CPB: verhoging energiebelasting raakt lagere inkomens vanaf 2018

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de plannen van het kabinet om de energiebelasting te verhogen gestudeerd. In de conclusie van het CPB over deze plannen is aangegeven dat de verhoging van de energiebelasting waarschijnlijk denivellerend zal gaan werken. Voor de laagste inkomens van Nederland zal de koopkracht 0,2 procentpunt lager uitvallen door de energiebelasting. Voor … Read more

ING verwacht dat deelauto’s de verkeerdrukte kunnen beperken vanaf 2035

Deelauto’s zullen volgens een onderzoek van ING steeds meer worden ingezet. Een deelauto is een auto die door meerdere automobilisten gedeeld wordt voor bepaalde ritten. Door gebruik te maken van deelauto’s kan het aantal in een stad worden beperkt. Deelauto’s worden populairder maar op dit moment wordt er nog nauwelijks gebruik gemaakt van deze vervoersoplossing. … Read more

Deelauto’s worden populairder in Europa vanaf 2018

Een deelauto is een auto die door meerdere mensen kan worden gebruikt op verschillende momenten. In tegenstelling tot een huurauto worden deelauto’s meestal gebruikt voor 1 of enkele ritten waarna de deelauto beschikbaar is voor een andere automobilist. Meestal kunnen mensen die een deelauto willen gebruiken op een app zie waar de deelauto zich bevind. … Read more

Overheid wil dat woningbouwcorporaties doelstellingen behalen en houden ATAD in stand in 2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat over de woningbouw in Nederland en is er van overtuigd dat de meeste woningbouwcorporaties in Nederland er goed voor staan. Daarom zouden deze corporaties de doelstellingen die de overheid heeft opgesteld goed moeten kunnen behalen. De belangrijkste doelstellingen zijn de bouw van nieuwe woningen zodat het woonbestand in Nederland … Read more

Woningcorporaties: in 2050 kunnen niet alle huurwoningen energieneutraal zijn

Woningcorporaties in Nederland geven aan dat de doelstellingen die het kabinet heeft opgesteld met betrekking tot de verduurzaming van het woonbestand onhaalbaar zijn. De komende jaren moeten de huurwoningen worden verduurzaamd en in 2050 moet het volledige woonbestand energieneutraal zijn. Bovendien wil het kabinet ieder jaar ongeveer 75.000 woningen laten bijbouwen om het tekort aan … Read more

Stint werd na 2012 aangepast zonder goedkeuring ministerie van Infrastructuur

Na het ongeval in Oss waarbij een stint op dramatische wijze in botsing kwam met een trein worden verschillende onderzoeken gedaan naar dit elektrische voertuig. Met name de technische betrouwbaarheid van dit voertuig is een onderwerp van veel onderzoeken. Er is uit de onderzoeken naar voren gekomen dat de stint nat 2012 regelmatig is aangepast … Read more

EU gaat importheffingen op stalen pijpen en buizen uit Rusland en Oekraïne handhaven na 2018

De Europese Unie is van plan om de Europese invoerheffingen op stalen buizen en pijpen uit Rusland en Oekraïne te handhaven voor de komende vijf jaar. De Europese Commissie is tot dit besluit gekomen omdat beide landen ook in 2018 nog steeds veel staal zouden dumpen op de Europese staalmarkt. Door het goedkope dumpstaal wordt … Read more

Nederlandse luchtvaartsector wil meer investeren in zuiniger vliegtuigen vanaf 2018

Elektrisch vliegen wordt in de toekomst steeds belangrijker. Net als elektrisch rijden is ook elektrisch vliegen veel duurzamer dan de huidige manier waarop vliegtuigen en auto’s veelal in beweging worden gebracht. In de luchtvaart wordt veel kerosine gebruikt voor de vliegtuigmotoren. Bij de verbranding van kerosine komt veel CO2 vrij. Door elektrisch te vliegen wordt … Read more

Luchtvaartsector Nederland wil 35 procent minder CO2 uitstoten in 2030

De Nederlandse luchtvaartsector is één van de meest vervuilende sectoren van het bedrijfsleven. De sector heeft echter de ambitie om de milieuvriendelijkste luchtvaartsector van de wereld te worden. Daarom wil deze sector drastisch haar CO2 productie beperken. In 2030 wil deze sector haar CO2 emissie met 35 procent reduceren. Deze doelstelling is opgenomen in een … Read more

Hypotheekaanvragen nemen af eind 2018

In Nederland neemt het aantal aanvragen voor een hypotheek iets af. In het derde kwartaal van 2018 is het aantal hypotheekaanvragen licht gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN) komt naar voren dat de daling in het aantal hypotheekaanvragen voornamelijk te wijten is aan een terugloop in het … Read more

Uber gaat ook elektrische steps inzetten vanaf 2018

Het bedrijf Uber gaat in de toekomst ook ritten aanbieden met elektrische steps. Uber is vooral bekend van de zogenaamde vervoers-app in steden. Daar biedt Uber transportmiddelen aan zodat mensen veilig en snel door een stad getransporteerd kunnen worden zonder dat ze daarbij gebruik moeten maken van hun eigen vervoersmiddelen. Uber biedt dus zelf vervoersmiddelen … Read more

Tesla produceerde in derde kwartaal 2018 aanzienlijk meer elektrische auto’s

Tesla is een Amerikaanse producent van luxe elektrische auto’s en is de laatste tijd veel in het nieuws geweest vanwege productieproblemen en uitlatingen van topman Elon Musk. Ondanks deze problemen is er gelukkig ook goed nieuws voor de autoproducent. Er is bijvoorbeeld aanzienlijk meer geproduceerd in het derde kwartaal van 2018. In dat kwartaal zijn … Read more

Wat is een bètaversie?

Een bètaversie is gedeeltelijk functionele software die nog in ontwikkeling is maar nog niet klaar is voor de productie. Softwareontwikkelaars gebruiken over het algemeen de bètaversie voor verschillende testen. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen open en gesloten bèta. Als een gesloten bètaversie wordt getest krijgt een selecte groep bètatesters de opdracht om de bètaversie … Read more

Onderzoek naar effect elektromagnetische straling op stint in 2018

Er worden in 2018 na het dramatische, dodelijke ongeluk met een stint in Oss verschillende onderzoeken gedaan naar de veiligheid van de stint in het verkeer. De eerste onderzoeksresultaten hebben er voor gezorgd dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dusdanige kanttekeningen plaatst bij de veiligheid van de stint dat er een verbod op het … Read more

Shell investeert in LNG project in Canada in 2018

Shell is van plan om een investering te doen in een groot LNG-project. De afkorting LNG staat voor Liquefied natural gas of Liquid natural gas. Dit maakt duidelijk dat het gaat om vloeibaar aardgas. Het bericht over de investering werd dinsdag 2 oktober 2018 gedaan door olie- en gasreus. Met het lng-project in British Columbia, … Read more

Nobelprijs Geneeskunde voor immuuntherapie tegen kanker in 2018

De Nobelprijs voor de Geneeskunde wordt in 2018 toegekend aan de Japanner Tasuku Honjo en de Amerikaan James P. Allison. Deze onderzoekers hebben een nieuwe technologie ontwikkeld waarmee kanker kan worden bestreden. Ze gebruiken daarvoor de basis van de imuuntherapie. Onderzoek naar immuunsysteem Allison en Honjo hebben onderzocht op welke manier bepaalde eiwitten functioneren in … Read more

Klimaattafel: Nederlandse huishoudens moeten in 2050 energieneutraal zijn

Alle Nederlandse huishoudens moeten in 2050 volledig energieneutraal zijn. Dit geven de onderhandelaars aan de klimaattafel Gebouwde Omgeving aan. Het is echter volledig onduidelijk hoe deze ambitieuze doelstelling verwezenlijkt moet worden. De overheid lijkt vooralsnog doormiddel van de belastingverhoging op aardgas woningeigenaren te willen prikkelen om meer te investeren in de energietransitie. De klimaattafel ‘Gebouwde … Read more