In 2015 komen er plannen voor veiliger cv-ketels en cv-installaties

Op maandag 3 november 2014 bracht de NOS naar buiten dat er bij de installatie van veel cv-ketels fouten worden gemaakt. Door deze fouten neemt de kans op koolmonoxidevergiftiging toe. Voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid geeft aan dat een aantal installateurs niet vakbekwaam genoeg zijn voor het aansluiten van ketels. Gemiddeld overlijden ieder jaar tien mensen in Nederland door koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast krijgen honderd mensen gezondheidsklachten door koolmonoxidevergiftiging.

Minister Blok voor Wonen gaf dinsdag 4 november 2014 aan dat er in het voorjaar van 2015 voorstellen worden gedaan voor het veiliger installeren van cv-ketels. Minister Blok wil eerst het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten voordat de verbetervoorstellen worden gedaan. De minister wil goed nadenken over de meest effectieve maatregelen. Daarbij denkt hij onder andere na over het stellen van eisen aan de kwaliteit en ervaring van installateurs. De stappen die door de minister worden genomen moeten echter wel proportioneel zijn.

Reactie van Technisch Werken
Cv-ketels zijn belangrijke werktuigen die goed geïnstalleerd moeten worden. Dit is geen werk voor beunhazen. Geen wonder dat er in Nederland ook richtlijnen zijn voor het plaatsen van ketels en het aansluiten daarvan op de centrale verwarming van woningen en utiliteit. In Nederland doen installatiebedrijven hun uiterste best om de kwaliteit te leveren wat van hen verwacht kan worden. Woningbezitters en woninggebruikers moeten er zeker van kunnen zijn dat hun installatie veilig is. ik ben benieuwd of de overheid nu met nog meer keurmerken gaat komen voor de installatiebranche of dat er nu naar andere oplossingen wordt gezocht. Het periodiek keuren van cv-installaties werd al als oplossing genoemd door iemand op het journaal. Dat zou al een goed begin kunnen zijn.