Spoedwet over stikstof wordt niet aangenomen in 2019

Er is een spoedwet met betrekking tot de emissie van stikstof in ontwikkeling. Eerder dit jaar werd door de rechter bepaald dat veel bouwprojecten niet aan de stikstofrichtlijnen voldoen. De stikstofwetgeving heeft er voor gezorgd dat er in Nederland een ware stikstofcrisis is ontstaan. Bedrijven in de bouw maar ook boeren hebben last van de beperkingen die vanuit deze wet voortvloeien. Daarom zijn er harde protesten gehouden in Nederland.

De overheid heeft daarop besloten om de stikstofwetgeving opnieuw te beoordelen. De beoordeling van de nieuwe wetgeving neemt echter meer tijd in beslag dan verwacht. Verschillende politieke partijen maar ook bouwbedrijven en boeren willen dat de stikstofwetgeving snel soepeler wordt. Als de wetgeving soepeler wordt zouden meer bouwprojecten van start kunnen gaan en hebben ook boeren de komende tijd minder te maken met de vaak zeer strenge restricties die uit de wet voortvloeien.

Komende dinsdag wordt duidelijk of het besluit over de stikstofwetgeving over het kerstreces wordt heen getild. In de Tweede Kamer werd de spoedwet gisteren echter al aangenomen. In de Eerste Kamer lijkt men echter meer tijd nodig te hebben voor de beoordeling. Het was de bedoeling dat de Eerste Kamer komende week de spoedwet zou gaan behandelen. Dan zou de spoedwet op uiterlijk 17 december kunnen worden aangenomen nadat er over gestemd was. Als de wet ook daadwerkelijk zou worden aangenomen kan de wet aan het begin van 2020 van kracht worden. Dit lijkt nu te worden vertraagt.

De stikstofwetgeving is een politiek proces. Verschillende linkse partijen vinden dat de nieuwe stikstofwetgeving nauwelijks garantie biedt. Daarnaast vinden zij dat er ook structurele maatregelen moeten worden genomen om de stikstofemissie te beperken en de natuur te laten herstellen. Verschillende andere partijen komen juist op voor de belangen van boeren en de bouwsector. Deze partijen willen dat er zo snel mogelijk meer ruimte wordt geboden voor de bouwsector.