Waarde export gekrompen in Nederland gekrompen in 2014

Dinsdag 6 januari 2015 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat in Nederland de waarde van de export in de eerste tien maanden van 2014 met een kwart procent is gekrompen ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Een belangrijk deel van de waardedaling is te wijten aan het feit dat er minder aardgas, aardolie en olieproducten is uitgevoerd. De oliebranche deed het slecht maar in andere sectoren werd juist voor 8,9 miljard euro meer geëxporteerd.

Olieprijzen
Wereldwijd staan de olieprijzen behoorlijk onder druk. In de eerste tien maanden van 2014 was er sprake van een voortdurende veranderende markt. De verschillende politieke spanningen in de wereld zorgden voor schommelingen in het prijsniveau van olie. Hierbij kan gedacht worden aan de spanningen in het Midden-Oosten en het politieke conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Daarnaast wint Amerika schalieolie en schaliegas waardoor dat land aanzienlijk meer olievoorraden en gasvoorraden kan benutten. Dit zorgde er voor dat er meer olie beschikbaar is op de markt en de prijzen voor olie dalen. Er werd minder olie verkocht omdat de vraag laag is daardoor was er sprake van oplopende voorraden. Olieprijzen werden tegen een lagere prijs geëxporteerd.

Reactie van Technisch Werken
De prijzen van brandstof worden lager. Dat is een voordeel voor veel exportbedrijven omdat die minder hoeven te betalen voor de brandstof van hun voertuigen. Er zijn echter ook veel exportbedrijven die afhankelijk zijn van de olie-export en olie-import. Deze bedrijven hebben het nu lastig. Overigens zijn de boycots tussen Rusland en Europa ook niet bepaald gunstig voor de exportsector.