Doelgericht innoveren leidt tot groei ondernemingen in 2014 en de periode daarna

Het Financiële Dagblad en de Erasmus Universiteit hebben een onderzoek gedaan bij 331 ondernemingen die zich in 2014 hebben gekwalificeerd  voor de FD Gazellen Award. Deze competitie is gericht op bedrijven die een snelle groei laten zien. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat ondernemingen die een snelle groei hebben doorgemaakt deze groei tegenwoordig langer weten vast te houden. Veel ondernemingen die een snelle groei vertoonden haalden hun omzet voor een groot deel uit andere markten dan de Nederlandse markt. Daarnaast zijn veel bedrijven gegroeid doordat ze doelgericht innoveren op niches in de markt.

De bedrijven die doelgericht op niches in de markt innoveren maakten gemiddeld een minimale omzetgroei door van 20 procent over een periode van drie jaar. Ongeveer 66 procent van de bedrijven die meedingen naar de FD Gazellen Award staan twee of zelfs meer keer op de lijst. Ongeveer 5 procent van de bedrijven die een groei door maken weten deze groei al zes jaar achter elkaar vast te houden. Een groot deel van de bedrijven die groeit doordat ze innovatieve oplossingen bieden doet dit met eigen financiële middelen.

Reactie van Technisch Werken
Innovatie wordt de komende jaren de belangrijkste inkomstenbron voor Nederland. Daar moet het investeringsklimaat in Nederland op af worden gestemd. Bedrijven moeten meer mogelijkheden krijgen om te innoveren. Dat is op dit moment lastig omdat het krijgen van een financiering voor veel bedrijven moeilijk is. Daarnaast moeten veel producten aan strenge normeringen voldoen. Dat is natuurlijk goed maar voordat een product daadwerkelijk als veilig (of conform de norm) wordt getest zullen vaak eerst één of meerder prototypes gemaakt moeten worden. Bedrijven moeten de ruimte krijgen om te experimenteren anders worden geen nieuwe producten ontwikkelt en ontstaan er alleen maar varianten die gebaseerd zijn op reeds bestaande producten. Daarmee wordt de positie van Nederland in de wereldwijde kennismarkt niet beter.