CPB: verhoging energiebelasting raakt lagere inkomens vanaf 2018

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de plannen van het kabinet om de energiebelasting te verhogen gestudeerd. In de conclusie van het CPB over deze plannen is aangegeven dat de verhoging van de energiebelasting waarschijnlijk denivellerend zal gaan werken. Voor de laagste inkomens van Nederland zal de koopkracht 0,2 procentpunt lager uitvallen door de energiebelasting.

Voor de hogere inkomens zal het nieuwe beleid er kuist voor zorgen dat de koopkracht zal stijgen met 0,2 procentpunt. Deze cijfers zijn donderdag 4 oktober 2018 opnieuw bekend gemaakt door het Centraal Planbureau (CPB). Dit gebeurde op aanvraag van GroenLinks.