Shell ontwikkelt in 2018 zonne-energiepark met 50.000 zonnepanelen in Moerdijk

Er wordt een nieuw zonne-energiepark op het chemiecomplex in Moerdijk gebouwd. Het is de bedoeling om in dit energiepark ruim 50.000 zonnepanelen te plaatsen. Shell is betrokken bij de ontwikkeling van dit zonnepark. Het grote olie- en gasconcern maakte dit woensdag 10 januari 2018 bekend.

Hernieuwbare energie
De zonnepanelen van het zonne-energiepark zouden in totaal ongeveer twintig megawatt hernieuwbaar elektrisch vermogen moeten opleveren. Deze hoefveelheid energie is vergelijkbaar met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer zevenduizend gemiddelde huishoudens. De elektrische stroom zal echter niet naar huishoudens gaan. In plaats daarvan wordt de opgewekte elektrische stroom verbruikt door Shell in Moerdijk.

Het grote zonnepark zal worden aangelegd op een ongebruikt stuk land in de buurt van Shell Moerdijk. Deze locatie is één van de grootste chemiecomplexen van Europa. In 2018 zal door het Shell-bedrijfsonderdeel New Energies gestart worden met de ontwikkeling van het zonne-energiepark.

Energietransitie
De beslissing van Shell is een strategische keuze. Het bedrijf wil een belangrijke en actieve rol hebben in de energietransitie die in Nederland plaatsvind. Dit geeft ook Marjan van Loon de president-directeur van Shell Nederland aan. Deze energietransitie is er voornamelijk op gericht dat de emissie van schadelijke stoffen uit energiebronnen wordt beperkt door andere hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.

Door de energietransitie zouden bedrijven energieneutraal moeten worden. Dat is echter voor de meeste bedrijven niet haalbaar op korte termijn. Met het project van Shell wordt in ieder geval een stap in de goede richting gezet. De president-directeur van Shell geeft aan “We willen graag onze uitstoot verminderen. Enerzijds door de energie-efficiëntie van onze processen te verbeteren, anderzijds door in nieuwe energieactiviteiten te investeren.”

Zonne-energie is belangrijk voor de industrie
De energietransitie zorgt er voor dat de industrie voor keuzes komt te staan. Zonne-energie en andere duurzame energiebronnen zullen een belangrijke rol gaan spelen in de energievoorziening van de toekomst. Dit benoemt ook Marc van Gerven de Vice-President Solar bij Shell New Energies. Hij geeft aan dat met dit nieuwe project door Shell New Energies wordt aangetoond dat het mogelijk is om commercieel aantrekkelijke oplossingen te ontwikkelen voor de industrie in de energievoorziening.