UWV verwacht 2,3 procent banengroei in Nederland in 2017

Volgens de uitkeringsinstantie UWV zal het aantal banen in Nederland dit jaar met 2,3 procent groeien. In 2018 zal het aantal banen met 1,8 procent toenemen aldus de uitkeringsinstantie. Omdat percentages weinig concreetheid bieden wordt door het UWV ook het letterlijke aantal banen genoemd dat de uitkeringsinstantie heeft beraamd als toename voor beide jaren. Zo zal het aantal banen in 2017 toenemen met 183.000 banen en in 2018 met 150.000 extra arbeidsplaatsen.

Banengroei in Nederland
Deze gegevens komen naar voren uit een berekening van het UWV. De uitkomsten van deze berekening worden steeds positiever. In een eerdere berekening had het UWV een toename van 225.000 banen geraamd alleen was deze toename wel voor 2017 en 2018 gezamenlijk berekend. De cijfers zijn berekend voor heel Nederland. Wel gaat het UWV er vanuit dat er regionale verschillen zullen zijn met betrekking tot de banengroei. Zou zal volgens de uitkeringsinstantie vooral in de regio Amsterdam de werkgelegenheid toenemen. In deze regio verwacht het UWV een toename van 33.000 banen in 2017 en meer dan 27.000 banen voor 2018. Verder zou ook in de regio’s Helmond De Peel, Flevoland, Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant sprake zijn van een bovengemiddelde groei in het aantal banen.

Regionale verschillen
De Achterhoekregio zou er volgens de uitkeringsinstantie op het gebied van werkgelegenheid het minste op vooruit gaan. Desondanks komen in die regio in 2017 in totaal 1.600 extra arbeidsplaatsen beschikbaar en in 2018 komen daar in totaal 1.200 banen bij. Verder blijven ook de provincies  Zeeland, Friesland en de kop van Noord-Holland achter als men kijkt naar de gemiddelde toename in het aantal banen in Nederland.

Tekort aan technisch personeel
Het UWV geeft aan dat door de aanhoudende groei van de economie er steeds meer vacatures ontstaan voor gekwalificeerd personeel. Hierbij kan men denken aan vacatures voor technisch personeel zoals installatiemonteurs, elektromonteurs, lassers en machinebouwers. Ook specialisten zoals onderhoudsmonteurs en mechatronica-monteurs worden veel gevraagd als men kijkt naar het vacatureaanbod op de arbeidsmarkt van Nederland. De bouwsector en de ICT sector hebben overigens ook een enorm tekort aan gekwalificeerde vakkrachten. Verder is ook de vraag naar verpleegkundigen is groter dan het aanbod aan personeel in deze sector.