Meer werkgelegenheid eind 2015

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de Nederlandse economie in 2015 iets harder gegroeid dan het statistiekbureau  vorige maand heeft berekend. Het verschil is niet groot. In de eerste raming groeide de economie volgens het CBS nog 1,9 procent, in feite blijkt de groei nu op 2 procent uit te komen. Ook met de toename in de werkgelegenheid zat het CBS aan de veilige kant met haar raming. In de eerste raming berekende het CBS dat er in het laatste kwartaal van 2015 ongeveer 48.000 extra werknemers en zelfstandigen werk hadden gevonden. In werkgelijkheid blijken er in het vierde kwartaal 60.000 extra mensen aan het werk te zijn gegaan.

Reactie van Technisch Werken
In 2015 maakten alle sectoren in Nederland een groei door. De bouwsector groeide zelfs aanzienlijk ten opzichte van afgelopen crisisjaren. Geen wonder dat ook de werkgelegenheid weer begon aan te trekken aan het einde van 2015. Steeds meer mensen vonden een baan. Vooral uitzendbureaus wisten meer mensen aan het werk te helpen. Dit komt omdat veel bedrijven eerst kiezen voor flexkrachten voordat ze besluiten om personeel rechtstreeks in dienst te nemen.

De Wet werk en zekerheid heeft de positie van flexkrachten op de arbeidsmarkt nog niet verbetert. Daarom blijven veel mensen langer in een flexbaan werken. Toch zal ook dit veranderen als de economische ontwikkelingen positief blijven. Uiteindelijk zullen veel bedrijven er namelijk voor kiezen om een bepaalde balans te hebben tussen de “flexibele schil” en het personeel dat rechtstreeks in dienst is bij het bedrijf. Om deze balans goed te handhaven zal een deel van het personeel een contract krijgen rechtstreeks bij het inlenende bedrijf. De Wet werk en zekerheid heeft hier niet of nauwelijks invloed op uiteindelijk hangt alles af van de economie.