een licht herstel door. Het viel op dat de meeste bedrijven vooral voor de bouwvak een drukke periode hadden. Na de bouwvak zette die groei niet bij elk bedrijf door. Veel technische bedrijven losten de piekproductie op met de inzet van technische uitzendkrachten. Hierdoor maakten technische uitzendbureaus in 2014 ook een groei door in uitzenduren, omzet en marge. Omdat het economisch herstel bij veel bedrijven nog pril is bieden de meeste werkgevers hun werknemers nog geen vast contract.

Veranderingen in de flexmarkt in 2015
In 2015 worden verschillende veranderingen doorgevoerd die invloed hebben op zowel uitzendbureaus als directe werkgevers. Voorbeelden hiervan zijn de equal pay richtlijn waardoor uitzendbureaus verplicht worden om de inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht toe te passen. Naast de equal pay richtlijn is ook de aanzegtermijn een verplichting waaraan bedrijven zich moeten houden. Equal pay en het bieden van een aanzegtermijn zijn slechts een paar voorbeelden van wettelijke richtlijnen waaraan bedrijven zich moeten houden.

Verschillende bedrijven weten nog niet precies wat de nieuwe wet en regelgeving voor hen betekend. Daarom aarzelen bedrijven om personeel een rechtstreeks contract aan te bieden. Ze willen eerst kijken hoe de nieuwe wet en regelgeving wordt geïmplementeerd en gecontroleerd door de daarvoor bevoegde instanties. Dit biedt nieuwe kansen voor uitzendbureaus. Uitzendbureaus in de techniek kunnen naast de rol van adviseur ook een belangrijke bijdrage leveren op het gebied van het werven en selecteren van technisch personeel voor hun opdrachtgevers.