Wat is het verschil tussen patent en octrooi?

Octrooi en patent zijn woorden die door elkaar worden gebruik in het Nederlands, maar met beide woorden beteken wordt hetzelfde bedoelt. De term patent wordt ook in het Engels en Duits gebruikt. In officiële Nederlandse documenten wordt het woord octrooi gehanteerd. De woorden patent en octrooi worden over het algemeen gebruikt in relatie tot uitvindingen en nieuwe technologie. Zowel octrooi als patent zijn woorden die worden gebruikt voor een document een waarmee een uitvinding wordt beschermd. Iemand die een octrooi heeft ontvangen heeft het alleenrecht om een uitvinding te produceren en commercieel uit te baten.

Het is echter niet zo dat de uitvinding door de octrooihouder zonder verdere toestemming van de overheid en eventuele certificaten op de markt kan worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan elektrische apparaten en andere machines die moeten voldoen aan veiligheidsrichtlijnen. Het octrooi beschermd dus alleen de eigenaar van de uitvinding tegen het onrechtmatig exploiteren van de uitvinding door andere personen of bedrijven.

Wat betekend octrooi?
Het Nederlandse woord “octrooi” is ontleend uit de Franse taal. In het Frans betekenen de woorden “Octroi” en “Octroyer” in feite “verlenen”. In feite wordt doormiddel van een octrooi aan een octrooihouder een bepaald recht verleend. Dit is het recht om bepaalde omschreven uitvinding op industriële wijze te vervaardigen en eventueel te exploiteren. Een octrooi is in dit geval een alleenrecht of monopoly op een bepaald product, werktuig, apparaat, machine of andere uitvinding.

In de Rijksoctrooiwet is beschreven welke rechten en regels er zijn omtrent octrooien. In deze wet wordt alleen het woord octrooi gehanteerd. Er staan termen in zoals octrooiaanvraag, octrooihouder, octrooigemachtigde en andere woorden die zijn afgeleid van octrooi.

Wat betekend patent?
Het woord “patent” is ontleend uit de Engelse taal. In het Engels betekend het woord “patent” het volgende: “an official licence from the government giving one person or business the right to make and sell a particular article and to prevent others from doing the same”. Hierdoor is patent een Engels synoniem voor het Nederlandse octrooi.

Wat is patenteren?
Het Nederlandse woord patenteren wordt ook wel gebruikt als werkwoord in de zin van patent ergens op aanvragen. Patenteren als metaalbewerkingstechniek heeft echter niets te maken met het woord patent. Als men het heeft over patenteren. Dit is een benaming voor een warmtebehandeling van walsdraad. De wasdraad wordt doormiddel van het patenteren geschikt voor koude bewerking. Het is een behandeling die wordt uitgevoerd voor het koudtrekken omdat door doormiddel van patenteren de treksterkte enorm toeneemt. Daardoor kan men koude bewerkingen beter toepassen zoals draadtrekken.

Conclusie over patent en octrooi
Patent en octrooi betekenen in feite hetzelfde. Zowel een patent als een octrooi is een alleenrecht dat de eigenaar van het octrooi het recht biedt om een bepaalde uitvinding te produceren en te verkopen. Meestal vraagt een uitvinder zelf een octrooi of patent aan op zijn of haar uitvinding.