Aanvragen kinderopvangtoeslag moet in 2015 eenvoudiger

De kinderopvangtoeslag is voor veel werkende ouders belangrijk. Ouders die hun kinderen onderbrengen bij een kinderopvang moeten daarvoor behoorlijke bedragen betalen. De eigen bijdrage voor de kinderopvang is afhankelijk van het inkomen van de ouders toch is de kinderopvang voor veel ouders een flinke kostenpost. De kinderopvang wordt in de meeste gevallen alleen benut als de desbetreffende ouder werkt. Gedurende de arbeidsduur van de ouder wordt de kinderopvang benut. Bij het wegvallen van betaald werk voor één of beide ouders wordt vaak minder of geheel geen gebruik meer gemaakt van de kinderopvang.

Dit heeft gevolgen voor kinderopvangcentra en kinderdagverblijven. Door de stijgende werkloosheid maakten veel ouders in 2013 minder gebruik van de kinderopvang. Hierdoor kwamen veel voorzieningen voor kinderopvang in de financiële problemen. In 2013 is het aantal voorzieningen waar kinderen opgevangen kunnen worden gedaald met 11 procent. Dit is gebleken uit een rapport dat minister Asscher maandag 17 november 2014 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit dit rapport kwam echter ook naar voren dat de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is verbeterd.

Het aanvragen van kinderopvangtoeslag moet makkelijker worden
Het Kabinet wil plannen maken over het vereenvoudigen van de kinderopvangtoeslag. Tot eind 2014 is het zo dat ouders de factuur van de kinderopvang zelf moeten betalen en maandelijks een compensatie krijgen van de belastingdienst. Deze compensatie is de kinderopvangtoeslag. Het Kabinet gaat bekijken of het mogelijk is dat het geld voor de opvang van kinderen rechtstreeks kan worden overgemaakt aan het kinderopvangbedrijf of kinderdagverblijf. In dat geval krijgen de ouders niet de kinderopvangtoeslag maar wordt deze toeslag dus rechtstreeks aan de opvangcentra betaald door de overheid. Ouders zouden door deze wijziging geen grote toeslagbedragen meer ontvangen op hun bankrekening.

Aanvraagprocedure wijzigen
Daarnaast wordt de ingewikkelde aanvraagprocedure voor de kinderopvangtoeslag overbodig. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën maakten hun plannen maandag 17 november bekend aan de Tweede Kamer. Het systeem van toeslagen dat tot en met 2014 van toepassing is legt een grote verantwoordelijkheid bij de ouders. De regels met betrekking tot het verstrekken en ontvangen van de kinderopvangtoeslag zijn niet eenvoudig daarom bestaat de kans op fouten. Door het vereenvoudigen van het systeem wordt de kans op fouten gereduceerd.

Transparante communicatie
Ook wordt de communicatie transparanter. In plaats van 400.000 ouders die informatie moeten verschaffen en kinderopvangtoeslag moeten ontvangen wordt de communicatie en de financiële stroom beperkt tot de instellingen waar de kinderen worden opgevangen.

Reactie van Technisch Werken
Veel ouders zijn zogenoemde tweeverdieners. Dit houdt in dat beide ouders werken. Ouders willen natuurlijk dat hun kinderen goed worden opgevangen door een kinderopvang die kwaliteit levert. Met de kwaliteit van de kinderopvang gaat het echter steeds beter. De controle is de afgelopen jaren ook enorm toegenomen na een aantal zeer nare incidenten in de kinderopvang.

De financiële aspecten blijven voor ouders echter ook belangrijk. Ouders moeten tijdig de kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor veel ouders is het niet mogelijk om de volledige kinderopvang zelf te betalen. Het komt dikwijls voor dat de kosten van twee of meer kinderen op de kinderopvang hoger zijn dan het salaris van één van de ouders. De overheid compenseert dit door de kinderopvangtoeslag. De aanvraagprocedure hiervoor kan echter eenvoudiger. Door de bedragen voor de kinderopvangtoeslag rechtstreeks over te maken aan de kinderdagverblijven wordt het voor ouders eenvoudiger. Dan zal echter ook de factuur van de kinderopvanginstelling aanzienlijk lager moeten uitvallen.