Nederlandse luchtvaartsector wil meer investeren in zuiniger vliegtuigen vanaf 2018

Elektrisch vliegen wordt in de toekomst steeds belangrijker. Net als elektrisch rijden is ook elektrisch vliegen veel duurzamer dan de huidige manier waarop vliegtuigen en auto’s veelal in beweging worden gebracht. In de luchtvaart wordt veel kerosine gebruikt voor de vliegtuigmotoren. Bij de verbranding van kerosine komt veel CO2 vrij. Door elektrisch te vliegen wordt de CO2 emissie aanzienlijk beperkt. De Nederlandse luchtvaartsector heeft samen met verschillende andere partijen een actieplan opgesteld waarmee de emissie van schadelijke stoffen in 2030 met 35 procent moet worden verlaagd.

Als het plan van de luchtvaartsector wordt uitgevoerd valt de CO2 emissie 6 miljoen ton lager uit in 2035 dan de oorspronkelijke plannen waren. In eerste instantie werd voorspeld dat de CO2 emissie van de luchtvaartsector in 2035 op ongeveer 17,3 miljoen ton zou uitkomen. Als de plannen echter worden doorgevoerd door de luchtvaartsector zou de emissie in dat jaar uitkomen op 11,3 miljoen ton. Volgens het NRC is de CO2 emissie van de Nederlandse luchtvaart dan in 2035 op hetzelfde niveau als die van 2007.

Een belangrijk onderdeel van de CO2 reductie komt voort uit het vernieuwen van de luchtvaartvloot. Er moeten meer duurzamere vliegtuigen worden ingezet die vliegen op schonere brandstoffen dan de huidige kerosine. Schonere brandstoffen kunnen de CO2 emissie in de luchtvaarsector aanzienlijk verlagen. Op termijn zou de luchtvloot zelfs elektrische moeten vliegen. Door vliegrouters vliegtuigroutes en procedures efficiënter te maken wordt de CO2 emissie ook beperkt omdat er dan minder onnodige kilometers worden afgelegd in de lucht.