Technisch werk vinden medio 2014

De arbeidsmarkt zit medio 2014 op slot aldus een grote detacheringsorganisatie die onderzoek heeft gedaan naar de arbeidsmarkt in Nederland. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat de vraag en het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt niet aansluit. Deze ontwikkeling is ook merkbaar in de techniek. Er is voldoende technisch personeel op de arbeidsmarkt beschikbaar. Toch vinden veel technische werkzoekenden maar moeilijk een baan. Wat zijn daar de oorzaken van?

Lean management en reorganisatie
Een groot deel van de bedrijven in de techniek heeft de afgelopen jaren nauwelijks geïnvesteerd in het huidige personeelsbestand. Bedrijven legden de focus met name op het overleven in plaats van het investeren. Delen van bedrijven werden afgestoten en er vonden verschillende reorganisaties plaats. Bedrijven voerden lean modellen in om een rendabele afgeslankte organisatie te creëren. Er werd daarbij vooral aandacht besteed aan de kernprocessen. Alles wat daaraan geen directe bijdrage leverde werd nauwkeurig geanalyseerd en indien mogelijk gereduceerd.

Hierdoor lieten veel organisaties vrijwillig of gedwongen personeel vertrekken. Door de reorganisaties en de ontslagen kwamen veel werknemers op straat te staan. Hierdoor nam het aantal beschikbare arbeidskrachten toe op de arbeidsmarkt.

Automatisering
Bedrijven in de industrie en techniek proberen daarnaast het werk van personeel over te nemen door verregaande automatisering van productie- en assemblageprocessen. Eenvoudig technisch werk wordt steeds vaker overgenomen door machines en robots. Hierdoor wordt lager geschoold technisch personeel voor veel bedrijven overbodig. Dit heeft ontslagen tot gevolg en daarnaast komen er meer lager opgeleide technische medewerkers op de arbeidsmarkt beschikbaar.

De vraag naar technische specialisten
De lager opgeleide technische medewerkers vinden moeilijk een baan omdat bedrijven vragen om technisch specialisten. Bedrijven hebben hoog opgeleid technisch personeel nodig om de concurrentiepositie verbeteren. De concurrentie tussen bedrijven vind al lang niet meer binnen landsgrenzen plaats. Bedrijven in de techniek concurreren al jaren met andere bedrijven wereldwijd. Dit zorgt er voor dat bedrijven er alles aan moeten doen om betere, efficiëntere innovaties te ontwikkelen.  Daarvoor is hoog opgeleid technisch personeel nodig.

Gebrek aan hoog opgeleid technisch personeel
De vraag naar hoog opgeleid technisch personeel is overal in de techniek aanwezig. In de werktuigbouwkunde vragen bedrijven om engineers, tekenaars en productontwikkelaars. Ook in de elektrotechniek en elektronica zijn hoog opgeleide technici zeer gewild. Toch komen er maar weinig hoog opgeleide technici van opleidingsinstituten. Bètavakken zijn nog steeds niet in trek bij veel leerlingen. Opleidingsinstituten zouden er goed aan doen als ze leerlingen bewust maken van de gunstige loopbaanperspectieven die er zijn in de techniek voor hoog opgeleiden.

Tot slot
De toenemende beschikbaarheid van lager opgeleid technisch personeel zorgt voor een overschot aan kandidaten voor lagere technische functies. Het gebrek aan hoger opgeleid technisch personeel zorgt er vervolgens voor dat zwaardere technische functies in het middenkader nauwelijks ingevuld kunnen worden. Technische uitzendbureaus, detacheringsbureaus en bureaus die zijn gericht op technisch recruitment hebben moeite met het invullen van zwaardere profielen van klanten. Hoog opgeleide technici blijven tegenwoordig bij hun huidige werkgever omdat de zekerheid van een vast contract in economische onzekerheid erg belangrijk is. De arbeidsmarkt zit nog op slot maar daar kan verandering in komen. Als de hervormingen op de arbeidsmarkt worden ingevoerd zullen en verschuivingen plaatsvinden. De markt is volop in beweging en dat is wederom een teken dat de economie in Nederland aantrekt.