Hypotheekaanvragen nemen af eind 2018

In Nederland neemt het aantal aanvragen voor een hypotheek iets af. In het derde kwartaal van 2018 is het aantal hypotheekaanvragen licht gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN) komt naar voren dat de daling in het aantal hypotheekaanvragen voornamelijk te wijten is aan een terugloop in het aantal starters op de woningmarkt.

In het derde kwartaal van 2018 werden 92.005 hypotheekaanvragen gedaan. Het Hypotheken Data Netwerk heeft becijferd dat er vanuit starters vijf procent minder hypotheekaanvragen werden gedaan. Veel starters kunnen nauwelijks een passende woning kopen. De woningprijzen stijgen de afgelopen maanden vanwege de krapte op de woningmarkt. Mensen die een goed startkapitaal hebben en een goed inkomen kunnen vaak wel een woning kopen die past bij hun wensen. Het probleem voor veel starters is dat hun financiële uitgangspositie vaak onvoldoende is om een woning te kopen in de prijsklasse die zij wensen.

Dat zorgt er voor dat de doorstroom op de woningmarkt wordt beperkt. Dat heeft weer gevolgen voor het aanbod waardoor de woningmarkt op slot dreigt te raken. In het derde kwartaal van 2018 is de gemiddelde woningwaarde op ruim 338.000 euro beland. Op jaarbasis is dat een stijging van de woningprijs van 7 procent.