CPB: beroepsbevolking daalt tussen 2020 en 2030

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal de beroepsbevolking de komende tien jaar afnemen. Het planbureau geeft aan dat er steeds meer mensen van de arbeidsmarkt vertrekken vanwege de leeftijd. Er gaan meer mensen met pensioen waardoor er gaten ontstaan op de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt de vergrijzing er voor dat de kosten voor de overheid gaan toenemen. Er zal volgens het CPB een aanvullend beleid moeten worden ontwikkelt. Als dat niet gebeurd kunnen Nederlanders in de toekomst geen gebruik maken van dezelfde voorzieningen als nu het geval is.

De vergrijzing zal er in de toekomst voor zorgen dat de overheidsuitgaven meer gaan toenemen ten opzichte van de inkomsten. Als de beroepsbevolking kleiner wordt moet over een kleinere groep werkenden voldoende belasting worden binnengehaald om de zorg voor ouderen te bekostigen. De AOW-uitgaven zullen door de vergrijzing verhogen maar ook de kosten voor de zorg zullen gaan toenemen. De kosten voor de zorg zullen stijgen van 9,6 procent van het bbp in 2020 naar 12,7 procent in 2040 volgens het CPB. Ook de AOW-uitgaven zullen toenemen van 5 procent naar 6,5 procent van het bbp volgens een schatting van het CPB. Daarnaast stijgen de inkomsten vanuit de inkomstenbelasting minder hard. Dat komt door de beperkte toename van het aantal werkenden aldus het CPB. Er is dus naast vergrijzing ook sprake van ontgroening onder de beroepsbevolking.