Mbo opleidingen worden in 2015 meer aangepast aan de regionale arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in Nederland verschilt per regio. In sommige gebieden is bijvoorbeeld veel industriële bedrijvigheid terwijl in andere regio’s meer agrarische bedrijven actief zijn. Het middelbaar beroepsonderwijs heeft verschillende opleidingsinstituten verspreid over Nederland. Het opleidingsaanbod van deze instituten lijkt op dit moment sterk op elkaar.

Er moet meer maatwerk komen voor opleidingsinstituten op middelbaar beroepsniveau. In de grensstreken met Duitsland zou men bijvoorbeeld het vak Duits als keuzeonderdeel moeten kunnen volgen. Mbo opleidingsinstituten in andere delen van Nederland, waar meer industrie aanwezig is, zouden vakken op het gebied van industriële automatisering moeten kunnen aanbieden. Weer andere instituten zouden meer vakken moeten aanbieden op het gebied van robotisering en 3D-printing.

Minister Bussemaker heeft een wetsvoorstel ingediend om het opleidingsaanbod van mbo opleidingsinstituten aan te passen op het regionale bedrijfsleven. Dit voorstel is aangenomen door het kabinet op vrijdag 7 november 2014. De voorstellen van de minister zijn tot stand gekomen doormiddel van nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Er worden in de komende tijd kwalificatiedossiers opgesteld. Hierin staat wat studenten van bepaalde opleidingen moeten kunnen doen en kunnen weten. Op basis van deze kwalificatiedossiers worden door mbo’s onderwijsprogramma’s opgesteld. Deze onderwijsprogramma’s kunnen verschillen per regio.

Reactie van Technisch Werken
Maatwerk op opleidingsgebied is niet verkeerd. Er moet echter voor gewaakt worden dat er weer nieuwe opleidingen met nieuwe opleidingsnamen ontstaan. Er zijn in Nederland namelijk al zeer veel verschillende opleidingen en opleidingsbenamingen. De opleidingen moeten wel transparant blijven voor werknemers en werkgevers. Alleen dan heeft een opleiding meerwaarde op de arbeidsmarkt.