Technisch werk in mei 2014 dynamisch

De economie van Nederland begint aan een moeizaam herstel. De uitzendbranche en de payrollsector zijn positief over het eerste kwartaal van 2014. Ook de huizenmarkt lijkt zich redelijk te herstellen. Het oude niveau van voor de economische crisis is echter nog lang niet in zicht. Nederland moet uit een diep dal komen net als veel andere landen in Europa. De crisis heeft in Europa voor meer verdeeldheid gezorgd tussen landen. De meeste landen denken dat ze beter zelfstandig uit de crisis kunnen komen dan samen met andere landen.

In Nederland zijn de gedachten ook minder op Europa gericht. Ons land wil er vooral voor zorgen dat Europa zich minder met Nederland gaat bemoeien. Daarnaast wil Nederland ook dat er minder geld wordt betaald aan Europa. Nederland moet namelijk uiteindelijk voor zichzelf zorgen. Geld van Nederland dat wordt afgedragen aan Europa wordt gebruikt om andere landen te versterken. Hierdoor subsidieert Nederland in feite met haar belastinggeld de concurrentiepositie van andere economische landen.

In Nederland is nog steeds veel geld te halen. Verschillende Oost-Europese arbeidskrachten steken de grens van Nederland over om hier geld te verdienen. Het Nederlandse kabinet wil er alles aan doen om de positie van Nederlandse arbeidskrachten te verbeteren maar komt hierin ook Europa weer tegen. In het verleden vond de concurrentie tussen Nederlandse arbeidskrachten en buitenlandse arbeidskrachten vooral plaats in de productie en de tuinbouw. Tegenwoordig verdringen buitenlandse arbeidskrachten ook Nederlands personeel in de bouw en de technisch sector. 

Toename vraag naar technisch personeel
In de lagere uitvoerende functies in de techniek wordt de vraag naar technisch personeel vrij snel ingevuld. Lassers en montagemedewerkers worden tegen lage loonkosten aan het werk gezet om de productie van bedrijven te verhogen. Verschillende bedrijven zetten Polen en Hongaren aan het werk om eenvoudige werkzaamheden uit te voeren.

Voor complexere technische functies blijkt echter zeer moeilijk personeel te vinden te zijn. Het gaat hierbij zowel om uitvoerende functies als om functies in het middenkader. Uitvoerend personeel zoals allround onderhoudsmonteurs zijn moeilijk te vinden op de arbeidsmarkt. Personeel dat zowel elektrisch als mechanisch onderhoud kan verrichten aan machines is niet of nauwelijks beschikbaar. Personeel met verstand van industriële automatisering zoals PLC en SCADA systemen is helemaal schaars. Dat was een paar maanden geleden veel minder het geval.

In het middenkader is het ook moeilijk om personeel te vinden in de techniek. Het gaat daarbij met name om specialistische kantoorfuncties zoals tekenaars en werkvoorbereiders. Vooral engineers en constructeurs zijn lastig te vinden. Bedrijven leggen de focus op deze functies omdat verwacht wordt dat de concurrentiepositie van bedrijven  vooral verbeterd kan worden door kennis in het middenkader.

Recruitment  in de techniek
In de techniek blijft de aandacht uitgaan naar recruitment. Uitzendbureaus en bureaus die gericht zijn op technisch recruitment zoeken dagelijks in hun netwerken naar geschikte kandidaten voor functies die open staan bij bedrijven in hun klantenkring. Geschikt personeel dat beschikbaar of werkloos is wordt door verschillende arbeidsbemiddelaars gebeld. De druk om een geschikte kandidaat te vinden wordt door bedrijven verhoogd door de aanvraag voor personeel bij verschillende uitzendbureaus, detacheringsbureaus en technische recruitmentbureaus uit te zetten. Dit werkt een onderlinge concurrentiestrijd tussen arbeidsbemiddelingsbureaus in de hand.

Technisch personeel moet er voor zorgen dat ze door deze concurrentiestrijd niet in de problemen komen. De sfeer op de arbeidsmarkt in de techniek wordt langzaam maar zeker gespannen. Dat is op zich niet verkeerd want het toont aan dat de markt weer aan het herstellen is. Nu moeten de juiste mensen nog op de juiste plaats worden gebracht. Dit houdt in dat de beschikbare technische vakkrachten op de juiste functies worden ingezet. Dat blijft een grote uitdaging in de techniek omdat binnen deze sector zeer veel verschillende functies aanwezig zijn.