Shell investeert in LNG project in Canada in 2018

Shell is van plan om een investering te doen in een groot LNG-project. De afkorting LNG staat voor Liquefied natural gas of Liquid natural gas. Dit maakt duidelijk dat het gaat om vloeibaar aardgas. Het bericht over de investering werd dinsdag 2 oktober 2018 gedaan door olie- en gasreus. Met het lng-project in British Columbia, LNG Canada, is een bedrag gemoeid van in totaal 40 miljard Canadese dollar. Dit is omgerekend 27 miljard euro. Er zijn meerdere partijen betrokken bij het LNG project. Zo zijn Mitsubishi, Petroliam Nasional, Korea Gas en PetroChina ook belanghebbenden.

Belang in LNG project
Op dit moment heeft Shell een belang van 40 procent in LNG Canada. De overeenkomst is al geruime tijd in het nieuws besproken. Kort geleden hebben PetroChina en Korea Gas al een investeringsbeslissing genomen over dit project. Volgens Ben van Beurden de topman van Shell is het LNG project van Canada het ”juiste project in de juiste tijd”.

Vraag naar LNG neemt toe
Aardgas is natuurlijk een fossiele brandstof daardoor is LNG wat van aardgas wordt gemaakt ook een fossiele brandstof. Toch wordt aardgas als minder vervuilend beschouwd als steenkool, bruinkool en aardolie. Dat komt omdat bij het verbranden van aardgas minder CO2 wordt uitgestoten. Juist de uitstoot van CO2 is een belangrijke factor in het broeikaseffect dat de opwarming van de aarde veroorzaakt.

Vanwege de lagere CO2 emissie van LNG worden bijvoorbeeld kolencentrales vervangen door gascentrales. Deze energietransitie is niet geheel duurzaam maar zorgt wel voor minder CO2 emissie bij de elektriciteitsproductie. Daarom neemt de vraag naar LNG toe de komende jaren. De topman van Shell heeft de verwachting uitgesproken dat de vraag naar lng tot en met 2035 zal gaan verdubbelen.