UWV verwacht in 2015 meer banen!

Het UWV heeft haar verwachtingen uitgesproken voor 2014 en 2014. Hieruit komt naar voren dat het UWV in 2014 verwacht dat het aantal banen in Nederland zal afnemen. Voor 2015 verwacht het UWV echter een groei in het aantal banen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Als die verwachting uit komt groeit de werkgelegenheid in Nederland weer na drie jaar krimp. Volgens het UWV zal de banengroei in 2015 in eerste instantie bescheiden zijn. Er wordt geen grote banengroei verwacht zoals bijvoorbeeld het geval was in de economische groeiperiode die Nederland doormaakte voor de economische crisis.

Waar worden nieuwe banen verwacht?
De sectoren waar het aantal banen toe zal nemen is natuurlijk nog onduidelijk. Het UWV verwacht echter dat vooral het bedrijfsleven van Nederland een banengroei zal doormaken. Bij de overheid, zorg en welzijn neemt de werkgelegenheid vermoedelijk af in de komende jaren.

Economische groei in uitzendbranche
Voor 2014 verwacht het UWV dat de uitzendsector in Nederland een zal groeien. Dit komt door de opleving van de Nederlandse economie. De uitzendsector loopt bij een economisch herstel altijd voorop. Daarmee is de uitzendbranche een graadmeter voor de economie. Veel bedrijven kiezen er voor om eerst uitzendkrachten aan te nemen alvorens ze vast personeel aannemen.

Groothandel en vervoersector
In de groothandel en in de vervoersector wordt ook een banengroei verwacht. De economische groei in Nederland komt namelijk vooral uit de exportsector. Daarom zal in deze sector het meeste werkgelegenheid ontstaan de komende tijd.

Werkgelegenheid in regio’s
De toename in de werkgelegenheid zal per regio verschillen. Sommige regio’s zullen een toename van werkgelegenheid krijgen terwijl andere regio’s nauwelijks een banengroei zullen doormaken. Volgens het UWV zijn de regio’s Flevoland, Zuidoost-Brabant en Amsterdam de belangrijkste groeiregio’s voor 2015 op het gebied van werkgelegenheid.

Reactie van Technisch werken
De Nederlandse economie herstelt langzaam. Het feit dat er een herstel is zorgt voor een positieve ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Uitzendbureaus en recruitmentbureaus zoeken actief naar nieuw personeel voor opdrachtgevers. Werkzoekenden worden weer gebeld door bedrijven. Dit gebeurd helaas nog niet in alle sectoren. Ook is er op dit moment vooral vraag naar specialistisch personeel op bijvoorbeeld technisch gebied. De vraag naar specialisten gaat echter in de praktijk vaak vooraf aan de vraag naar productiekrachten en uitvoerend personeel. De komende maanden zijn van groot belang voor de verdere voorspelling over 2015. Hierbij wordt vooral gekeken naar de periode vlak na de bouwvak.