Importheffingen van EU op Chinese zonnepanelen legaal in 2017

De Europese Unie heeft zware importheffingen ingesteld die van toepassing zijn op de import van Chinese zonnepanelen. Volgens het Europees Hof kunnen juridisch gezien worden ingevoerd. De rechtszaak was door 26 Chinese bedrijven aangespannen bij het EU-gerecht in Luxemburg. Deze bedrijven eisten dat de importheffingen op de zonnepanelen ongedaan zouden worden gemaakt. De rechter oordeelde echter anders. Op dinsdag verklaarde het Europees Hof van Justitie dat de EU in haar recht staat om de zware importheffingen door te voeren.

Handel in zonnepanelen in Europa

In 2013 werden de heffingen op zonnepanelen uit China al in de EU ingevoerd. Deze heffingen zijn gemiddeld bijna 50 procent en dus erg fors. De heffingen werden door de EU ingevoerd om haar eigen markt te beschermen tegen goedkope zonnepanelen die in China werden gemaakt. Dit gebeurde nadat uit onderzoek was gebleken dat de overheid in China haar zonnepanelenmakers subsidieerde. Dit zorgde er voor dat Chinese bedrijven zeer goedkoop zonnepanelen kunnen maken.

Vervolgens zouden deze zeer goedkoop geproduceerde zonnepanelen op de Europese markt worden gebracht door de Chinese producenten. Daarmee wordt een eerlijke marktwerking en de concurrentie verstoord. Europese bedrijven worden namelijk niet op een dergelijke wijze door overheden financieel gesteund en moeten zelf financieel rendabel zijn. De Europese producenten moeten hun kosten doorberekenen aan hun klanten en dat maakt hun zonnepanelen duurder dan de Chinese zonnepanelen die afkomstig zijn van gesubsidieerde Chinese bedrijven.

Afbouwen importheffingen op zonnepanelen

De Europese Commissie wil de hoge heffingen op Chinese zonnepanelen afbouwen. Dit werd eerder deze maand al door de Europese Commissie bekend gemaakt. Er zijn namelijk ook partijen die baat hebben bij de goedkope zonnepanelen ui China. Volgens vicevoorzitter Frans Timmermans moeten de belangen tussen de zonnepaneelfabrikanten in de EU en de importeurs die profiteren van goedkope Chinese panelen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Europa lijkt bovendien de handelsbetrekkingen met China een nieuwe impuls te willen gaan geven.

Robotbouwer Boston Dynamics toont robot met wielen in 2017

Robotbouwer Boston Dynamics heeft een nieuwe robot ontwikkeld en daarvan een prototype getoond. Het is een robot die wielen heeft in plaats van benen. De robot draagt de naam Handle en heeft een afwijkende vorm ten opzichte van de andere robots die zijn ontwikkeld door Boston Dynamics. De meeste robots van deze robotproducent hebben een vorm die lijkt op natuurlijke vormen zoals honden en katten of op mensen. Boston Dynamics-directeur Mark Raibert heeft aan EEEA Spectrum bekend gemaakt dat de nieuwe robot Handle een afwijkende vorm heeft zodat het beste van “twee werelden” kon worden gecombineerd.

Door de toepassing van twee wielen onder twee ‘benen’ kan de robot Handle veel sneller voortbewogen worden dan robots die lopen op poten. Daarnaast heeft de nieuwe robot een bereik van  24 kilometer op één volle batterij. Daarmee kan de robot op 1 batterij zich over een veel grotere afstand verplaatsen dan andere robots die op poten lopen. Daarnaast kan Handel kratten optillen van 45 kilo en kan de robot bovendien van trappen afrijden zonder vaart te minderen. Dat is een behoorlijke revolutie in de robotica. Het bedrijf Boston Dynamics is onderdeel van Google-moederbedrijf Alphabet. Dit moederbedrijf overweegt om Boston Dynamics te verkopen. Er is echter nog geen concrete overname in zicht. Toyota heeft echter wel aangegeven dat ze interesse heeft.

Dijksma: bedrijven moeten meer betalen voor afkoop broeikasgas in 2017

De uitstoot van broeikasgassen door bedrijven moet omlaag om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Het gaat hierbij om de totale uitstoot van CO2 in Europa. Bedrijven moeten in Europa betalen voor de uitstoot van CO2. Dit gebeurd doormiddel van het zogeheten ETS-systeem. Dit is een systeem waarmee bedrijven hun uitstootrechten kunnen verhandelen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma geeft aan dat de huidige prijs die bedrijven moeten betalen voor de emissierechten te laag is in het huidige akkoord. In het huidige energieakkoord staat de doelstelling dat de CO2 uitstoot in 2030 in Europa met 40 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. Volgens Dijksma moet het zogeheten ETS-systeem worden aangescherpt en moeten de prijzen worden verhoogd. Hiervoor pleitte ze dinsdag 28 februari 2017 tijdens een overleg. Als de aanscherping van het ETS-systeem zal uitblijven zal Nederland tegenstemmen aldus de staatssecretaris.

Niet alleen de prijs voor emissierechten moet omhoog ook het aanbod van emissierechten moet omlaag. Vanaf 2021 moet volgens de huidige richtlijnen het aanbod van deze emissierechten per jaar met 2,2 procent worden verlaagd. Volgens haar is er echter veel meer actie nodig om het overaanbod aan emissierechten terug te dringen. Met 2,2 procent behalen we de doelstellingen niet van het klimaatakkoord. Volgens Dijksma moet men overwegen om het aantal emissierechten met 2,4 procent te reduceren.

Sommige bedrijfssectoren ontvangen gratis emissierechten omdat ze voor hun bedrijfsvoering sterk afhankelijk zijn van een enorm energieverbruik. Deze bedrijven blijken echter nauwelijks inspanning te verrichten om hun CO2 emissie te reduceren. Een voorbeeld hiervan zijn bedrijven in de cementindustrie. Dijksma is niet de enige persoon die wil dat de regels voor het ETS-systeem worden aangescherpt. Ook afgevaardigden van Zweden, Frankrijk en Luxemburg willen dat een aangescherpt beleid wordt doorgevoerd. Ze roepen op tot meer ambitie.

CBS: uitzendbureaus hadden omzetstijging in vierde kwartaal 2016

Uitzendbureaus en andere intermediairs op de arbeidsmarkt zoals arbeidsbemiddelaars, detacheringsbedrijven en payrollbedrijven behaalden een omzetstijging in het vierde kwartaal van 2016. De stijging in de omzet kwam uit op 3,5 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag 28 februari 2016 bekend.

Door het CBS werd ook aangegeven dat het aantal uitzenduren ook is toegenomen in het vierde kwartaal van vorig jaar. Meestal houdt de omzetstijging verband met een toename in het aantal uitzenduren. De omzetstijging van 3,5 procent in het vierde kwartaal van 2016 is bovendien de sterkste toename in omzet voor uitzendondernemingen in heel 2016 aldus het CBS.

Jaarcijfers uitzendbranche
Doordat de cijfers van het vierde kwartaal van 2016 bekend waren kon het CBS ook de jaarcijfers berekenen voor de uitzendbranche. Hieruit komt een positief beeld naar voren. In de hele uitzendbranche werd 7,6 procent meer omzet behaald in 2016 ten opzichte van 2015. In totaal lag het aantal uitzenduren in 2016 ongeveer 6,9 procent hoger als het jaar daarvoor. Dit betekend dat niet alleen het aantal uitzenduren toenam maar ook het uurtarief van uitzendkrachten is gestegen.

Uitzenduren
In het vierde kwartaal van 2016 steeg het aantal uitzenduren met 2,8 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Het CBS gaf aan dat de uitzenduren van zowel de kortlopende plaatsingen als de langlopende plaatsingen waren toegenomen. Het aantal uitzenduren voor langlopende contracten zoals detachering e payroll nam toe met 3,9 procent. Dit is de sterkste stijging in dit segment in de afgelopen tweeënhalf jaar . Voor kortlopende uitzendcontracten nam het aantal uitzenduren toe met 1,7 procent. Deze stijging blijkt lager uit te vallen dan de stijging in uitzenduren voor kortlopende uitzendcontracten in het derde kwartaal van 2016.

Technisch uitzendbureau
Veel technische uitzendbureaus merkten dat het aantal vacatures toenam in de techniek. Daardoor werden meer technische uitzendkrachten geplaatst. In de techniek nam het aantal uitzenduren toe maar er waren ook sectoren waar de toename in uitzenduren beperkt bleef. Technische uitzendbureaus zijn in ieder geval hoopvol over de uitzenduren, omzet en marge voor 2017.

Takata bekent schuld in airbagschandaal op maandag 27 februari 2017

Takata is een Japanse fabrikant van auto-onderdelen, het bedrijf kwam in opspraak vanwege defecte airbags die het bedrijf zou hebben geplaatst in auto’s. Op maandag 27 februari 2017 moest het bedrijf zich verantwoorden voor een rechtbank in Detroit. Tijdens deze rechtszaak heeft Takata schuld bekend. De schuldbekentenis van het bedrijf vormt een onderdeel van de schikking met Amerikaanse autoriteiten. Deze schikking gaat om een bedrag van 1 miljard dollar.

Dit is omgerekend ruim 944 miljoen euro. Takata raakte in opspraak vanwege het defect dat geconstateerd werd in het opblaasmechanisme van een aantal van haar airbags. Dit defect zorgt er voor dat een aantal van haar airbags kunnen ontploffen. Volgens de media zijn sommige inzittenden door dit defect dodelijk getroffen door kleine stukjes metaal die door de ontploffing met hoge snelheid door de cabine van de auto werden geslingerd.

Schadevergoeding van Takata
Een deel van het geld dat het bedrijf moet betalen is een vergoeding aan de nabestaanden die door deze ernstige incidenten een familielid zijn kwijtgeraakt. In totaal zijn 16 dodelijke slachtoffers wereldwijd genoteerd ten gevolge van het defect van de Takata-aribags. Hiervan zijn elf personen in bezit van de Amerikaanse nationaliteit. In totaal wordt 125 miljoen dollar aan de slachtoffers betaald en daarnaast gaat 850 miljoen naar autofabrikanten zoals Honda. Deze fabrikanten hebben de aitbags van Takata laten inbouwen en hebben veel financiële schade opgelopen in de nasleep van dit schandaal. Verder moet Takata 25 miljoen boete betalen.

Meerdere elektriciteitsleveranciers op een aansluiting mogelijk vanaf 2018

Het is voor consumenten en bedrijven mogelijk om vanaf 2018 meerdere elektriciteitsleveranciers tegelijk op één aansluiting kiezen. Dit heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandag 27 februari 2017 bekend gemaakt. Het wordt in de toekomst voor consumenten mogelijk om bijvoorbeeld een elektriciteitsleverancier te kiezen voor de stroomvoorziening van een woning en een andere leverancier voor elektriciteit voor een laadpaal voor een elektrisch voertuig.

Ook voor bedrijven biedt deze ontwikkeling meer vrijheden. Een bedrijf kan bijvoorbeeld zelf kiezen aan welke energiemaatschappij de zelf opgewekte elektrische energie wordt verkocht. Dit kan ook een andere leverancier zijn dan de leverancier waar elektrische energie van wordt afgenomen. Henk Don, bestuurslid van ACM, geeft aan dat bedrijven en consumenten meer vrije keuze hebben tussen de leveranciers van wie ze stroom afnemen en aan wie ze stroom gaan leveren.

De ontwikkeling zorgt er voor dat het gebruik van elektrische voertuigen wordt gestimuleerd en dat het opwekken van elektrische energie rendabeler kan worden. Er ontstaat namelijk meer concurrentie in de afname van duurzaam geproduceerde elektriciteit. Het besluit van de ACM is gebaseerd op een voorstel dat een aantal bedrijven van de energiesector eerder hadden ingediend.

Wat is KEMA-KEUR of het KEMA-keurmerk?

KEMA-KEUR is een keurmerk dat wordt gehanteerd als aanduiding voor de veiligheid van elektrische apparaten en werktuigen. KEMA-KEUR was als keurmerk eigendom van voormalig KEMA die het keurmerk sinds 1924 hanteerde. Deze organisatie gaf het exclusieve recht van dit keurmerk aan het einde van 2009 aan Duitse bedrijf DEKRA (Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein). In 2010 had DEKRA AG haar naam gewijzigd in DEKRA SE (Societas Europaea) hierdoor werd het een officieel Europees bedrijf. DEKRA SE heeft nu het exclusieve recht om het KEMA keurmerk uit te geven.

Wat maakt het KEMA-keurmerk duidelijk?
KEMA-KEUR maakt aan consumenten duidelijk dat een product op elektrotechnisch gebied veilig is. Daarvoor worden zowel de componenten als de eindproducten onderworpen aan veiligheidstesten die zijn gebaseerd op internationale standaards. Het keuren van apparaten met betrekking tot het KEMA-KEUR gebeurd op vrijwillige basis. Voor bedrijven die elektrische apparaten produceren is het echter wel een belangrijk voordeel om producten te voorzien van KEMA-KEUR omdat dit voor consumenten een extra indicatie is dat het om een veilig product gaat.

DEKRA SE
Het bedrijf DEKRA SE speelt een belangrijke rol in het keuren van elektrische apparaten. Het keuren en certificeren van elektrische apparaten behoort ondanks het brede takenpakket van DEKRA SE nog steeds tot de kernactiviteiten van het bedrijf. Het bedrijf test en certificeert ook medische hulpmiddelen. Ook  apparaten en machines doe worden gebruikt in omgevingen met verhoogd explosierisico worden door het bedrijf getest en gecertificeerd. Tot slot is het bedrijf DEKRA ook actief in het toetsen en certificeren van kwaliteitsprocedures, arbo-systemen en milieuzorgsystemen.

De Europese integratie heeft er voor gezorgd dat de verschillen tussen nationale kwaliteitscontroleorganisaties zijn verdwenen. Ondanks dat blijft het KEMA-KEUR een belangrijk selectiecriterium voor consumenten. Daarnaast is het KEMA-KEUR ook voor producenten een belangrijk promotiemiddel voor producten.

FridayEuroTech Lithuania is overgenomen door DeGraaf Groep in 2017

Uitzendbureau EuroTech Lithuania is aan het begin van 2017 overgenomen door uitzendbureau DeGraaf Groep. Per 27.02.2017 trekt DeGraaf Groep ook het overgebleven gezonde onderdeel van FridayEuroTech in Litouwen naar zich toe. Afgelopen week startte DeGraaf Groep al het Nederlandse onderdeel van FridayEurotech door. De overname van FridayEuroTech Lithuania is een grote toevoeging aan de bestaande diensten van DeGraaf Groep. Met deze strategische overname bouwt DeGraaf haar positie in de technische sector nog verder uit. De overname past volgens de uitzendorganisatie goed binnen de internationale groeistrategie en visie van DeGraaf Groep.

Het Litouwse onderdeel is eveneens al jaren actief als internationaal opererende technische dienstverlener in de petrochemische, proces- en energie-industrie. Voor de klanten en het personeel van FridayEuroTech Lithuania heeft de overname geen consequenties. Alle diensten en ondersteuning blijven gehandhaafd.

Algemeen directeur Otto Cornelissen van DeGraaf: “Onze kracht ligt in het bemiddelen van schaars vaktechnisch personeel in binnen- en buitenland, en het begeleiden van onze werknemers voor de technische functies. Deze technische poot zorgt ervoor dat onder het werkgeverschap van de DeGraaf Groep dagelijks meer dan 1000 gezinnen hun brood verdienen. Hier zijn wij heel erg trots op.’’

Wat is DeGraaf uitzendbureau?
DeGraaf is een technisch uitzendbureau. Deze intermediair bemiddelt al sinds 1989 uitvoerend personeel in verschillende sectoren zoals de elektrotechniek, de werktuigbouwkunde en de installatietechniek (E&W). Ook in de bouwsector en de civiele techniek is het uitzendbureau actief evenals de industrie, incuslief de petrochemische industrie. Het uitzendbureau DeGraaf heeft vestigingen door heel Nederland en heeft daardoor naar eigen zeggen een landelijke dekking.

Wat is een octrooi?

Een octrooi is het exclusieve recht dat de eigenaar toestemming geeft om een uitvinding op industriële wijze te vervaardigen, te verkopen of op een andere wijze te exploiteren. Doormiddel van een octrooi heeft een persoon het alleenrecht of monopolie op een bepaald product, innovatie, werktuig, voertuig of een ander stuk techniek.

Voorwaarden aan het octrooi
Niet voor alle producten kan een octrooi worden aangevraagd. Octrooien worden alleen verstrekt voor uitvindingen. De instelling die een octrooi verstrekt is een octrooibureau. Voordat een octrooiaanvraag in behandeling wordt genomen zal het octrooibureau eerst beoordelen of de aanvraag wel een uitvinding is. Een ontdekking is bijvoorbeeld geen uitvinding. Bij het beoordelen van een uitvinding wordt op een aantal aspecten gelet door het octrooibureau. Een aantal van deze aspecten staan hieronder:

  • Uitvindingen moeten nieuw zijn dat wil zeggen dat de uitvinding nog niet eerder is gedaan. Daarbij wordt ook gekeken naar andere uitvindingen. Er wordt beoordeeld of de uitvinding niet lijkt op andere producten en werktuigen die eerder zijn bedacht, gemaakt of waarvoor octrooi is aangevraagd.
  • Daarnaast moet een uitvinding een inventiviteit of uitvinderswerkzaamheid hebben. Dit houdt in dat er daadwerkelijk iets innovatiefs is bedacht dat niet voor de hand ligt voor deskundigen. Er moet dus iets wezenlijks nieuws zijn bedacht en niet een kleine aanpassing op bestaande producten en werktuigen.
  • Uitvindingen moeten industrieel toepasbaar zijn. Dit houdt in dat de uitvinding gebouwd of geproduceerd moet kunnen worden. Ook moet de uitvinding werken in de praktijk, kortom de uitvinding moet functioneren voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Wat biedt een octrooi?
Een octrooi biedt een octrooihouder het recht om andere personen en bedrijven de desbetreffende uitvinding te produceren en te verkopen. Zonder toestemming van de octrooihouder mag niemand de uitvinding die het betreft gaan vervaardigden, gebruiken, verkopen of in voeren. Een octrooihouder zal echter zelf (juridische) stappen moeten ondernemen als hij of zij merkt dat bedrijven of personen het recht van het octrooi hebben overtreden.

Productie en toepassing
Octrooihouders kunnen hun uitvinding niet altijd zonder extra vergunningen, keuringen of testen toepassen in de praktijk. Vaak is er extra onderzoek of zijn extra testen door onafhankelijke instellingen vereist. Denk bijvoorbeeld aan machines en werktuigen. Deze moeten niet alleen worden beoordeling op constructieve deugdelijkheid maar ook op veiligheid en energiezuinigheid bijvoorbeeld. Voor de aanvraag van een octrooi worden geen uitvoerige testen uitgevoerd met betrekking tot de deugdelijkheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid van een product.

Deze testen en keuringen worden pas uitgevoerd wanneer de uitvinding daadwerkelijk geproduceerd en gebruikt zal worden. Prototypes worden dusdanig getest dat deze veilig en milieuvriendelijk kunnen worden gebruikt door consumenten en gebruikers. De meeste machines en producten zijn voorzien van verschillende keurmerken. Een voorbeeld hiervan zijn de CE markeringen en het KEMA keur voor de veiligheid van elektrische apparaten.

Doel van octrooisysteem
Het doel van octrooien is bevorderen van de technologische ontwikkelingen in de wereld. Uitvinders worden gestimuleerd om hun uitvindingen bekend te maken maar hun werk wordt tegelijkertijd beschermd doormiddel van octrooien. Op die manier wordt bescherming geboden aan uitvinders die niet willen dat hun uitvinding zonder toestemming wordt geproduceerd en verkocht door andere personen en bedrijven. Door deze bescherming  hopen overheden dat uitvindingen bekend worden gemaakt en eventueel onder licentie worden geproduceerd zodat consumenten en bedrijven er van mee kunnen profiteren. Het octrooi zorgt er voor dat de oorspronkelijke uitvinder niet gepasseerd mag worden en toestemming voor de productie en verkoop van zijn of haar uitvinding moet verlenen.

De uitvinder kan een vergoeding van een bedrijf verlangen als deze de uitvinding in productie wil brengen. Zo kan de uitvinder zijn productiekosten en ontwikkelkosten (research and development) terug verdienen en eventueel winst maken. Het is belangrijk dat uitvinders erkenning krijgen voor hun werk en dat ze hiervoor betaald worden. Als dat niet gebeurd kunnen bedrijven de ideeën stelen van uitvinders en goedkoop producten, werktuigen en apparaten produceren omdat ze de kosten voor research and development niet hebben gemaakt. De uitvinder wordt dan beconcurreerd men zijn of haar eigen idee en dat zou oneerlijke marktwerking zijn. Door octrooiverlening is de uitvinding beschermd, ondanks de openbaarmaking.

Ook wanneer een klant het product waar het octrooi voor geldt mag het product niet worden nagemaakt. Dit zou eenvoudig kunnen door het product uit elkaar te halen en de onderdelen te fabriceren om vervolgens meerdere dezelfde producten te vervaardigen. Dit is dus verboden. Een octrooihouder dient echter zelf wel stappen te ondernemen indien dit geconstateerd wordt.

Wat is hightech?

Hightech is de meest moderne techniek op het hoogste innovatieve niveau, gemeten naar de actuele beoordelingscriteria op het moment dat deze techniek wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze definitie komt niet uit een boek maar is bedacht door de schrijver Pieter Geertsma van de website technischwerken.nl. Op internet treft men op verschillende websites definities aan waarmee men tracht het Engelse woord hightech te definiëren.

Meestal treft men een definitie aan in de vorm van een synoniem. Men vertaald hightech met hypermoderne techniek of met spitstechnologie (België). Ook de Engelse uitdrukking ‘State of the art’ wordt wel gebruikt om het woord hightech te omschrijven. Toch schieten deze omschrijvingen en synoniemen naar de mening van de schrijver te kort. Hieronder is beschreven waarom juist de definitie in de eerste regel van deze alinea naar de mening van de schrijver het beste het woord hightech verklaard.

Definitie hightech
Als men het heeft over hightech of high tech lijkt het er op dat men er automatisch vanuit kan gaan dat de lezer weet wat er met het woord wordt bedoelt. Men heeft het over hightech bedrijven of gebruikt het woord hightech om de kwaliteit van een product te beschrijven. Een definitie van hightech wordt vaak achterwege gelaten en dat is jammer. De definitie die door de schrijver van technischwerken.nl is gegeven staat in de eerste regel van deze tekst. Deze definitie is als volgt:

Hightech is de meest moderne techniek op het hoogste innovatieve niveau, gemeten naar de actuele beoordelingscriteria op het moment dat deze techniek wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.

Het eerste deel van deze definitie, dat voor de komma staat, komt grotendeels overeen met de definities die men aantreft op internet en in studieboeken over dit onderwerp. Het tweede deel is echter net zo belangrijk. Hightech is namelijk heel tijdsgebonden. Dit houdt in dat producten die in het jaar 2000 hightech waren in de huidige tijd vrijwel altijd als veroudert beoordeeld zullen worden. Daarom is het belangrijk dat men de meest recente beoordelingscriteria hanteert bij de beoordeling of een product of bedrijf hightech is of niet. Dit is de reden waarom de definitie van hightech is omschreven met de nadruk op ‘actuele beoordelingscriteria’.

Hightech betekent voorop lopen
Als men het over hightech bedrijven heeft zoals vele startups dan doelt men op bedrijven die op technologisch gebied voorop lopen. De technische producten van deze bedrijven dienen ten opzichte van concurrenten innovatiever te zijn en geavanceerder. Men dient bij de beoordeling van producten (of diensten) deze te vergelijken met concurrenten in het zelfde technische marktsegment. Een product van een fintech startup moet daardoor vergeleken worden met vergelijkbare producten van een vergelijkbaar fintech bedrijf.

Datzelfde geldt voor bedrijven in andere innovatieve technische sectoren zoals de industrieën, machinebouw, jachtbouw enzovoort. Als het product van het beoordeelde bedrijf ten opzichte van andere bedrijven veel moderner is en vernieuwender is kan een bedrijf daar commercieel voordeel uit behalen. Veel consumenten willen graag voorop lopen met hun producten en zijn bereid om daarvoor meer te betalen. Moderne producten of gadgets zijn populair omdat consumenten zich daarmee, net als bedrijven, kunnen onderscheiden van anderen.

Veel mensen en bedrijven willen niet overkomen als ouderwets of achterhaald. Daarom heeft hightech een sterke aantrekkingskracht op veel potentiële klanten. Uiteraard moet men daarbij wel rekening houden met de gebruiksvriendelijkheid van het product en de toepasbaarheid daarvan. Consumenten en bedrijven moeten overtuigd zijn van het praktische nut van een bepaald product of het product moet bijzondere esthetische aspecten hebben die er voor zorgen dat het praktische nut ruimschoots wordt gecompenseerd.

Octrooi of patent aanvragen
Hightech producten kunnen dermate vernieuwend zijn dat nog nooit iemand deze heeft ontwikkeld en geproduceerd. Veel uitvinders en andere pioniers in de techniek kiezen er vaak voor om een octrooi of een patent aan te vragen op een product dat ze zelf hebben bedacht en ontwikkeld. Dit octrooi of patent zorgt er voor dat een bedrijf of een persoon zijn of haar innovatieve product kan laten vastleggen en dat deze het exclusieve recht heeft om anderen te verbieden deze uitvinding toe te passen. Doormiddel van het octrooisysteem worden uitvindingen openbaar gemaakt en wordt de technische ontwikkeling vooruit geholpen.

Veel uitvinders zijn behoedzaam met het bekend maken van hun idee of product omdat ze bang zijn dat andere personen of bedrijven het idee gaan ‘stelen’ of gaan namaken. Het octrooisysteem zorgt er voor dat het omschreven product van octrooihouder daarvoor juridisch beschermd is. Zonder octrooibescherming is het voor concurrenten eenvoudiger om ideeën af te pakken van uitvinders om daar commercieel gewin mee te behalen. Dit is echter zeer schadelijk voor de markt en de technologische vooruitgang in de kenniseconomie. Als uitvindingen niet beschermd zouden worden besteden uitvinders en bedrijven veel minder geld aan research and development omdat ze de kans lopen dat de concurrenten met hun ontwerp goedkoper gaan produceren omdat de concurrenten de kosten voor deze research and development niet hoeven mee te calculeren in de prijs.

Hightech is voortdurend innoveren
Een hightech bedrijf zal voortdurend moeten innoveren. Dit houdt in dat een bedrijf die zich hightech wil noemen altijd de beste en de meest moderne producten moet ontwikkelen en op de markt brengen. Natuurlijk hoeven deze bedrijven niet altijd zelf de producten te hebben ontwikkeld. Een hightech bedrijf kan ook met technische universiteiten en uitvinders samenwerken. Uiteraard dienen deze partijen hiervoor wel een financiële compensatie te krijgen. Hightech bedrijven hebben deze financiële compensatie in de praktijk graag over voor producten waarmee ze de markt kunnen “veroveren”. Voor wetenschappers en uitvinders is het niet verkeerd om samen te werken met hightech bedrijven.

Veel uitvinders zijn sterk op de techniek en wetenschap gericht en hebben minder interesse in het commerciële aspect van het produceren, promoten en verkopen van hun product. Grote hightech bedrijven hebben hiervoor allemaal specialisten in dienst. Zij kunnen er voor zorgen dat de producten van uitvinders op de markt worden gebracht. Zo kunnen de uitvinders datgene blijven doen waar ze goed in zijn namelijk innoveren. Bedrijven kunnen gaan produceren en consumenten kunnen profiteren van de producten die uitvinders hebben bedacht. Consumenten willen echter steeds innovatievere producten kopen waardoor ze bedrijven en dus ook uitvinders stimuleren om weer nieuwe uitvindingen en toepassingen te bedenken. Zo is de cirkel weer rond.

Technische uitzendbureau’s publiceren veel vacatures in eerste helft 2017

Uitzendbureau’s in de techniek krijgen meer aanvragen voor ervaren technisch personeel binnen in de eerste helft van 2017 dan dat deze uitzendbureau’s binnen kregen in de eerste helft van 2016. Het wordt weer drukker in de techniek en in de bouw. Bedrijven in deze sectoren kunnen het werk vaak niet aan met hun eigen personeel dat op de loonlijst staat.

Loonlijst en flexibele schil

Het personeelsbestand op de loonlijst wordt in de praktijk vaak aangevuld met een flexibele schil die voor een groot deel bestaat uit uitzendkrachten. Dat zorgt er voor dat technische uitzendbureau’s het drukker krijgen en meer vacatures gaan publiceren als deze uitzendondernemingen zelf geen voldoende gekwalificeerde krachten beschikbaar hebben.

Vertekend beeld

Dit geeft echter in de praktijk wel een vertekend beeld. Niet alleen technische bedrijven zoals installateurs en aannemers plaatsen vacatures op hun internetsite, ook uitzendbureau’s plaatsen vaak dezelfde vacatures voor dezelfde opdrachtgevers online en in andere media. Daardoor lijkt het vacatureaanbod groter dan deze in werkelijkheid is.

Vacaturebank

Als men daar het vacatureaanbod van vacaturebanken op internet bij opteld is het aanbod aan vacatures helemaal fors. Op een vacaturebank staan echter ook dikwijls dubbele of zelfs driedubbele vacatures.  Dit komt bijvoorbeeld doordat meerde uitzendondernemingen voor de zelfde opdrachtgever zoeken naar technische uitzendkrachten en daarvoor een vacature online plaatsen op een vacaturebank. Zo komt het voor dat sollicitanten zonder het te weten meerdere keren op dezelfde vacatures solliciteren.

Inschrijven bij een technisch uitzendbureau

Solliciteren op alle vacatures op een vacaturebank heeft niet altijd nu of het gewenste effect. Als je als techneut of flexibele basis wil gaan werken is het verstandig om je niet bij elk technische uitzendbureau in te laten schrijven omdat je cv dan vaak dubbel of meerdere keren bij dezelfde opdrachtgever komt te liggen.

Je kunt je dan beter inschrijven bij een professioneel uitzendbureau die je begeleidt naar een passende technische baan. Een ervaren intercedent bij een technisch uitzendbureau begrijpt welke technische vaardigheden een sollicitant heeft en zoekt daar een passende vacature voor.

Aanbod vacatures 2017 zorgt voor meer keuze voor technische arbeidskrachten

In de eerste maanden is het aanbod van vacatures in Nederland toegenomen.  In de techniek staan in Nederland vele tienduizenden vacatures open. Het aanbod van ervaren technische arbeidskrachten neemt snel af op de arbeidsmarkt. Dat zorgt ervoor dat technische werkzoekenden meer keuzes hebben tussen verschillende vacatures. Werkzoekenden nemen nu niet elke vacature of baan aan maar gaan veel gerichter solliciteren.

Daardoor is de kans groot dat veel techneuten vanwege de bewuste keuze voor een bepaalde baan of een specifiek bedrijf ook langer tevreden zullen zijn met hun werk. De toegenomen werkgelegenheid in de techniek zorgt er in ieder geval voor dat men langer kan werken bij een werkgever.  Kortlopende projecten worden minder. Als er al sprake is van korte projecten dan volgen vaak weer nieuwe projecten bij dezelfde opdrachtgever waardoor de werknemer toch aan het werk kan blijven.  Ook uitzendkrachten in de techniek en de bouw ervaren deze ontwikkeling. Elektromonteurs en installatiemonteurs worden door hun opdrachtgevers van project naar project gestuurd en blijven zo langdurig tot de ‘flexibele schil’ behoren van een bedrijf.

Door overname van uitzendkrachten kunnen de flexwerkers op contract komen bij de inlener. In het verleden hadden veel uitzendkrachten de wens om overgenomen te worden. Dat wordt nu wat minder omdat ze toch wel via het uitzendbureau aan het werk blijven. Daar gaat het natuurlijk om, men wil zekerheid. Deze zekerheid hangt samen met de economie. De arbeidsmarkt lijkt zichzelf te reguleren ondanks de schadelijke ingrepen van de overheid zoals de Wet werk en zekerheid die ingevoerd werd door minister Lodewijk Asscher. Deze wet had het tegenovergestelde effect van wat minister Asscher beoogde vast werk werd vaster en flexwerk werd nog flexibeler.  Een nieuw kabinet krijgt waarschijnlijk de wind mee door het herstel op de arbeidsmarkt en economie.

Voor de technische arbeidsmarkt zal heel 2017 waarschijnlijk gunstig blijven. Het vacature-aanbod lijkt nog niet af te nemen. Het aantal bouwprojecten in 2017 daalt ten opzichte van 2016 maar desondanks blijft het druk in de bouw. Ook in de machinebouw en overige metaaltechniek is veel keuze in vacatures.  Met name onderhoudsmonteurs hebben veel keuze uit verschillende vacatures. Door de automatisering in de industrie zal het belang van ervaren onderhoudsmonteurs alleen maar toenemen.

Niet-functionerende koolmonoxidemelders in 2017 teruggeroepen

Koolmonoxidemelders worden ook wel afgekort met CO melders en worden gebruikt als alarmsystemen in woningen en andere gebouwen.  Deze alarmsystemen vormen een waarschuwingssysteem dat mensen doormiddel van geluidssignalen er op attent maakt dat er een gevaarlijke hoeveelheid koolmonoxide in de lucht aanwezig is. Men kan de woning dan ontruimen om aan koolmonoxidevergiftiging te ontkomen. Dan moeten de koolmonoxidemelders echter wel goed werken en goed geïnstalleerd worden.

Defecte CO melders

Eind februari 2017 werd bekend gemaakt dat de CO melders van het merk Elro model RM335 niet goed functioneren en CO melders van het merk Smartwares model RM336 functioneren eveneens niet goed. Het gaat dan wel om CO melders die op de markt zijn gebracht van 2014 tot en met 2016. Koolmonoxidemelders van de eerder genoemde modellen die in die periode op de markt zijn gebracht blijken onvoldoende te werken.

Geen alarm

Volgens de fabrikant bestaat er de mogelijkheid dat deze CO melders geen tijdig alarmsignaal afgeven als er een dodelijke hoeveelheden koolmonoxide wordt gemeten.  Daardoor lopen de mensen die gebruik maken van de ruimte waar de CO melder is geplaatst alsnog het risico op een koolmonoxidevergiftiging. Of men daadwerkelijk zal sterven is afhankelijk van de hoeveelheid koolmonoxide in de lucht en de periode dat men is blootgesteld aan deze giftigd stof. Als men een geringe hoeveelheid koolmonoxide inademt zal men duizeligheid of misselijkheid ervaren. Ook hoofdpijn en een moeizame ademhaling ko t voor bij langdurige blootstelling aan koolmonoxide. Bij een hoge dosis koolmonoxide in de ademhalingsorganen raakt men bewusteloos en kan men sterven indien men niet snel uit de schadelijke koolmonoxide-lucht gehaald wordt.

Productnummers

Op de niet werkende CO melder Elro model RM335 of Smartwares model RM336 staat het modelnummer op de achterkant van de CO melder. De niet-werkende CO melders zijn inmiddels verkocht bij verschillende bouwmarkten. Er zijn echter ook online defecte koolmonoxidemelders verkocht. De fabrikant geeft aan dat van de RM336 alleen een aantal batches onvoldoende werken, deze hebben PO nummers:

  • 4500176485,
  • 4500176266,
  • 4500176582,
  • 4500176795,
  • 4500177292.

Nieuwe onderdelenfabriek Boeing in 2018 in Engeland

Vliegtuigfabrikant Boeing is van plan om een nieuwe onderdelenfabriek te bouwen in de Engelse stad Sheffield. Dit had Boeing bekend gemaakt op vrijdag 24 februari 2017. De nieuwe fabriek is de eerste fabriek die de Amerikaanse vliegtuigbouwer in Europa gaat plaatsen voor de productie voor onderdelen voor vliegtuigen voor de commerciële luchtvaart in Europa. In totaal gaat de fabriek 20 miljoen pond kosten dit is ongeveer 24 miljoen euro. De farbriek moet in 2018 in gebruik worden genomen en biedt arbeidsplaatsen voor ongeveer 30 werknemers.

Vliegtuigbouwer Boeing wil in de fabriek hoogwaardige onderdelen gaan produceren voor vliegtuigen uit de 737- en 777-series. Deze onderdelen worden momenteel nog geproduceerd bij externe bedrijven. Deze leveren de onderdelen aan Boeing. De vliegtuigbouwer hoopt met de fabriek onderdelen voor haar eigen vliegtuigbouw te kunnen produceren. Topman Michael Arthur van Boeing Europe geeft aan dat het bedrijf voor Groot-Brittannië heeft gekozen vanwege het talent in dat land en de aanwezige infrastructuur. Dit heeft Boeing nodig om te kunnen blijven doorgroeien. Daarnaast kan Boeing bijdragen aan de groei in de welvaart van Groot-Brittannië.

Wet voor testen autonome auto’s op de weg vanaf 2017

Zelfrijdende voertuigen worden al in verschillende landen op de weg getest. In Nederland moet dit ook mogelijk worden vindt minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur. Daarvoor moet de wet echter wel worden verandert. De minister heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend bij de  Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel zorgt er voor dat experimenten met zelfrijdende auto’s onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan. Volgens Melanie Schultz kunnen zelfrijdende auto’s straks op alle wegen in Nederland worden getest. Door verouderde wetten kon dit tot voor kort niet. Deze verouderde wetten zorgen er voor dat voertuigen die deel nemen aan het verkeer een bestuurder moeten hebben en een stuur en een rem.

Als men echter gebruik maakt van een zogenaamde zelfrijdende auto kan men ook autonoom rijden. Hierbij worden taken over genomen van de automobilist door speciale software. Men kan echter niet zomaar met een autonoom voertuig aan het verkeer deelnemen. Ook met de nieuwe wet zal men eerst toestemming moeten vragen aan de overheid voordat men aan het verkeer gaat deelnemen. Daarnaast zal men tijdens het testen nog wel controle moeten houden. Er dient dus wel een bestuurder in de buurt van het voertuig aanwezig te zijn. Deze bestuurder moet kunnen ingrijpen wanneer dit nodig is.

Volgens minister Schultz zullen robotauto’s in de toekomst er voor zorgen dat het verkeer veiliger en efficiënter wordt. De eerste grote proeven met voertuigen zullen aan het einde van 2017 of het begin van 2018 worden uitgevoerd. Een voorbeeld van een grote proef met verschillende voertuigen is het zogenaamde truck platooning. Hierbij rijden autonome vrachtwagens in een kolonne heel dicht bij elkaar in de buurt. Momenteel vinden er tussen Europese lidstaten verschillende overleggen plaats die er voor moeten zorgen dat testen voor autonome auto’s ook in de toekomst grensoverschrijdend plaats vinden.

Shell gaat 300 miljoen dollar investeren in Argentijns schalieveld in 2017

Shell heeft na overleg met het Argentijnse oliebedrijf YPF een overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van gedeeltes van het schalieveld Vaca Muerta, dit veld ligt in Argentinië. Beide bedrijven zullen elk een belang van 50 procent krijgen in dit project. In totaal wordt door Shell 300 miljoen dollar in het proefproject geïnvesteerd in twee fases.

Eind januari 2016 had de Argentijnse president Mauricio Macri een akkoord gesloten met oliebedrijven en vakbonden om investeringen in het Vaca Muerta-veld te stimuleren. De vakbonden zullen flexibeler arbeidscontracten krijgen voor de werkzaamheden die in de olie- en gaswinning worden uitgevoerd. Deze vakbonden zijn hier mee akkoord gegaan.

Het akkoord met de vakbonden was heel belangrijk. Daardoor kon YPF op zoek gaan naar partners om samen te investeren in het Vaca Muerta-veld. Shell en YPF gaan nu gezamenlijk een project uitvoeren in dit veld. Door meer olie en gas te winnen uit eigen bodem hoopt de regering van Argentinië  minder afhankelijk te worden van de import van olie en gas.

Voor de periode tot 2020 heeft de Argentijnse overheid prijsgaranties afgegeven. Deze prijsgaranties gelden voor het aardgas en de aardolie die wordt gewonnen uit nieuwe bronnen die in Argentinië worden aangeboord. Het Vaca Muerta-veld in Patagonië heeft een oppervlakte die gelijkwaardig is aan de oppervlakte van België. Dit gebied bevat een van de grootste schalievelden van de hele wereld. Naast Shell hebben ook andere bedrijven beloofd te investeren in het schalieveld. Bedrijven die ook belangstelling hebben getoond zijn BP, Chevron en Total.

Kosten gebruik gasnet worden voor consumenten lager tussen 2017 en 2021

Tussen 2017 en 2021 gaan de tarieven die de Gasunie Transport Services (GTS) mag berekenen voor het beheren van het Nederlandse aardgastransportnet omlaag met 800 miljoen euro. Dit is het gevolg van de nieuwe regels die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgelegd voor het dochterbedrijf van Gasunie. Door deze nieuwe regels zullen consumenten naar verwachting een lagere energierekening krijgen. Deze rekening houdt echter ook verband met de prijzen voor gas en elektriciteit. De afspraak heeft alleen te maken met het transport van gas en niet met de prijs voor gas per kubieke meter.

In 2016 had de ACM al bepaald dat GTS te veel geld rekende voor het beheer van het Nederlandse gasnet. De Gasunie Transport Services heeft het monopolie op het Nederlandse aardgastransportnet. Vanwege deze monopolypositie houdt de toezichthouder de tarieven van GTS nauwlettend in de gaten. Doordat het bedrijf minder geld mag vragen voor het beheren van het aardgastransportnet zullen de inkomsten van GTS gaan dalen. In 2017 zal de daling van de tarieven ingezet worden, dit gebeurd naar verwachting vanaf 1 juli 2017. Dit zorgt er voor dat GTS 100 miljoen euro aan inkomsten zal missen. Tot 2021 zullen de inkomsten verder stapsgewijs worden verlaagd met een totaalbedrag van nog eens 100 miljoen euro.

Vacatures MKB op 90.000 in laatste kwartaal 2016

In het laatste kwartaal van 2016 stonden er bij ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland in totaal ongeveer negentigduizend vacatures open. Het aantal vacatures in dit bedrijfssegment is toegenomen met 22 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 24 februari 2017 bekend gemaakt. Het CBS had eerder al melding gemaakt dat er eind 2016 in totaal 160.000 vacatures open stonden in Nederland.

Vacatures bij bedrijven
Bedrijven met minder dan vijftig werknemers worden ook wel kleinbedrijven genoemd. Bij deze bedrijven stonden aan het einde van kwartaal vier van 2016 gezamenlijk totaal 60.000 vacatures open. Van deze vacatures stonden 32.000 vacatures open bij ondernemingen die zelf maximaal tien werknemers in dienst hadden. Bedrijven met minder dan tien werknemers worden ook wel microbedrijven genoemd. Bij deze microbedrijven nam het aantal vacatures toe met 13 procent ten opzichte van het einde van 2015.

In de overige bedrijven die behoren tot het kleinbedrijf stond het aantal vacatures aan het einde van 2016 op 28.000. Dit  aantal ligt bijna 28 procent hoger dan het aantal vacatures in 2015. Ook bij middenbedrijven nam het aantal vacatures toe. Middenbedrijven hebben 50 tot 250 werknemers op de loonlijst staan. Aan het einde van 2016 stonden in dit segment 30.000 vacatures open. Dit is ook een stijging van 28 procent in het vacatureaanbod ten opzichte van het einde van 2015.

Fugro verwacht geen herstel petrochemische sector in eerste helft 2017

Het gaat nog niet goed met de sector waar olie en gas worden gewonnen, gekraakt en verwerkt in producten. Deze petrochemische sector zal volgens bodemonderzoeker Fugro in de eerste helft van 2017 een moeizame periode doormaken. Fugro verwacht dat de marktomstandigheden in de offshore-olie- en – gassector eerder zullen verslechteren dan verbeteren. Door deze moeizame marktomstandigheden zal ook Fugro een daling laten zien in haar omzet. De omzet zal echter minder sterk dalen dan vorig jaar. Wel is er sprake van een voortdurende margedruk.

Kosten besparen
De tweede helft van 2017 zal volgens het bedrijf iets beter gaan verlopen. Er wordt nog geen stijging verwacht in de omzet maar het bedrijf verwacht wel dat de daling in de omzet iets zal afnemen. Dit maakte Fugro bekend op vrijdag 24 februari 2017 tijdens de publicatie van de jaarcijfers. Fugro maakte bekend dat de omzet van het bedrijf in 2016 was gezakt naar ongeveer 1,8 miljard euro. Dat is een aanzienlijke daling want in 2015 werd nog een omzet van ruim 2,3 miljard euro behaald door het bedrijf. Fugro heeft veel arbeidsplaatsen moeten wegbezuinigen om kosten te besparen.

Concurrentie in de petrochemische sector
Veel bedrijven in de petrochemische sector zitten in de zelfde situatie als Fugro. Door de lage olieprijzen hebben veel petrochemische bedrijven besloten om minder te investeren in het winnen van olie en gas. Dit zorgt er voor dat veel projecten worden uitgesteld of zelfs afgezegd. Bedrijven zoals Fugro merken daar direct de gevolgen van. De paar projecten die over blijven zorgen voor een behoorlijke concurrentiestrijd. Bedrijven zien hun winst verdampen om maar zo goedkoop mogelijk op projecten in te schrijven.  De winstmarge verslechterde daardoor ook voor Fugro. In 2016 behaalde het bedrijf een winstmarge van 0,5 procent. In 2015 was nog sprake van een winstmarge van 4,8 procent.

Energiebedrijf DELTA akkoord met verkoop consumententak in 2017

De aandeelhouders van DELTA hebben officieel ingestemd met de verkoop van de consumententak van DELTA. Deze consumententak draagt de naam DELTA Retail en wordt verkocht aan investeringsfonds EQT. De aandeelhouders moesten nog instemmen met de verkoop. Kort geleden hadden aandeelhouders, Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland al over de overname vergaderd. Tijdens deze vergaderingen hadden zij al aangegeven dat ze voor de verkoop waren van dit onderdeel van DELTA.

Voor de overname van DELTA Retail wordt door EQT een bedrag van 488 miljoen euro betaald. Het bedrijf behoudt de merknamen DELTA en Zeelandnet. DELTA bestaat uit meerdere onderdelen. Het onderdeel van DELTA dat zich bezig houdt met het produceren van energie zal nog niet worden verkocht. Dit onderdeel zal vanaf de maand maart in 2017 verder gaan onder de naam Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). Dat de retailtak van DELTA wordt verkocht is niet onverwacht. Deze ontwikkeling hoort bij de herstructurering van DELTA die eerder is aangekondigd.