Wat kun je met het diploma EPBD B-airconditioningsystemen?

Airconditioningssystemen moeten regelmatig geïnspecteerd worden omdat een defecte installatie het gebruiksgemak van het gebouw vermindert en daarnaast ook gevaar op kan leveren voor het milieu. Bij koelinstallaties wordt onderscheid gemaakt in vermogens. Dit vermogen is meestal gerelateerd aan de oppervlakte van gebouwen. De gebouwen worden ingedeeld in verschillende klassen die zijn gekoppeld aan het vermogen van de systemen die worden gebruikt voor de koeling. Er worden drie verschillende klassen onderscheiden voor airconditioningsystemen. Hieronder zijn de drie verschillende klassen genoemd met daarbij het totaal aan nominaal koelvermogen:

–          klasse 1: 12 – 45 kW

–          klasse 2: 45 – 270 kW

–          klasse 3: meer dan 270 kW

Voor in het inspecteren en keuren van gebouwen in klasse 1 (12kW tot 45 kW) zijn over het algemeen andere koeltechnische competenties vereist dan de competenties die vereist zijn voor gebouwen in klasse 2 en 3. Dit heeft onder andere te maken met het vermogen van deze koelinstallaties. Voor koelinstallaties in klasse 1 is dan ook een ander diploma vereist dan voor koelinstallaties in klasse 2 en 3.

Diploma EPBD B-airconditioningsystemen
Voor het inspecteren van koelinstallaties in gebouwen in de klassen 2 en 3 dient een inspecteur te beschikken over een diploma EPBD B-airconditioningsystemen. In deze gebouwen zijn er naast een koudemiddel circuit ook verschillende andere installaties en factoren aanwezig die invloed hebben op de energieprestatie van het gebouw. Daarom zijn er aanvullende competenties nodig. Deze competenties zijn onder andere gericht op de meet- en regeltechniek en gebouwbeheersystemen. Met een diploma EPBD B-airconditioningsystemen mag een inspecteur een energieprestatie rapportage voor gebouwen in de klassen 2 en 3 maken. Het diploma is 5 jaar geldig vanaf het moment waarop het diploma is verstrekt. Na afloop van de vijf jaar kan de desbetreffende persoon een bijscholingsexamen doen om de geldigheidsduur te verlengen.