Rabobank: stikstof en PFAS zorgen voor krapte op woningmarkt in 2020

De krapte op de woningmarkt zal de komende tijd verder oplopen. Dat geeft de Rabobank aan in een kwartaalrapport die de bank heeft opgesteld over de woningmarkt in 2019. Dit jaar is al duidelijk geworden dat de krapte op de woningmarkt nauwelijks afneemt. De toename in de krapte op de woningmarkt heeft voor een groot deel te maken met het feit dat er te weinig nieuwe woningen worden gebouwd. De bouw van nieuwe woningen is grotendeels stil komen te liggen vanwege verschillende problemen.

PFAS en stikstof vormen grote problemen in de bouwsector. Door de strenge wetgeving met betrekking tot PFAS mag er niet of nauwelijks nog bouwgrond worden afgegraven en vervoerd. Daardoor komt de woningbouw gedeeltelijk stil te liggen en ook projecten in de civiele techniek en baggerwerk worden op de lange baan geschoven.

Sinds augustus 2019 is het aantal verleende bouwvergunningen afgenomen. Gemeentes zijn vaak al streng met betrekking tot het verlenen van bouwvergunningen. Maar mede door de PFAS- en stikstofproblematiek zijn er in 2019 nog minder vergunningen verstrekt om woningen neer te zetten. De komende jaren zullen veel minder nieuwe woningen worden opgeleverd door de daling in bouwvergunningen. Dit geeft woningmarkteconoom Carola de Groot van Rabobank aan in een reactie op het kwartaalrapport.