Meerderheid Eerste Kamer keurt spoedwet stikstof goed in december 2019

Een spoedwet over stikstof zal worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Deze steun zorgt er voor dat de spoedwet ingevoerd kan orden. De emissie van stikstof wordt door de bepalingen in de spoedwet teruggedrongen. Daardoor ontstaat volgens de regering ook ruimte voor het hervatten van woningbouwprojecten en wegenbouwprojecten. Deze projecten zijn de afgelopen tijd grotendeels stil komen te liggen omdat tijdens het bouwproces stikstof vrij zou komen. In bepaalde gebieden is het verboden om stikstof uit te stoten tijdens bouwprojecten. Door de verhoging van de stikstofemissie zouden kwetsbare natuurgebieden beschadigd worden.

Gisteren werd duidelijk dat de Groep Otten de spoedwet gaat steunen in de senaat. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook 50Plus de spoedwet over stikstof gaat steunen. Door deze steun heeft het kabinet vlak voor de belangrijke stemming haar gewenste meerderheid binnen. Minister van Financiën Wopke Hoekstra is heel positief over deze steun. Hij heeft tegen RTL Z het volgende aan: “het is enorm fijn dat er breed verantwoordelijkheid wordt genomen in dit dossier”. Volgens hem zorgt de spoedwet er voor dat er problemen kunnen worden opgelost in de bouw. Volgens hem is het van groot belang dat bouwbedrijven hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.