Topman schiphol: luchtvaartsector vanaf 2019 meedoen aan klimaatregels

De Schiphol-topman Dick Benschop heeft aangegeven dat de luchtvaartsector net als andere sectoren zich moet houden aan klimaatregels. Op dit moment wordt de luchtvaartsector nog als een bijzondere sector beschouwd op dit gebied. In de luchtvaart vindt echter veel uitstoot plaats van schadelijke stoffen waaronder CO2. Volgens de topman zou Schiphol echter als een normale sector moeten worden behandeld als het gaat om klimaatafspraken.

Dat betekent ook dat de luchtvaartsector in 2050 geheel klimaatneutraal zou moeten kunnen vliegen. Zo ver is het echter nog lang niet. Daarom zijn er doelstellingen nodig op weg naar dit hoofddoelen. Schiphol wil de uitstoot van broeikasgassen bijvoorbeeld in 2030 naar nul hebben teruggebracht. Om dit te bereiken moet er veel veranderen. Zo moet het elektrisch vliegen meer aandacht krijgen. Daarnaast moet er meer elektrische stroom uit windmolens en zonnepanelen worden aangewend.