Eerste Kamer stemt in met nieuwe Arbeidsmarktwet eind mei 2019

De nieuwe Arbeidsmarktwet werd aan het einde van de maand mei 2019 door de Eerste Kamer heen geloodst. Dat zorgt er voor dat de Nederlandse arbeidsmarkt op een aantal punten gaat veranderen. Deze verandering was noodzakelijk omdat er veel ontevredenheid is op de arbeidsmarkt. Zowel werkgevers als werknemers zijn niet op alle punten tevreden over de afspraken, weten en regels op de arbeidsmarkt. Daarom hebben de regerende partijen aan het begin van hun coalitie met elkaar afgesproken dat ze de arbeidsmarkt zouden gaan veranderen.

De politieke partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen de arbeidsmarkt veranderen met de nieuwe Arbeidsmarktwet. Deze wet zal ingaan vanaf 2020. De wet moet er onder andere voor zorgen dat werknemers sneller in aanmerking kunnen komen voor een vast contract. De risico’s voor werkgevers met betrekking tot het verstrekken van vaste contracten zouden moeten worden beperkt. Dat betekent in feite dat werkgevers eenvoudiger afscheid kunnen nemen van iemand met een vast contract.

Het versoepelen van het ontslagrecht is slechts één voorbeeld van de doelstellingen met betrekking tot de nieuwe Arbeidsmarktwet. Een andere belangrijke verandering is de periode waarin bedrijven tijdelijke contracten kunnen verstrekken aan werknemers voordat ze een vast contract hoeven te verstrekken. Deze periode is momenteel nog twee jaar waarin maximaal drie tijdelijke contracten gegeven mogen worden (ketenbepaling in jargon). Deze periode wordt echter vanaf 2020 in totaal drie jaar. Zo krijgen bedrijven toch een bepaalde vorm van flexibiliteit om onregelmatig werk beter op te kunnen vangen.