Intellectueel eigendom zorgt voor 30% van de banen in Nederland in 2017-2019

Nieuwe studie toont de economische impact aan van sectoren die tussen 2017 en 2019 bovengemiddeld gebruik maakten van intellectuele eigendomsrechten (IER) – Nederlandse sectoren die bovengemiddeld gebruik maken van IER (octrooien, handelsmerken, auteursrechten) zorgen voor 2,2 miljoen banen en 41,9% van het bruto nationaal product– Nederland loopt samen met Zweden, Denemarken en Finland voorop bij … Read more

Wat is een gadget?

Een gadget is een aantrekkelijk product dat op innovatieve en vernieuwende wijze invulling geeft aan een bestaande of nog niet bestaande behoefte van een consument. Dit is de definitie die Technischwerken.nl geeft over het woord ‘gadget’. In het Nederlands wordt het woord gadget vaak vertaald met ‘hebbeding’. Dit is echter een heel breed begrip. Gadgets … Read more

Wat is het verschil tussen patent en octrooi?

Octrooi en patent zijn woorden die door elkaar worden gebruik in het Nederlands, maar met beide woorden beteken wordt hetzelfde bedoelt. De term patent wordt ook in het Engels en Duits gebruikt. In officiële Nederlandse documenten wordt het woord octrooi gehanteerd. De woorden patent en octrooi worden over het algemeen gebruikt in relatie tot uitvindingen … Read more

Wat is een octrooi?

Een octrooi is het exclusieve recht dat de eigenaar toestemming geeft om een uitvinding op industriële wijze te vervaardigen, te verkopen of op een andere wijze te exploiteren. Doormiddel van een octrooi heeft een persoon het alleenrecht of monopolie op een bepaald product, innovatie, werktuig, voertuig of een ander stuk techniek. Voorwaarden aan het octrooi … Read more

Wat is hightech?

Hightech is de meest moderne techniek op het hoogste innovatieve niveau, gemeten naar de actuele beoordelingscriteria op het moment dat deze techniek wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze definitie komt niet uit een boek maar is bedacht door de auteurs van de website technischwerken.nl. Op internet treft men op verschillende websites definities aan waarmee men tracht … Read more

Vliegtuigpatent op eerste vliegtuig ter wereld teruggevonden in 2016

In de techniek draait het om innovatie, het bedrijf dat technologisch voorop loopt kan over het algemeen rekenen op meer interesse vanuit de markt. In afgelopen eeuwen werden veel toonaangevende uitvindingen gedaan. Deze uitvindingen hebben de wereld verandert. Een voorbeeld is de uitvinding van het vliegtuig. Als iemand of een bedrijf een bepaalde uitvinding had … Read more