Rabobank verwacht meer economische groei dan CBS in 2015

De verwachtingen voor de Nederlandse economie zijn goed. De Rabobank brengt regelmatig nieuwe prognoses uit over de economie. Volgens de bank zal de economie in 2015 groeien met ongeveer 2,25 procent. Daarnaast verwacht de bank voor 2016 een groei van 2,75 procent. De Rabobank is met deze prognose positiever dan het Centraal Planbureau. Het CPB verwacht namelijk een groei van 2 procent in 2015 en over 2016 verwacht dit bureau een groei van 2,4 procent.

Waarom groeit de economie?
De economische groei in Nederland wordt grotendeels aangejaagd doordat consumenten in Nederland meer geld uitgeven. Daarnaast doen bedrijven ook meer investeringen en neemt ook de export toe. Omdat het inkomen van huishoudens in Nederland zal stijgen zullen veel huishoudens in 2016 ook meer geld gaan uitgeven. Het besteedbaar inkomen van huishoudens gaat omhoog omdat de werkgelegenheid toeneemt. Bovendien heeft het kabinet voorgenomen om voor 2016 een lastenverlichting door te voeren van vijf miljard euro. Veel mensen zullen daar de positieve gevolgen van merken. De verhoudingsgewijs lage rentestand van de euro zorgt er voor dat de export toeneemt. In 2016 zal de euro ten opzichte van de dollar nog iets goedkoper worden.

Reactie van Technisch Werken
De economie trekt aan en gelukkig gaat het met de arbeidsmarkt langzamerhand weer wat beter. Zoals altijd merkt men de economische opleving het eerst in het zuiden en westen van Nederland. Op den duur zal heel Nederland de economische groei merken maar zo ver is het nog niet. Daarnaast zijn er in de wereld verschillende ontwikkelingen aan de gang die invloed hebben op de economie. Denk hierbij aan de olieproductie, de politieke onenigheid tussen Rusland en het Westen enz. De economie is nog niet structureel uit de problemen maar er zijn wel belangrijke indicatoren dat we de ergste crisis voorlopig hebben gehad.