Klimaatakkoord zorgt mogelijk voor tienduizenden banen vanaf 2020

Het Klimaatakkoord dat in 2019 is gesloten kan een grote impuls opleveren voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Net als het eerdere Energieakkoord kan dit akkoord tienduizenden arbeidsplaatsen creëren in Nederland. Er is vooral behoefte aan arbeidskrachten met een specifieke opleiding in de juiste technische afstudeerrichting. Hierbij kun je denken aan installatiemonteur die specifieke kennis hebben van warmtepompen en vloerverwarming maar ook aan elektromonteurs die ervaring hebben met het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren. Kennis van reguliere installaties kan een belangrijk basis vormen voor de montagewerkzaamheden aan duurzame energie installaties.

Banengroei in duurzame techniek

Ook op het gebied van energiebesparing is veel werk. Hierbij kun je denken aan het aanbrengen van isolatie op daken, in muren en onder vloeren. Ook het aanbrengen van dubbele beglazing is een populair middel om woningen energiezuiniger te maken. Naast deze werkzaamheden zijn er nog tal van nieuwe functies ontstaan zoals monteurs en installateurs voor slimme meters. Ook het aantal banen gerelateerd aan elektrisch vervoer en transportmiddelen en het elektriciteitsnet neemt toe. Dit geeft Frank Notten van het CBS aan. Ongeveer drie jaar terug heeft de energiesector een banengroei doorgemaakt vanwege de hernieuwbare energie en de energiebesparing. Toen nam het aantal banen toe met 54.000 voltijdbanen te danken aan hernieuwbare energie en energiebesparing. Het aantal banen in conventionele energie was toen echter nog groter. Inmiddels loopt de duurzame energie in op het gebied van banengroei.