Intellectueel eigendom zorgt voor 30% van de banen in Nederland in 2017-2019

Nieuwe studie toont de economische impact aan van sectoren die tussen 2017 en 2019 bovengemiddeld gebruik maakten van intellectuele eigendomsrechten (IER)

– Nederlandse sectoren die bovengemiddeld gebruik maken van IER (octrooien, handelsmerken, auteursrechten) zorgen voor 2,2 miljoen banen en 41,9% van het bruto nationaal product
– Nederland loopt samen met Zweden, Denemarken en Finland voorop bij de creatie van IER per inwoner. Daarmee laat Nederland Duitsland, Frankrijk en België achter zich
– Nederland is een van de meest aantrekkelijke landen binnen de EU voor buitenlandse bedrijven om hun innovatieve activiteiten in uit te voeren: 31% van de Nederlandse banen in octrooi-intensieve sectoren wordt gecreëerd door buitenlandse bedrijven
– Nederland is in de EU koploper in het registreren van kwekersrechten; Nederlandse bedrijven dienen tien keer zoveel van deze rechten per inwoner voor registratie in dan gemiddeld in de EU

München, 11 oktober 2022 – Uit de vandaag gepubliceerde laatste editie van een gezamenlijk rapport van het Europees Octrooibureau (EOB) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) blijkt dat bedrijven die intensief gebruik maken van IER zorgen voor 29,7% van alle banen in de EU in de periode 2017-2019. Dit betekent dat sectoren die gebruik maken van octrooien, handelsmerken, auteursrechten, geregistreerde ontwerpen of kwekersrechten in die periode direct werk boden aan meer dan 61 miljoen mensen in de EU.

In Nederland zorgen sectoren die bovengemiddeld gebruik maken van IER hier voor 28,7% van de werkgelegenheid (2,17 miljoen banen) en voor 41,9% van het bruto nationaal product. De sectoren die het meest gebruik maken van IER zijn tuinbouw en bloemengroothandel (handelsmerken en kwekersrechten), medische apparatuur (octrooien), chemische producten (octrooien), voedingsindustrie (octrooien, handelsmerken, kwekersrechten en geregistreerde ontwerpen) en cosmetica (octrooien en handelsmerken).   

Het onderzoek laat ook zien dat Nederland de EU-locatie bij uitstek is voor buitenlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn in innovaties en octrooi-intensieve sectoren. Dit geldt zowel voor bedrijven van binnen als van buiten de EU. 31% van alle Nederlandse banen in octrooi-intensieve bedrijven wordt gecreëerd door buitenlandse bedrijven (Duitsland 21%, Frankrijk 24% en België 23%). Nederland is vooral aantrekkelijk voor bedrijven buiten de EU: van de genoemde 31% is meer dan de helft afkomstig van bedrijven van buiten de EU, het hoogste percentage in vergelijking met elk ander Europees land.   

Bedrijfsactiviteiten waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van onder meer octrooien, handelsmerken of geregistreerde ontwerpen genereren maar liefst 41% hogere lonen dan dit in andere bedrijfstakken het geval is. Volgens de bevindingen is de toegevoegde waarde per werknemer hoger in IER-intensieve sectoren dan elders in de economie. Het gemiddelde weekloon in IER-intensieve sectoren bedraagt EUR 840, vergeleken met EUR 597 in niet-IER-intensieve sectoren. Deze “loonpremie” bedraagt 34% in ontwerpintensieve sectoren, 40% in merkenintensieve sectoren, 49% in auteursrechtintensieve sectoren en 65% in octrooi-intensieve sectoren.

Europa’s drijfveer tot verduurzaming

De studie toont aan dat IER-intensieve bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van technologieën die klimaatverandering tegengaan en in “groene” handelsmerken een zegen zijn voor de Europese economie. Hun economische impact is de afgelopen jaren ook toegenomen en was in de periode 2017-2019 in de EU goed voor 9,3% van de werkgelegenheid en 14,0% van het bruto nationaal product. In totaal had elke tiende Europese octrooiaanvraag die in 2019 door een bedrijf of uitvinder uit de EU werd ingediend, betrekking op technologieën die de uitstoot van broeikasgassen verminderen of voorkomen. Groene handelsmerken ingediend door EU-bedrijven namen een vergelijkbaar aandeel in alle aanvragen voor EU-merken in 2021 voor hun rekening.

EOB-voorzitter António Campinos: “Innovatie, ondersteund door een efficiënt systeem van intellectuele eigendomsrechten, is de sleutel tot het waarborgen van Europa’s groei en concurrentievermogen op lange termijn. Ook dit rapport laat zien dat IER-intensieve sectoren belangrijker dan ooit zijn voor de Europese economie. Het is dus goed nieuws voor bedrijven en uitvinders dat het innovatieklimaat in Europa binnenkort een extra impuls krijgt met de introductie van het Europees octrooi met eenheidswerking en het Europees Octrooigerecht.”

OVER HET RAPPORT

Dit rapport is het vierde in een reguliere serie die de impact evalueert van sectoren die bovengemiddeld gebruik maken van handelsmerken, geregistreerde ontwerpen, octrooien, auteursrechten, geografische aanduidingen en kwekersrechten aan economische groei en werkgelegenheid in de EU. Door gebruik te maken van een vergelijkbare methodologie in de vorige drie onderzoeken uit 2013, 2016 en 2019 kunnen sectoren die intensief gebruik maken van IER opnieuw worden geëvalueerd. Naast gegevens over de EU-lidstaten bevat het rapport ook gegevens over IJsland, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

OVER DE EOB

Met bijna 6.300 medewerkers is het Europees Octrooibureau (EOB) een van de grootste overheidsinstellingen in Europa. Het is opgericht met als doel de samenwerking op het gebied van octrooien in Europa te versterken. Het hoofdkantoor is in München en er zijn tevens vestigingen in Berlijn, Brussel, Den Haag en Wenen. Via de gecentraliseerde procedure van het EOB voor toekenning van octrooien, kunnen uitvinders een kwalitatief goede octrooibescherming krijgen in maximaal 44 landen, die een markt van zo’n 700 miljoen mensen bestrijken. Het EOB is bovendien ‘s werelds meest gezaghebbende autoriteit op het gebied van octrooi-informatie en octrooi-onderzoek.

Auteur: Theo J. van Dijk van Shepard Fox Communications