Bijeenkomst Intergovernmental Panel on Climate Change 1 oktober 2018 van start

Op maandag 1 oktober 2018 is een bijeenkomst gestart van het IPCC. Deze organisatie heeft voluit het Intergovernmental Panel on Climate Change. Dit maakt duidelijk dat deze organisatie gericht is op het onderzoeken en rapporteren over klimaatverandering. Begin oktober is het IPCC bijeengekomen in Zuid-Korea. Daar zijn op dit moment klimaatwetenschappers uit de hele wereld … Read more

Werkgevers verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers vanaf 2018

Werkgeversorganisatie AWVN is één van de grootste Nederlandse werkgeverorganisaties in Nederland en is bezorgd over het aantal werkenden dat geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Daarom pleit de AWVN voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden in Nederland. Volgens het Dagblad Trouw is het de eerste keer dat een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een oproep doet … Read more