Wat is een gadget?

Een gadget is een aantrekkelijk product dat op innovatieve en vernieuwende wijze invulling geeft aan een bestaande of nog niet bestaande behoefte van een consument. Dit is de definitie die Pieter Geertsma van Technischwerken.nl geeft over het woord ‘gadget’. In het Nederlands wordt het woord gadget vaak vertaald met ‘hebbeding’. Dit is echter een heel breed begrip. Gadgets zijn niet alleen hebbedingen ze zij ook vernieuwend en innovatief. In de tekst hieronder kun je meer lezen over eigenschappen van gadgets.

Gadgets als statussymbool
Een gadget heeft daardoor een bepaalde aantrekkingskracht op consumenten. Met de nieuwste gadgets kunnen consumenten zich onderscheiden van mensen die nog niet in bezit zijn van deze apparaatjes. Op die manier kunnen gadgets een soort statussymbool worden. Als iemand voortdurend in bezit is van de nieuwste gadgets kan zo’n persoon worden gezien als trendsetter. Niet alle gadgets worden echter een trend. Vooral op het moment van de introductie van de nieuwe gadget op de markt moeten bedrijven profiteren. Na verloop van tijd zwakt het vernieuwede aspect van een gadget af of verdwijnt de interesse voor de gadget geheel van de markt. In veel reclames wordt daarom ingegaan op het vernieuwende en innovatieve aspect van de gadget. Het woord gadget komt uit het Engels, in die taal gebruikt men ook wel de term gizmo.

Eigenschappen van gadgets
Hiervoor werden al een aantal eigenschappen van gadgets genoemd, namelijk dat deze producten vernieuwend en innovatief zijn. Dit zijn belangrijke eigenschappen van gadgets en kunnen op verschillende manieren tot uiting komen in het product. Een product kan namelijk vernieuwend zijn vanwege de vormgeving of vanwege de functionaliteit en techniek. Vragen die vaak gesteld worden met betrekking tot gadgets zijn: “hoe ziet het er uit?” of :”wat kan je er mee?” De gadget moet antwoord geven op deze vraag of vragen.

Veel gadgets bevatten elektronica of behoren tot het segment mechatronica (mechanica en elektronica). Het zijn producten die over het algemeen compact zijn en slimme technologie bevatten. Startups kunnen groot worden met de ontwikkeling van gadgets.

Hoe ontstaan gadgets?
Gadgets ontstaan meestal niet zomaar maar worden ontwikkeld door mensen die experimenteren met nieuwe producten en nieuwe technologieën. Het gaat hierbij om het uitvinden van nieuwe oplossingen en soms ook om het creëren van nieuwe behoeften bij potentiële kopers. Soms zorgt een gadget er voor dat mensen bewust worden van een stukje nieuwe innovatie die mogelijkheden biedt die ze eerst niet voor mogelijk hielden. Een gadget kan daardoor een eyeopener zijn op de markt. Veel mensen die gadgets ontwikkelen zijn pioniers. Ze lopen voorop in een bepaald segment van de techniek. Ze kunnen iets bedenken en ontwikkelen dat andere mensen niet kunnen.

Uitvinders en productontwikkelaars vragen vaak patent of een octrooi (beide woorden betekenen in de kern hetzelfde) aan op hun nieuwe uitvinding indien deze een zogenaamd ‘gat in de markt’ zou kunnen vormen. Door een octrooi of patent heeft de uitvinder het recht om zijn of haar uitvinding op de markt te brengen en er aan te verdienen. Vaak moeten de uitvindingen nog wel worden voorzien van keurmerken en daarom moeten ze in de praktijk regelmatig getest worden. Elektrische en elektronische producten moeten uiteraard veilig worden gebruikt zonder kans op brand of andere schade. De meeste gadgets worden tijdens de ontwikkeling vaak al aan uiteenlopende testen onderworpen.

Wie ontwikkelen en verkopen gadgets?
Startups zijn jonge innovatieve bedrijven die gadgets op de markt kunnen brengen maar ook bestaande technologische bedrijven kunnen van uitvinders een licentie krijgen om bepaalde gadgets te kunnen produceren. Daarnaast zijn er ook speciale technologische bedrijven die in contact staan met technische universiteiten waardoor ze voortdurend betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe innovatieve oplossingen en producten.

Het verkopen van gadgets wordt daarom lang niet altijd gedaan door de ontwikkelaars van de gadgets. Vaak gebruikt men speciale commerciële mensen voor de verkoop van gadgets. Dikwijls probeert men trendsetters en trendwatchers te overtuigen van het nut of het innovatieve aspect van de nieuwe gadget in de hoop dat de trendsetters deze gaan gebruiken en tonen aan het brede publiek. Verkopers hebben over het algemeen wel een bepaalde druk of haast met het verkopen van gadgets. Als gadgets namelijk veroudert raken of worden nagemaakt (legaal of illegaal) dan zal de verkoop aanzienlijk afnemen. Zolang een gadget nieuw, populair en hip is zal de vraag naar de gadget blijven bestaan en kunnen verkopers omzet en winst behalen. Een deel van het geld dat ze verdienen wordt als het goed is betaald aan de uitvinder die daardoor weer geld heeft om nieuwe gadgets te ontwikkelen. Daarvoor is research en development (R&D) vaak noodzakelijk en dat kost geld.

Wat is het verschil tussen patent en octrooi?

Octrooi en patent zijn woorden die door elkaar worden gebruik in het Nederlands, maar met beide woorden beteken wordt hetzelfde bedoelt. De term patent wordt ook in het Engels en Duits gebruikt. In officiële Nederlandse documenten wordt het woord octrooi gehanteerd. De woorden patent en octrooi worden over het algemeen gebruikt in relatie tot uitvindingen en nieuwe technologie. Zowel octrooi als patent zijn woorden die worden gebruikt voor een document een waarmee een uitvinding wordt beschermd. Iemand die een octrooi heeft ontvangen heeft het alleenrecht om een uitvinding te produceren en commercieel uit te baten.

Het is echter niet zo dat de uitvinding door de octrooihouder zonder verdere toestemming van de overheid en eventuele certificaten op de markt kan worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan elektrische apparaten en andere machines die moeten voldoen aan veiligheidsrichtlijnen. Het octrooi beschermd dus alleen de eigenaar van de uitvinding tegen het onrechtmatig exploiteren van de uitvinding door andere personen of bedrijven.

Wat betekend octrooi?
Het Nederlandse woord “octrooi” is ontleend uit de Franse taal. In het Frans betekenen de woorden “Octroi” en “Octroyer” in feite “verlenen”. In feite wordt doormiddel van een octrooi aan een octrooihouder een bepaald recht verleend. Dit is het recht om bepaalde omschreven uitvinding op industriële wijze te vervaardigen en eventueel te exploiteren. Een octrooi is in dit geval een alleenrecht of monopoly op een bepaald product, werktuig, apparaat, machine of andere uitvinding.

In de Rijksoctrooiwet is beschreven welke rechten en regels er zijn omtrent octrooien. In deze wet wordt alleen het woord octrooi gehanteerd. Er staan termen in zoals octrooiaanvraag, octrooihouder, octrooigemachtigde en andere woorden die zijn afgeleid van octrooi.

Wat betekend patent?
Het woord “patent” is ontleend uit de Engelse taal. In het Engels betekend het woord “patent” het volgende: “an official licence from the government giving one person or business the right to make and sell a particular article and to prevent others from doing the same”. Hierdoor is patent een Engels synoniem voor het Nederlandse octrooi.

Wat is patenteren?
Het Nederlandse woord patenteren wordt ook wel gebruikt als werkwoord in de zin van patent ergens op aanvragen. Patenteren als metaalbewerkingstechniek heeft echter niets te maken met het woord patent. Als men het heeft over patenteren. Dit is een benaming voor een warmtebehandeling van walsdraad. De wasdraad wordt doormiddel van het patenteren geschikt voor koude bewerking. Het is een behandeling die wordt uitgevoerd voor het koudtrekken omdat door doormiddel van patenteren de treksterkte enorm toeneemt. Daardoor kan men koude bewerkingen beter toepassen zoals draadtrekken.

Conclusie over patent en octrooi
Patent en octrooi betekenen in feite hetzelfde. Zowel een patent als een octrooi is een alleenrecht dat de eigenaar van het octrooi het recht biedt om een bepaalde uitvinding te produceren en te verkopen. Meestal vraagt een uitvinder zelf een octrooi of patent aan op zijn of haar uitvinding.

Wat is hightech?

Hightech is de meest moderne techniek op het hoogste innovatieve niveau, gemeten naar de actuele beoordelingscriteria op het moment dat deze techniek wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze definitie komt niet uit een boek maar is bedacht door de schrijver Pieter Geertsma van de website technischwerken.nl. Op internet treft men op verschillende websites definities aan waarmee men tracht het Engelse woord hightech te definiëren.

Meestal treft men een definitie aan in de vorm van een synoniem. Men vertaald hightech met hypermoderne techniek of met spitstechnologie (België). Ook de Engelse uitdrukking ‘State of the art’ wordt wel gebruikt om het woord hightech te omschrijven. Toch schieten deze omschrijvingen en synoniemen naar de mening van de schrijver te kort. Hieronder is beschreven waarom juist de definitie in de eerste regel van deze alinea naar de mening van de schrijver het beste het woord hightech verklaard.

Definitie hightech
Als men het heeft over hightech of high tech lijkt het er op dat men er automatisch vanuit kan gaan dat de lezer weet wat er met het woord wordt bedoelt. Men heeft het over hightech bedrijven of gebruikt het woord hightech om de kwaliteit van een product te beschrijven. Een definitie van hightech wordt vaak achterwege gelaten en dat is jammer. De definitie die door de schrijver van technischwerken.nl is gegeven staat in de eerste regel van deze tekst. Deze definitie is als volgt:

Hightech is de meest moderne techniek op het hoogste innovatieve niveau, gemeten naar de actuele beoordelingscriteria op het moment dat deze techniek wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.

Het eerste deel van deze definitie, dat voor de komma staat, komt grotendeels overeen met de definities die men aantreft op internet en in studieboeken over dit onderwerp. Het tweede deel is echter net zo belangrijk. Hightech is namelijk heel tijdsgebonden. Dit houdt in dat producten die in het jaar 2000 hightech waren in de huidige tijd vrijwel altijd als veroudert beoordeeld zullen worden. Daarom is het belangrijk dat men de meest recente beoordelingscriteria hanteert bij de beoordeling of een product of bedrijf hightech is of niet. Dit is de reden waarom de definitie van hightech is omschreven met de nadruk op ‘actuele beoordelingscriteria’.

Hightech betekent voorop lopen
Als men het over hightech bedrijven heeft zoals vele startups dan doelt men op bedrijven die op technologisch gebied voorop lopen. De technische producten van deze bedrijven dienen ten opzichte van concurrenten innovatiever te zijn en geavanceerder. Men dient bij de beoordeling van producten (of diensten) deze te vergelijken met concurrenten in het zelfde technische marktsegment. Een product van een fintech startup moet daardoor vergeleken worden met vergelijkbare producten van een vergelijkbaar fintech bedrijf.

Datzelfde geldt voor bedrijven in andere innovatieve technische sectoren zoals de industrieën, machinebouw, jachtbouw enzovoort. Als het product van het beoordeelde bedrijf ten opzichte van andere bedrijven veel moderner is en vernieuwender is kan een bedrijf daar commercieel voordeel uit behalen. Veel consumenten willen graag voorop lopen met hun producten en zijn bereid om daarvoor meer te betalen. Moderne producten of gadgets zijn populair omdat consumenten zich daarmee, net als bedrijven, kunnen onderscheiden van anderen.

Veel mensen en bedrijven willen niet overkomen als ouderwets of achterhaald. Daarom heeft hightech een sterke aantrekkingskracht op veel potentiële klanten. Uiteraard moet men daarbij wel rekening houden met de gebruiksvriendelijkheid van het product en de toepasbaarheid daarvan. Consumenten en bedrijven moeten overtuigd zijn van het praktische nut van een bepaald product of het product moet bijzondere esthetische aspecten hebben die er voor zorgen dat het praktische nut ruimschoots wordt gecompenseerd.

Octrooi of patent aanvragen
Hightech producten kunnen dermate vernieuwend zijn dat nog nooit iemand deze heeft ontwikkeld en geproduceerd. Veel uitvinders en andere pioniers in de techniek kiezen er vaak voor om een octrooi of een patent aan te vragen op een product dat ze zelf hebben bedacht en ontwikkeld. Dit octrooi of patent zorgt er voor dat een bedrijf of een persoon zijn of haar innovatieve product kan laten vastleggen en dat deze het exclusieve recht heeft om anderen te verbieden deze uitvinding toe te passen. Doormiddel van het octrooisysteem worden uitvindingen openbaar gemaakt en wordt de technische ontwikkeling vooruit geholpen.

Veel uitvinders zijn behoedzaam met het bekend maken van hun idee of product omdat ze bang zijn dat andere personen of bedrijven het idee gaan ‘stelen’ of gaan namaken. Het octrooisysteem zorgt er voor dat het omschreven product van octrooihouder daarvoor juridisch beschermd is. Zonder octrooibescherming is het voor concurrenten eenvoudiger om ideeën af te pakken van uitvinders om daar commercieel gewin mee te behalen. Dit is echter zeer schadelijk voor de markt en de technologische vooruitgang in de kenniseconomie. Als uitvindingen niet beschermd zouden worden besteden uitvinders en bedrijven veel minder geld aan research and development omdat ze de kans lopen dat de concurrenten met hun ontwerp goedkoper gaan produceren omdat de concurrenten de kosten voor deze research and development niet hoeven mee te calculeren in de prijs.

Hightech is voortdurend innoveren
Een hightech bedrijf zal voortdurend moeten innoveren. Dit houdt in dat een bedrijf die zich hightech wil noemen altijd de beste en de meest moderne producten moet ontwikkelen en op de markt brengen. Natuurlijk hoeven deze bedrijven niet altijd zelf de producten te hebben ontwikkeld. Een hightech bedrijf kan ook met technische universiteiten en uitvinders samenwerken. Uiteraard dienen deze partijen hiervoor wel een financiële compensatie te krijgen. Hightech bedrijven hebben deze financiële compensatie in de praktijk graag over voor producten waarmee ze de markt kunnen “veroveren”. Voor wetenschappers en uitvinders is het niet verkeerd om samen te werken met hightech bedrijven.

Veel uitvinders zijn sterk op de techniek en wetenschap gericht en hebben minder interesse in het commerciële aspect van het produceren, promoten en verkopen van hun product. Grote hightech bedrijven hebben hiervoor allemaal specialisten in dienst. Zij kunnen er voor zorgen dat de producten van uitvinders op de markt worden gebracht. Zo kunnen de uitvinders datgene blijven doen waar ze goed in zijn namelijk innoveren. Bedrijven kunnen gaan produceren en consumenten kunnen profiteren van de producten die uitvinders hebben bedacht. Consumenten willen echter steeds innovatievere producten kopen waardoor ze bedrijven en dus ook uitvinders stimuleren om weer nieuwe uitvindingen en toepassingen te bedenken. Zo is de cirkel weer rond.

Vliegtuigpatent op eerste vliegtuig ter wereld teruggevonden in 2016

In de techniek draait het om innovatie, het bedrijf dat technologisch voorop loopt kan over het algemeen rekenen op meer interesse vanuit de markt. In afgelopen eeuwen werden veel toonaangevende uitvindingen gedaan. Deze uitvindingen hebben de wereld verandert. Een voorbeeld is de uitvinding van het vliegtuig. Als iemand of een bedrijf een bepaalde uitvinding had gedaan kon deze daar patent op aanvragen. Met een patent of octrooi verkreeg een persoon of bedrijf het recht om een product of werktuig industrieel te maken en op de markt te brengen.

Gebroeders Wright
De gebroeders Orville en Wilbur Wright vroegen op 23 maart 1903 bescherming aan voor hun vliegtuig. Dat vliegtuig werd toen de Flying Machine genoemd. Het octrooi werd verleend op patentnummer 821.393. Meer dan een half jaar na het verlenen van het octrooi zou de Flying Machine een eerste vlucht maken. Met deze eerste vlucht werd een afstand van 36 meter afgelegd.

Patent op eerste vliegtuig
Het patent van Orville en Wilbur Wright is het eerste patent op een vliegmachine en heeft daardoor een grote historische waarde. Het patent is echter vermist sinds 1980. Dat was het jaar waarin het document werd uitgeleend voor een speciale tentoonstelling. Na de tentoonstelling is het patent echter nooit meer teruggevonden. Het is nu duidelijk geworden dat het document 30 jaar geleden verkeerd werd opgeborgen in het Nationaal Archief van de VS. Een volhardende archivaris is daar achter gekomen na een lange zoektocht.

Niet bij de topstukken
In het Nationaal Archief van de VS liggen meerder documenten van de gebroeders Wright. Het patent op het eerste vliegtuig werd altijd tot de topstukken gerekend en werd daarom altijd in een speciaal deel van het Nationaal Archief van de VS bewaard. Na 1980 werd het document echter niet meer in dat speciale deel van het archief geplaats maar kwam het patent in het reguliere archief van de gebroeders Wright. Een onderzoeker van het archief kreeg de heldere ingeving om dit reguliere archief door te kijken.

Archief over gebroeders Wright
De archivaris over zich over het Wright archief gebogen en doos na doos gecontroleerd. De laatste doos die door de archivaris werd onderzocht bevatte een grote envelop. Op deze envelop staat het opschrift ‘Patenten gebroeders Wright’. Daarin zat het Wright-patent dat jaren zoek was geweest. Het patent werd oor de medewerker van het archief. “echt de heilige graal van vermiste documenten” genoemd. De archivaris zei dat het patent in redelijke staat is en dat het in mei wordt tentoongesteld in de eregalerij van het Nationaal Archief.

Reactie van Technisch Werken
In de negentiende en twintigste eeuw werd zoveel ontdekt en uitgevonden dat er bijna wedstrijden ontstonden op het gebied van octrooiaanvragen. Uitvinders moesten zo snel mogelijk octrooi of patent aanvragen op hun uitvinding. Als ze dat niet deden kon een andere uitvinder in de wereld eerder een patent aanvragen en dat zou de commerciële mogelijkheden van een uitvinding op de markt aanzienlijk belemmeren. Tegenwoordig lijken patenten en octrooien wel een veel minder belangrijker positie in te nemen op de markt.

Maar dit is voor een deel schijn. In plaats daarvan zijn er veel meer juridische aspecten rondom patenten. Bedrijven proberen zoveel mogelijk hun producten en markt te beschermen. Een octrooi of patent is vaak voor een bepaalde duur geldig. Na het verstrijken van die duur zijn bedrijven meestal vrij om hetzelfde product of een variant daarop te dupliceren. Bedrijven die voorop willen blijven lopen moeten daarom continue innoveren en nieuwe producten en werktuigen uitvinden.